Monthly Archives: Styczeń 2012

ODNALEZIENIE GUBIŃSKIEGO OŁTARZA

W Radomiu odnalazła się kwatera ołtarza głównego z kościoła farnego w Gu­binie, który został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej. Pozostały po tylko ruiny, niewiele przetrwało też z bogatego wnętrza. Ocalała kwatera ołtarzowa ma wymiary 154 x 154 cm, po­chodzi prawdopodobnie z pierwszej po­towy XV w. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. gdzie ołtarz trafił w 1946 r. Podarowali go radomscy harcerze, którzy byli na obozie harcerskim i pomagali przy odgruzowywaniu Gubina. Podobno był całkowicie zasypany gruzami. Ocalał więc niemal cudem.

Ołtarz przeszedł gruntowną renowację 30 lat temu w warszawskich pracowniach Konserwacji Zabytków. Jest w ide­alnym stanie. Eksponowany był już na kilku wystawach jako przykład sztuki go­tyku. Na razie nic ma możliwości, żeby sprowadzić ołtarz do Gubina i zapewnić mu odpowiednie, stałe miejsce ekspozycyjne, natomiast dyrekcja radomskiego muzeum nie widzi przeciwwskazań, by ołtarz pokazany został na wystawie cza­sowej w Gubinie.

Na podstawie „Spotkania z zabytkami” listopad 2011

Ziemia Gubińska 1939-1949 …

Z.Traczyk cierpliwie podpisywał swoje dzieło. Kolejka po dedykację i autograf była długa.
Z.Traczyk cierpliwie podpisywał swoje dzieło. Kolejka po dedykację i autograf była długa.

Można mówić o dużym sukcesie wydawniczym. Chodzi o książkę Zygmunta Traczyka „Ziemia Gubińska 1939-1949…”.

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy nadkomplecie gości promowano wspomnianą książkę. Wśród gości można było zauważyć Edwarda Aksamitowskiego, do niedawna wójta Gminy Gubin oraz przedstawicieli sponsora książki, którym jest PWE Gubin, była prasa radio i nader wszystko – bardzo liczna rzesza gubinian – głównie miłośników książek. Promocję prowadził wydawca książki prezes SPZG Stefan Pilaczyński.

Autor książki podzielił się informacjami dotyczącymi czasu pisania książki, opowiedział o miejscach i instytucjach, które odwiedził by zebrać niezbędne materiały. Dużą ciekawość, niekiedy i wesołość wywołały czytane fragmenty dawnych meldunków pisanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jak zauważył jeden z dyskutantów książka jest doskonałym materiałem do nauki o Ziemi Gubińskiej. „Ziemia Gubińska” jest pozycją którą wielu chciałoby mieć w swoich domach. I udało się to już kilkuset osobom, tym którzy pofatygowali się by przyjść do siedziby SPZG i otrzymać książkę.

Wielkie dzięki sponsorowi Przedsiębiorstwu Wydobywczo-Energetycznemu Gubin i wydawcy – SPZG, który wziął na siebie trud związany z doprowadzeniem sprawy do finału. Dzięki temu powiększyła się lista książek o Gubinie, dobra passa trwa. (sp)

Trwa zbiórka pieniędzy na gong

Jak wcześniej informowaliśmy z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów uruchomienia na Baszcie Ostrowskiej elektronicznego gongu, który wybija pełne godziny zegarów.

Zegary „biją” od 19 października ubiegłego roku, wielu mieszkańcom podoba się dźwięk gongu, ale za gong zapłacić trzeba. To kwota 6,7 tys. złotych, którą stowarzyszenie zamierza zebrać licząc na wsparcie mieszkańców. Do chwili obecnej pieniądze wpłaciło 21 osób, członkowie nieistniejącej już Rady Osiedla nr 1 (jako pierwsi wpłacili pieniądze, które pozostały na koncie rozwiązanej rady) i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich kierowane przez prezesa Leszka Lindę. Pozytywnie została rozpatrzona prośba skierowana do zarządu powiatu krośnieńskiego, który wsparł zbiórkę zadowalającą kwotą finansową.

Stosowne pisma zostały wręczone kilkudziesięciu gubińskim przedsiębiorcom. Kilku z nich potwierdziło wolę przekazania pieniędzy na zakup urządzenia.

O sprawie zbiórki wielokrotnie pisała gazeta w wydaniu papierowym i internetowym, pisały także gazety lokalne. – Jesteśmy dobrej myśli, że uda się w terminie zapłacić rachunek należny za gong – mówi prezes SPZG. – Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy odpowiedzieli dotychczas na nasz apel. Choć to niewielka grupa osób, to dzięki nim, nie jesteśmy sami. Organizatorzy zbiórki – po jej zakończeniu – opublikują wykaz osób (za ich zgodą), które przyczyniły się do zakupu gongu.

Jeszcze raz informujemy, że pieniądze można wpłacać na konto SPZG: PKO Bank Polski o/Gubin: PKO Bank Polski o/Gubin 89 1020 5402 0000 0202 0118 5446 z dopiskiem „zegar” lub wpłacić bezpośrednio w siedzibie SPZG ul. 3 Maja 2. (sp)