Monthly Archives: Marzec 2012

Autorzy i „Alfabet gubińskich ulic” – wyróżnieni

Gratulacje od przewodniczącego jury prof. Wojciecha Strzyżowskiego
Gratulacje od przewodniczącego jury prof. Wojciecha Strzyżowskiego

Wiesław D. Łabęcki i Stefan Pilaczyński z  gubińskiego SPZG zostali wyróżnieni  „Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2011” za najlepszą książkę popularnonaukową. Zaszczyt ten przypadł 23 lutego 2012 autorom książki  „Alfabet gubińskich ulic. Alphabet der Gubiner Straßen”. Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Książkę na język niemiecki przełożyły: Katarzyna Strzałka i Izabela Juszczyńska.

Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i kwiaty, które wręczył przewodniczący jury prof. Wojciech Strzyżewski. Dyplomy, a w treści gratulacje, podpisała  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Uroczystość odbyła się w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze przy udziale sali wypełnionej po brzegi gośćmi, wśród których jeden rząd wypełnili gubinianie – znajomi i przyjaciele laureatów.

Było wiele gratulacji i życzeń na kolejna lata pracy na rzecz społeczności gubińskiej. Za wszystkie przekazane gratulacje i życzenia oraz współuczestnictwo i wspólne przeżywanie tego wyróżnienia serdecznie dziękujemy – Wiesław D. Łabęcki i Stefan Pilaczyński.

Zapłacono za gong na baszcie

Wielokrotnie, w lokalnych mediach i nie tylko, pisaliśmy o ogłoszonej w październiku społecznej zbiórce pieniędzy na zakup karylionu dla zegarów na Baszcie Ostrowskiej. Pragnę poinformować mieszkańców iż udało się zebrać potrzebną kwotę pieniędzy. Tym samym gong stał się naszą własnością.

W związku z tym pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy w odpowiedzi na naszą prośbę wpłacili pieniądze. Pod koniec stycznia wydawało się, że zbiórka przedłuży się w czasie, do szczęścia brakowało jeszcze dość sporo pieniędzy. Jednak hojność Państwa Wioletty i Zbigniewa Poniatowskich, Brugharda Schollmeyera i jego Małżonki oraz Pana Andrzeja Iwanickiego zdecydowały o niemal błyskawicznym zakończeniu zbiórki.

Lista ofiarodawców nie jest na tyle długa, by nie mieściła się w gazecie. Wszak wpłacający, w pewnym sensie, przejdą do historii. Z całego serca dziękuję Państwu. Teraz sporządzimy pamiątkową dokumentację obrazującą przebieg zbiórki, listę ofiarodawców oraz dokumenty towarzyszące zbiórce.

Pieniądze na karylion wpłacili (w kolejności wpłat): Rada Osiedla nr 1 (wcześniej rozwiązana, pieniądze pozostałe na koncie przekazała dla SPZG), Józef Kuta, Kazimiera Czabator, Jerzy Zawadzki, Krystyna Gwizdalska, Waldemar Kleszcz, Krystyna i .Andrzej Bronowscy, Grzegorz Bombicz, Bilicz Marcin, Bołoczko Zbigniew, Anna i Maciej Szymańscy,  Piotr Chlebny, Witold Rogatka, Anna Cencora, Mariusz Kasowski,  Kondracik Urszula, Szymaniec Michał – Zielona Góra, Stanisław Paszkowski, Stanisław Bilicz,  Ryszard Podgórski,  Jerzy Broda,  Zygfryd Gwizdalski, Reiwer Zbigniew, Barbara Firlej,  Ryszard Antczak,  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Gubin, Edward Dobrochłop, Krzysztof Opala, Aleksandra i Stanisław Polakowie, Zenon Wójcik, Teresa i Zdzisław Matusiak, załoga FPU „Veralucas”, Henryk Gawron,  Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Scholmeyer Burghard Iwanicki Andrzej Zbigniew Poniatowski, Elżbieta Łuczyńska i Monika i Tadeusz Michtowie z Guben.

Pozostaję z wyrazami należnego szacunku

Stefan Pilaczyński – prezes