Monthly Archives: Lipiec 2014

Nowy Biuletyn nr 2 (25) czerwiec 2014r

Sztandar dla SPZG

Podczas zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zorganizowanego w X. rocznicę rejestracji organizacji uroczystym momentem było przekazanie sztandaru nieistniejących już Zakładów Przemysłu Odzieżowego Goflan. Sztandar na ręce prezesa SPZG przekazał burmistrz Bartłomiej Bartczak.

Jak odnoto01 biul okladkawano w kronice zakładowej 22 maja 1988 roku z okazji jubileuszu 30-lecia zakładu wojewoda Zbyszko Piwoński wręczył dyrektorowi Janowi Chrobakowi sztandar ustanowiony przez ministra przemysłu chemicznego i lekkiego. Z tej okazji wystąpił zespół „Wesoły Autobus”…

Gubińskie Łużyczanki mają 15 lat

Gubińskie Łużyczanki – jako nowa grupa wokalna powstała z inicjatywy ówczesnej dyrektor Gubińskiego Domu Kultury  (1997-2002) Danuty Kaczmarek.

Jako doświadczony nauczyciel  (mgr wychowania muzycznego) miała za sobą wieloletnią pracę z zespołem dziecięcym „Niezapominajki” w SP 3 w Gubinie, zespołem  „To i Owo” w SP 2,  a także wieloletnią praktykę grając jako muzyk – klawiszowiec w rodzinnych zespołach muzycznych („Wadahekry”, „RockKlan”, ” Impuls”).

Od stycznia 1999 roku rozpoczęły się próby.  Do zespołu zapisały się panie śpiewające w Chórze Seniora, a także nowe, które po przesłuchaniu zostały przyjęte do zespołu śpiewaczego…

Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie

Po zakończeniu działań wojennych w Gubinie zaczęto organizować urzędy, szkoły oraz zakłady pracy. Wraz z rozwojem miasta i zmianami społeczno-gospodarczymi wzrastała potrzeba zagwarantowania opieki dzieciom, których rodzice pracowali zawodowo. Inspektor szkolny Józef Wieszczyczyński widząc nie tylko potrzebę opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ale potrzebę przygotowania ich do podjęcia nauki w szkole, powierzył organizację przedszkola swojej pracownicy Halinie Falińskiej (Jakubowskiej). Młoda, ambitna osoba w krótkim czasie zebrała grupę dzieci (30), którą umieściła w małej salce w byłym budynku Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) przy ulicy Majdanek…

Te i wiele innych informacji o Gubinie i Ziemi Gubińskiej można przeczytać w najnowszym biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej nr 2 (25) z czerwca 2014 roku. Zachęcamy do lektury, zapraszamy do współpracy, oczekujemy na uwagi propozycje. Biuletyn (wydanie papierowe) można otrzymać w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 Gubin (dawny WDT) III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.30. Zapraszamy!

Biuletyn nr 2 (25) czerwiec 2014r