Monthly Archives: Marzec 2015

Spacerkiem po mokradłach.

W sobotnie przedpołudnie, 7 marca 2015 grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zwiedziła Gubińskie Mokradła, jeden z najcenniejszych terenów podmokłych województwa lubuskiego. Przewodnikiem był gubiński przyrodnik, członek SPZG Tadeusz Raut.
Mokradła (rejon dawnego lotniska) są pierwszym prywatnym rezerwatem przyrody w naszym województwie. Na początku marca 2011 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. utworzył rezerwat przyrody „Gubińskie Mokradła”. Występuje tutaj 116 gatunków ptaków, prawie 50 spośród nich to gatunmokradłaki zagrożone bądź rzadkie, zasługujące na specjalną uwagę i ochronę. Ponad 20 z nich to gatunki chronione , wymienione w Dyrektywie Ptasiej Unii Europejskiej.
Uczestnicy przyrodniczej eskapady dowiedzieli się i zobaczyli, że mokradła są wielkim szpitalem dla zwierzyny, a np. dziki mają w borowinach torfowych w trzcinowisku swoje sanatorium. Tam się kąpią, leczą, nabierają sił, bawią się… (wł)

Familijna fotografia uczestników spaceru. Trzeci od lewej przewodnik Tadeusz Raut.

Biuletyn SPZG Nr 1 (28) marzec 2015r

Ukazał się nowy biuletyn
Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego ukazał się pierwszy w tym roku, a 28. z kolei, biuletyn „Gubin i Okolice”. Biuletyn stał się już na tyle znaną i poczytną publikaOkładka biuletynu nr 1/2015cją, że o jego posiadanie ubiega się coraz to więcej osób i instytucji.
W numerze marcowym 2015 różnorodna tematyka dotycząca przeszłości i teraźniejszości. Wiesław Łabęcki kontynuuje opis budynków będących na liście zabytków, Jerzy Czabator w kolejnym odcinku przybliża historię nieistniejących już zakładów obuwia, Adolf Leda przedstawia kolejne nazwiska gubińskich Pionierów. O Honorowym Obywatelu Gubina ks. Zbigniewie Samociaku obszerną notkę przedstawia W. Łabęcki.
Znaczną część biuletynu poświęcono 70. rocznicy walk prowadzonych w mieście podczas II wojny światowej. Mowa oczywiście o walkach, które rozpoczęły się w lutym 1945 roku i trwały co najmniej do końca marca tegoż roku.
Regionaliści gubińscy poruszający od lat tematykę walk o miasto w 1945 roku posługują się przede wszystkim dokumentami niemieckimi, pochodzącymi przede wszystkim z terenu Guben i okolic. Znaczna część kopi tych dokumentów jest w posiadaniu SPZG.
Promocja ostatniego numeru biuletynu odbędzie się 17 marca o godz. 16.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prelekcję dotyczącą walk o miasto wiosną 1945 roku wygłosi historyk z Guben Peter Andreas. (sp)

Biuletyn Nr 1 (28) marzec 2015