Daily Archives: 28/08/2015

Vademecum gubinianina cz. 5

HONOROWI OBYWATELE MIASTA

Honorowi obywatele miasta do 1945 roku.

1. podpułkownik von Eberhardt 1847 r. – komendant królewsko – pruskiego garnizonu Guben;
2. August Feller (1810 – 1868) 1868 r. – właściciel fabryki sukna, założyciel branży która zajęła się wydobyciem węgla brunatnego w Guben;
3. Freytag 1869 r. – radca powiatowy
4. August Schneller (1798 – 1878) – 1872r. – pastor kościoła farnego, twórca domu opieki „Herberge zur Heimat” istniejącego dzisiaj.
5. August Nieman 1874 r. – prorektor i nauczyciel wyższego stopnia w gimnazjum;
6. Samuel Schlief (1794 – 1881) 1876 r. – właściciel fabryki sukna , szef rady miejskiej;
7. Gustaw Oehler (zmarły 1890) 1889 r. – prezydent sądu landowego;
8. Książę Heinrich zu Schoenaich Carolath (1852 – 1920) 1891r. starosta powiatowy i poseł do Reichstagu;
9. Adolf Jackeschky (zmarły 1897) 1892 r. – kupiec i członek rady magistrackiej;
10. Friedrich Willke (1829 – 1908) 1908 r. – właściciel fabryki kapeluszy;
11. dr Karl Hamdorff (1842 – 1916) 1909 r. – dyrektor gimnazjum, szef rady miejskiej;
12. Benno Hoemann 1920 r. – adwokat, notariusz,, szef rady miejskiej;
13. Johannes Koch 1927 r. – radca prawny, szef rady miejskiej;
14. Adolf Wolf 1928 r. – właściciel fabryki sukna;
15. Adolf Hitler (1889 – 1945) 1933 r. – kanclerz Rzeszy.
16. Wilhelm Kube (1887 – 1943) 1933 r. – gaulaiter, nadprezydent prowincji Brandenburgia.

Honorowi obywatele  miasta Gubina.

Pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Miasta rozpoczęto nadawać w 1991 roku. Wcześniej, z okazji 750 rocznicy MZdMG aruzyskania przez Gubin praw miejskich. Miejska Rada Narodowa w Gubinie ustanowiła medal ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU MIASTA GUBINA. Prezydium MRN jednorazowo wyróżniło nim szczególnie zasłużonych obywateli oraz instytucje. Wykaz wyróżnionych osób i instytucji jest dziś trudny do ustalenia.

Dziś nadawanie tytułu reguluje Uchwała nr XVI /197/ 2008 Rady Miejskiej w Gubinie z 7 lutego 2008 r. w sprawie Statutu gminy Gubin o statusie miejskim w Rozdziale V:

§ 39. Rada w drodze uchwały nadaje tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” osobie, która w sposób szczególny wyróżniła się swoją pracą lub działalnością społeczną na rzecz miasta.AR zasłużony 1985

§ 40. 1.Tytuł o którym mowa w § 39 nadawany jest na wniosek burmistrza, przewodniczącego Rady lub komisji Rady.
2.Umotywowany wniosek do wymienionych ust. 1 podmiotów mogą złożyć organizacje, instytucje, partie polityczne, stowarzyszenia, pracodawcy i inne podmioty działające na terenie miasta.
3.Zgłoszony wniosek podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady i podlega rozpatrzeniu na najbliższej sesji Rady, w formie uchwały.

§ 41. Honorowy Obywatel Miasta Gubina ma prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez miasto oraz do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

§ 42. 1.Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” winno mieć charakter uroczysty.
2.Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa winna być podana do publicznej wiadomości.Obraz (5)Obraz (6)

 

 

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online