Zasłużony dla Miasta Gubina

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Niepodległości uhonorowano grupę mieszkańców tytułem „Zasłużony dla Miasta Gubina”. W tej grupie znalazł się prezes SPZG Stefan Pilaczyński.

Laudacja autorstwa Burmistrza Bartłomieja Bartczaka

Pan Stefan Pilaczyński od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Jest regionalistą i pasjonatem historii miasta oraz okolic. Wprowadził Izbę Muzealną na wyższy poziom funkcjonowania, o czym świadczy fakt, że na przestrzeni ostatnich 13 lat zdecydowanie zwiększyła się ilość zwiedzających, zarówno mieszkańców Gubina, jak i grup z Polski i spoza granic kraju.

Jest pomysłodawcą i współtwórcą „Kalendarium Gubina 1945-2009” oraz książki „Alfabet gubińskich ulic” za co otrzymał od Wojewody Lubuskiego „Wawrzyn Naukowy 2011” w kategorii „Najlepsza książka popularno-naukowa”. Jest także laureatem Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter. W latach 2002-2007 redaktor naczelny „Wiadomości Gubińskich”. Jest inicjatorem i naczelnym redaktorem kwartalnego biuletynu „Gubin i okolice”, których do dzisiaj wydano 39 numerów, jest także pomysłodawcą i autorem albumu „Gubinianie” wydanego w 2016 roku. Wśród jego dokonań należy wymienić zainicjowanie akcji odtworzenia zegarów oraz karylionu na Baszcie Ostrowskiej. Jest również inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Coronie Schröter oraz upamiętnienia gubińskich tramwajów. W dalszym ciągu pisze do lokalnych „Wiadomości Gubińskich” poruszając bieżące tematy z życia miasta oraz jego historię.

 S. Pilaczyński w otoczeniu członków SPZG.