To już 10 lat kierowania SPZG

 

 

25 kwietnia 2008 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze, które dokonało zmiany na stanowiskach w zarządzie organizacji. Nowym prezesem został

Stefan Pilaczyński, zastępcą Wiesław Łabęcki, skarbnikiem Adolf Leda, Tadeusz Buczek opiekunem Izby Muzealnej, a Urszula Kondracik członkiem zarządu. Od tego dnia upłynęło 10 lat i z tej to okazji dawni i dzisiejsi członkowie zarządu spotkali się by wspomnieć miniony czas. Byli i goście zaproszeni, dobry tort oraz lampka szampana za pomyślność tak członków, jak i zarządu. Jak ten czas leci ….