Kolejne odkrycia w farze

Odsłonięta podstawa ołtarza głównego w gubińskiej farze
Odsłonięta podstawa ołtarza głównego w gubińskiej farze

Przeprowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z rozbiórką podstawy pod nieistniejący już barokowy ołtarz usytuowany w prezbiterium fary gubińskiej.
Po demontażu stopni schodów wykonanych z kamiennych piaskowcowych płyt – odsłonięto zbudowany z gruzu i ziemi nasyp o miąższości około 50-60 cm w części południowej i 85-90 cm w części północnej.
W trakcie jego niwelacji pozyskano bardzo bogaty i niezwykle zróżnicowany zbiór zabytków ruchomych, w którego skład wchodziły: ponad 450 silnie rozdrobnionych fragmentów różnego rodzaju ceramiki naczyniowej – późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek), nowożytnej (XVI – XVIII) i współczesnej (XIX- XX w), ponad 200 fragmentów kafli piecowych – płytowych i garnkowych (tylko 5 ułamków), elementy ceramiki budowlanej (cegły kształtki – dekoracyjne i konstrukcyjne, cegły płaskie, płyty i płytki posadzkowe, dachówki – korytkowe, typu mnich i mniszka, płytowe, różne rodzaje karpiówki, gąsiory), ułamki szkła okiennego różnej wielkości i o bardzo zróżnicowanej kolorystyce, fragmenty naczyń szklanych, ułamki ołowianych listew witrażowych, piaskowcowe detale rzeźbiarskie stanowiące w przeszłości element barokowego wyposażenia świątyni, fragmenty metalowej galanterii budowlanej (okucia, gwoździe, haki, nity, trzpienie, śruby, nakrętki, druty), bryły rudy darniowej, kości ludzkie i zwierzęce.
dr Jarosław Lewczuk
(więcej w Biuletynie SPZG nr 4/2010)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online