Nowi Honorowi Członkowie SPZG

Uchwałą walnego zgromadzenia członków w marcu br. nadano Zenonie Dyrbusch i Bodo Podlichowi godność Honorowego Członka SPZG. Zenona Dyrbusch to przede wszystkim członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej we wrześniu 2003 roku. Od lat w Bieżycach prowadzi Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. Bodo Podlich mimo, iż nie należy do SPZG systematycznie wspiera zasoby dziedzictwa kulturowego organizacji. Więcej w „Biuletynie SPZG” czerwiec 2011