Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Tajemnice przeszłości w obiektywie” organizowanym z okazji Nocy Muzeów.
Dla najlepszych czekają nagrody.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej oraz na profilu na FB.
Będziemy również wdzięczni za rozpowszechnienie informacji na temat konkursu na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
Z poważaniem
Monika Kaczmarek

Nowa wystawa w SPZG

W naszej mini galerii prezentujemy 9 okien wystawowych w których umieściliśmy zdjęcia przedmiotów eksponowanych w przedwojennym Stadt Museum Guben (Muzeum Miejskie Guben). Obostrzenia związane z pandemią wirusową nie pozwalają nam zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy. Na naszym koncie Facebook prezentujemy zdjęcia.

SPZG prosi o 1%

Wiemy, że Państwo pomogą

Każdego roku z niecierpliwością ale także ciekawością wyczekuję odpowiedzi na pytanie: Jak pracę Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej oceniają mieszkańcy naszego miasta, czy mamy także sympatyków poza jego granicami? Czy kwota przekazana w ramach 1% od podatku jest odpowiedzią na to pytanie? Po części tak. Pamięć o nas daje poczucie przydatności tego, co dla lokalnej społeczności robimy. Mamy przekonanie, że spisywanie historii miasta w którym żyjemy jest ważne dla wszystkich pokoleń.

Od kilku lat Stowarzyszenie może zrealizować wiele ambitnych zamierzeń dzięki pieniądzom pochodzącym z 1% podatku. W ten sposób powstały między innymi wcześniejsze publikacje jak: „Kalendarium Gubina 1945-2009”, album fotograficzny „Gubinianie”, „Gubińskie vademecum” czy „Zakład obuwia w Gubinie 1956-1997”. Dzięki przekazanym przez Państwo pieniądzom mogliśmy opłacić druk publikacji, możemy dofinansować wydawania kwartalnego biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”, także zrealizować drobne modernizacje i udoskonalenia w pomieszczeniach.

W 2021 roku chcielibyśmy doprowadzić do ukazania się albumu fotograficznego o naszym mieście. Pomyślność realizacji takiego zamierzenia zależna jest od Państwa dobroczynności. Działania nasze od lat wspiera samorząd lokalny przekazując kwotę pieniędzy w ramach tzw. zadania publicznego. Do tego przekazane przez Państwo pieniądze wzmacniają poczucie stabilności finansowej i realizację bardziej ambitnych planów. Liczymy Państwa wsparcie w tym roku i już dziś jesteśmy przekonani, że nie zawiedziemy się.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyński

Biuletyn SPZG Nr 1 (52) marzec 2021

52 numer biuletynu Gubin i Okolice

Biuletyn 1 (52) 2021

Tak niedawno żegnaliśmy stary rok, a tu Święta Wielkanocne za pasem. Ale zanim święta, ukazał się kolejny, 52 numer biuletynu „Gubin i Okolice”. Tradycyjnie 80 stron pełnych ciekawych treści opisujących przeszłość i dzień dzisiejszy Gubina i Ziemi Gubińskiej. W numerze „Apel do Mieszkańców” w którym opiekunowie Izby Muzealnej zwracają się z prośbą o przekazywanie zbędnych przedmiotów które mogą być eksponatami pokazującymi historię miasta, gubeńskich czy też  gubińskich domów. W lutym minęła kolejna rocznica śmierci proboszcza parafii pw. Trójcy Św. ks. Aleksandra Dobruckiego, który zapadł głęboko w pamięci gubinian starszego pokolenia. Również miesiące zimowe to czas wspomnień po działaniach wojennych w 1945 roku. Z tej okazji publikujemy wspomnienia dawnych mieszkańców przedwojennego Gubina i wsi Starosiedle. Stowarzyszenie Przyjaciół Gubina z inicjatywy Tadeusza Rauta wzięło udział w konkursie ofert na zadanie publiczne ogłoszonym przez Starostwo Krośnieńskie. Pozytywna opinia komisji pozwoliła na pozyskanie funduszów, które pozwolą na odnowienie miejsca pamięci po zniszczonej przez Husytów wsi Schmachtenhayn (na końcu ulicy Legnickiej). Jerzy Czabator w przedstawionym tekście powraca do tematu Pionierów Gubińskich przypominając postać Czesława Goździka, gubinianina, w okresie wojny więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Słowik to podniebny śpiewak i o nim i jego wyczynach pisze gubiński znawca ptaków Julian Lewandowski. Tradycyjnie ciekawe spostrzeżenia o ptaku, o którym wydaje się nam, że wiemy wszystko. Skowronek jest skromnie ubarwionym ptakiem, nieco większym od znanego wszystkim wróbla. A jednak skowronka cenimy wyżej. Doczekaliśmy się kolejnego odcinka ciekawego tematu o rozwoju przestrzennym Gubina. Autor Zenon Pilarczyk tym razem w części VI omawia kwartały i obiekty w centrum Gubina. Adek Leda podjął się przybliżenia tematu z pierwszych powojennych lat, a dotyczącego funkcjonowania domu kultury przy ulicy W. Piecka. W przedstawionym tekście opisuje powstanie Domu Żołnierza, następnie Powiatowego i Miejskiego Domów Kultury do 1985 roku, do czasu wyprowadzki do odbudowanego ratusza w 1986 roku, gdzie powstał Gubiński Dom Kultury. Janina Izdebska w artykule „Gubiński Dom Kultury w latach 2007-2019” kontynuuje historię instytucji do czasów dzisiejszych gdzie dyrektorem jest Janusz Gajda. No i na koniec tradycyjnie o tych co „Odeszli do wieczności” oraz listy nadesłane do redakcji.

Biuletyn dostępny w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 lub w sklepie „SEBA” na parterze pod tym samym adresem. Zapraszamy. (sp)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online