All posts by Stanisław Bilicz

Informacja

hdr

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń obowiązujących w trakcie epidemii koronawirusa i możliwością otwierania placówek kulturalnych, odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Dyskutowano o sposobie i zasadach funkcjonowania organizacji w najbliższym czasie. Ustalono, że Izba Muzealna i biuro SPZG będą czynne od 11 maja w poniedziałek, środę i piątek od godziny 10.00 do 14.30. Izbę Muzealną mogą jednorazowo zwiedzać grupy nie większe niż 5 osób. Zwiedzający powinni być wyposażeni w maski higieniczne, gospodarz izby zapewni środki dezynfekujące. Jednocześnie ustalono, że do odwołania nie będą organizowane inne wydarzenia dla większych grup (promocje, targi, otwarcie wystawy, itp.) Zapraszamy prosząc jednocześnie o zachowanie ostrożności by nie narażać zdrowia własnego i innych.

Vademecum gubinianina cz. 32

Chóry i grupy śpiewacze

Zdjęcie członków chóru parafii pw. Trójcy Św. z 1959 roku

Chór przy  kościele parafii pw. Trójcy Świętej powstał w 1947 roku, a pierwszymi chórzystami było małżeństwo Maria i Piotr Pieczulis, którzy przed wojną śpiewali w Wilnie. Ze względu na brak osoby prowadzącej, chór przestał funkcjonować. Odrodzenie nastąpiło w 1959 roku kiedy proboszczem został ksiądz Aleksander Dobrucki, a organistą Bernard Kusch. Chór przyjął za swoją patronkę św. Cecylię.  Po śmierci organisty w dniu 6 października 1991 roku chór przestał funkcjonować. Dopiero w 2001 roku został reaktywowany przez proboszcza księdza Zbigniewa Samociaka, a kierownictwo przyjęła mgr Haliny Nodzak. Chór przybrał wówczas nazwę Gloria Domine i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W latach 1955/56 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Józef Muzg założył chór szkolny, a prowadził go nauczyciel Janusz Jans. Chór funkcjonował przez około 2 lata.

Gubiński Chór Kameralny przy Lubuskim Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze Oddział w Gubinie. Powstał 15 marca 1981 roku pod kierownictwem magistra muzyki Haliny Nodzak. Siedzibą chóru była Szkoła Muzyczna przy ulicy Piastowskiej. Chór liczył 20 osób, a śpiewali w nim przede wszystkim znani gubińscy muzycy, nauczyciele i miłośnicy muzyki. Chór został rozwiązany z dniem 31 sierpnia 1990 roku.

Schola przy parafii pw. Trójcy Świętej powstała w 1996 roku. Prowadził ja Włodzimierz Napieralski. Grupa liczyła około 60 osób, a przeważały w niej dziewczęta. Włodzimierz Napieralski po krótkim czasie wyjechał do Londynu, gdzie zmarł 17 kwietnia 1997 roku. Po jego odejściu scholę prowadziła siostra Augustyna, a po niej siostra Magdalena, a na gitarze grał śp. Sławomir Gąsior. W 1997 roku grupę śpiewaczą przejął Marek Bukowiecki i prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Repertuarem scholii są pieśni religijne.

Schola przy parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej powstała w 2009 roku. Prowadziła ją nauczycielka religii Renata Głuszko. Kiedy wyjechała z Gubina, grupę śpiewaczą przejął nauczyciel Zespołu Szkół gimnazjalnych w Czarnowicach Krzysztof Irisik. Grupa skupia młodzież i ma charakter instrumentalno-wokalny.

Zespół dziecięcy  „Gubinianki” przy Szkole Podstawowej nr 2 (dyrektor Ryszard Kalita) powstał we wrześniu 2005 roku z inicjatywy Danuty Kaczmarek, nauczycielki muzyki. Skład zespołu stanowiła czternastoosobowa grupa dziewczynek uzdolnionych muzycznie. Zespół zakończył działalność w 2007 roku.

Dziecięcy Zespół „Niezapominajki” przy Szkole Podstawowej nr 3 pod kierownictwem Danuty Kaczmarek. Funkcjonował w latach 1984 – 1995

Dziecięcy Zespół Artystyczny przy przedszkolu garnizonowym pod kierownictwem Danuty Kaczmarek. Działał w latach 1984-1994.

Zespół wokalno – instrumentalny „Impuls” funkcjonował w latach 1993 – 2002. Był to zespół rodzinny pod kierownictwem Danuty Kaczmarek

Nie istnieje Zespół wokalny „Danport” działający przy Gubińskim Domu Kultury, a założony w 1998 roku.

Okres pełnienia funkcji dyrektora Gubińskiego Domu Kultury przez Danutę Kaczmarek przypadł na koniec dwudziestego i początek dwudziestego pierwszego wieku. Jeszcze młode duchem gubinianki: Janina Wodecka-Kaczyńska, Ida Kaczanowska, Weronika Ławrecka i kilka pań, zaproponowały spotkanie. Głównym te­matem rozmowy było powołanie żeńskiej grupy śpiewaczej, wzoro­wanej na licznych grupach artystycznych, działających w wojewódz­twie lubuskim. – Na pytanie o instruktora – kogo mają na uwadze, oświadczały, że to – ja! – wspomina D. Kaczmarek. Byłam mile zaskoczona. Miałam świadomość ogromu obowiązków. Ale – panie mi zaufały. Zgodziłam się, pod pewnymi warunkami: zobowiązały się należeć w dalszym ciągu do Chóru Seniora (takowy działa przy domu kultury – dyrygent Marian Storto – dop. red.), jednocześnie uczęszczając na dodatkowe próby two­rzącej się nowej grupy śpiewaczej

Grupa śpiewacza „Łużyczanki” podczas jednego z występów.

Od stycznia 1999 roku rozpoczęły się próby. Kolejnym zadaniem był wybór nazwy zespołu śpiewaczego. Wśród kilku haseł jakie pojawiły się, jedno zaproponowała szefowa grupy: „Gubińskie” – bo z Gubina oraz „Łużyczanki”, bo nawiązujące do historycznej tożsamości Ziemi Gubińskiej, gdzie słowiański Gubin był perłą Wschodnich Łużyc. W okresie młodości panie chodziły na randki do kawiarenki „Łużyczanka” przy samej granicy z Niemcami (z NRD). Nasza grupa śpiewacza przyjęła nazwę „Gubińskie Łużyczanki”.

Dziś, po prawie 20 latach grupa śpiewacza „Gubińskie Łużyczanki” stara się zachować dziedzictwo kulturowe Ziemi Gubińskiej (także dawnych Łużyc Dolnych- stąd stroje łużyckie – stylizowane), oraz poświęca dużo uwagi na pielęgnację polskiej pieśni ludowej zarówno tej tradycyjnej jak i współczesnej, a także sięga po repertuar klasyczny.
Pod kierownictwem pani Danuty Kaczmarek, zespół nagrał dwie płyty CD. W repertuarze posiada wiele własnych utworów do muzyki D. Kaczmarek i tekstów Idy Kaczanowskiej. W 2014 roku otrzymał tytuł laureata Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im Corony Schröter, a w 2015 roku Medal „Zasłużony dla Miasta Gubina”, w 2017 roku „Złotą Piłkę” od Telewizji Lubuskiej. Jest również laureatem wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych festiwali. Występował m.in.: w Niepokalanowie, Szczecinie, Szprotawie, Kamieniu Pomorskim, Będzinie, Guben, Cottbus, Forst, Berlinie… Na akordeonie akompaniuje zespołowi Danuta Kaczmarek.

W lipcu 2017 roku „Gubińskie Łużyczanki” stanowiły: soprany: Krystyna Pracz-Przygoda, Zenobia Kamińska, Weronika Ławrecka, Leokadia Zięba, Jadwiga Hamryszczak, Maria Dziewiałtowska-Gintowt; a alty: Ida Kaczanowska, Jadwiga Świderska, Janina Wodecka, Jolanta Pazdur, Zdzisława Żurko, Danuta Bilicz, Jadwiga Macho-Michalak oraz Danuta Kaczmarek, dyrygent i kierownik artystyczny zespołu.

Kalendarium Gubina 2015-2019 – przed drukiem.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej informuje, że ukończono prace przygotowujące do druku publikację zatytułowaną „KALENDARIU GUBINA 2015-2019”. Będzie to trzecia część miejskiej kroniki. Pierwsza część „KALENDARIUM GUBINA 1945-2009” została wydana w czerwcu 2010 roku, druga część „KALENDARIUM GUBINA 2010-2014” ukazała się we wrześniu 2015 roku. Nowa publikacja może ukazać się w lipcu lub sierpniu br. w nakładzie 100 egz. Autorzy starali się odnotować jak najwięcej wydarzeń mających miejsce w naszym mieście mając świadomość, że z powodów obiektywnych nie byli w stanie odnotować wszystkich. Być może pominięte zostały ważne wydarzenia, być może te spisane nie zawsze są zapisem dokładnym.
Dlatego ZWRACAMY SIĘ Z APELEM do dyrektorów szkół, przedszkoli, zakładów pracy, radnych i urzędników, pracowników gubińskich instytucji i tych wszystkich, którym bliskie są sprawy naszego miasta z prośbą o zainteresowanie się tekstem kalendarium i wniesienie ewentualnych korekt lub dopisanie brakujących ważnych wydarzeń z życia urzędu, zakładu, szkoły, itp.
W powyższej sprawie prosimy o kontakt: telefon 600 162 786 lub mail stepil@go2.pl w terminie do 30 maja 2020.

Spis próbny w Gubinie, przed spisem powszechnym w 2021 roku

Jeszcze tylko przez 4 dni w Gubinie realizowany będzie II Spis Próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 🏠

Mieszkańcu Gubina weź udział w II spisie próbnym! Twój udział w tym przedsięwzięciu bardzo się liczy, bo #LiczymySięDlaPolski i liczymy się dla Gubina !

Spisz się samodzielnie przez Internet 🖥 https://spis.gov.pl/

lub zadzwoń na infolinię i spisz się telefonicznie!

☎️ Wybierz numer: 22 279 99 99 wew. 8 i zgłoś chęć wypełnienia formularza razem z rachmistrzem.

 

Vademecum gubinianina cz. 31

Biblioteka Publiczna

70-lecie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie 1946 – 2016

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna powstała  7 czerwca 1946 roku, której księgozbiór początkowo tworzyły książki ofiarowane przez mieszkańców miasta i różne instytucje. W darze od  Polonii Amerykańskiej biblioteka otrzymała wiele pozycji

Pierwsza siedziba biblioteki przy ul. Piastowskiej 57

z polskiej literatury klasycznej, literaturę pozyskano także według wykazów „Książki dla Ziem Zachodnich”. Natomiast pierwszego zakupu książek ze środków własnych biblioteka dokonała w lutym 1947 roku. Do 1950 roku korzystanie z biblioteki było odpłatne. Opłata miesięczna była wysoka, jak na ówczesne czasy, wynosiła od 10 do 30 złotych.

Pierwszą siedzibą był Dom Społeczny przy ulicy Piastowskiej 57, a jej kierownikiem została Jadwiga Marcolla. Ze względu na coraz większe potrzeby lokalowe bibliotekę przeniesiono w 1947 roku na ulicę Oświęcimską 4.  W 1951 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka, do budynku przy ulicy Wilhelma Piecka 1, kierownictwo placówki przejęła Maria Sibińska.

Zlikwidowanie w 1961 roku powiatu gubińskiego spowodowało wiele administracyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną, nastąpiły utrudnienia w pracy instrukcyjno-metodycznej ze względu na podległość merytoryczną do Lubska.

Karta rejestracyjna biblioteki z 1948 roku

Na wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 2 stycznia 1978 roku powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, której dyrektorem zostaje Maria Weretka.

W 1979 roku w skład BPMiG wchodzi 8 wiejskich filii bibliotecznych, jedna miejska i 31 punktów bibliotecznych (między innymi w Szpitalu Miejskim i w zakładach CFG w Guben). Mimo trudności finansowych już wtedy bibliotekę odwiedzało wielu wspaniałych twórców.

1 września1982 roku  na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy powołano Romana Niparko, który pełni tę funkcję do dziś – z przerwą w latach 1983-1985 – wtedy biblioteką kierował  Dariusz Andrzejewski.

1 października 1985 roku  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gubinie z lokalu przy ul. Słowackiego przeniesiono do północnego skrzydła Ratusza Miejskiego przy ul. Westerplatte 14.

 

OBECNIE…  

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie zajmuje powierzchnię 741 m2 i mieści się w północnym skrzydle Ratusza Miejskiego. Dyrektorem jest Roman Niparko.

Czytelnikami MBP są głównie mieszkańcy miasta i gminy Gubin oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Niemczech.

Księgozbiór liczy obecnie prawie 55 000 egzemplarzy. Czytelnie prowadzą wypożyczalnię międzybiblioteczną. W czytelni czasopism  oferuje się mieszkańcom wiele tytułów czasopism.  Biblioteka wzbogaca swoje zbiory także o audiobooki.

 

Od lewej stoją: Ewa Gryzwald, Ewa Dąbek, Agnieszka Maternik, Zenona Ewiak-Onichimowska, Roman Niparko i Regina Szostakiewicz.

Na trzech piętrach znajdują się następujące działy:

Oddział dla Dorosłych:

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy.

Bibliotekarze: Ewa Dąbek, Ewa Gryzwald

 

Oddział dla Dzieci:

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia internetowa.

Bibliotekarze: Zenona Ewiak-Onichimowska, Agnieszka Maternik.

Atrakcją Oddziału dla Dzieci są papużki, chomiki oraz kącik zabaw.

 

Oddział Pedagogiczny ( przyłączony do MBP w 2010r.):

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy specjalistycznej.

Bibliotekarz: Regina Szostakiewicz.

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online