Odsłonięcie tablicy

Tablica na Starym Cmentarzu

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej od kilku lat zajmuje się tematyką związana z historią powstania i powojennymi losami cmentarzy na Ziemi Gubińskiej. Przez kilka lat udało się odwiedzić prawie 30 cmentarzy, a raczej to co po nich pozostało, na terenie miasta i gminy Gubin. Działanie te wspiera Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, udzielając finansowego wsparcia w ramach zadania publicznego. Dzięki temu udało się opracować dokument z dutablica odsłonięcieżą ilością zdjęć obrazujących stan miejsc w których przed wojną były cmentarze.

Tak było i w tym roku. Dzięki wsparciu Starostwa, piórem Wiesława D. Łabęckiego powstała publikacja „Cmentarze Gubina”, także na murze Cmentarza Starego przy ulicy Królewskiej umieszczono tablicę upamiętniającą to miejsce. Przy okazji warto wspomnieć, że cmentarz ten został założony w 1660 roku i chowano tu zmarłych mieszkańców miasta do 1869 roku. Wówczas (z powodu braku miejsca na pochówki) założono nowy cmentarz Ost Friedhof (Cmentarz Wschodni), dziś przy ulicy Lubelskiej Cmentarz Komunalny. Po zakończeniu działań wojennych Stary Cmentarz do 1956 roku stał się miejscem grzebania zmarłych gubinian, do czasu likwidacji niemieckich nagrobków na Cmentarzu Wschodnim.

Dziś, kilkadziesiąt lat po wojnie, to zapomniane miejsce, z kilkoma grobami o których pamiętają najbliżsi. Warto jednak pamiętać, że przez ponad 200 lat było to miejsce pochówku zmarłych i stąd potrzeba oznakowania tego miejsca.

Tablicę odsłonięto z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Romana Sikory, radnego powiatowego Lecha Kiertyczaka, członków i sympatyków SPZG. (sp)

 

foto. Pamiątkowa fotografia wykonana po odsłonięciu tablicy.

Nowy Biuletyn SPZG

Szanowni Państwo!

Ukazał się 22 numer (wrzesień 2013) biuletynu SPZG „Gubin i okolice”. W nim jak zwykle wiele ciekawych tematów, że choćby zwrócę uwagę na kolejny (drugi) artykuł autorstwa Mirosława Szyłkowskiegio i Jerzego Chamieni  opisujący 5 Dywizję Pancerną i jej kolejne następczynie oraz garnizon Gubin, czy też druga część historii związanej z budową i dużym remontem krytej pływalni w Gubinie. Ponadto wiele innych ciekawych tekstów związanych z Gubinem i biulet okładkaZiemią Gubińska. Biuletyn – jak zwykle – do nabycia w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ul. 3 Maja 2 II piętro lub do pobrania ze strony internetowej.

Redaktor naczelny

Biuletyn Nr 3 (22) wrzesień 2013r

Nowy eksponat w Sali Wojskowej SPZG

Zgodnie z decyzją zebrania sprawozdawczego członków Stowarzyszenia Oficerów Piątych Dywizji „Kresowiak” w Salce Wojskowej SPZG uroczyście przekazano w depozyt replikę sztandaru 5 Kresowej Dywizji Piechoty, walczącej na froncie zachodnim, pod dowództwem gen. bryg. Nikodema Sulika.

Przypomnijmy. Sztasztandarndar otrzymał dowódca 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej płk dypl. Zbigniew Jabłoński 15 września 1993 roku, kiedy to dywizja przejęła tradycje „Kresowe”. Po rozwiązaniu dywizji tradycje i sztandar przejęła stacjonująca w Gubinie 5 Kresowa Brygada Zmechanizowana. Gdy i ona zakończyła żywot, replikę decyzją przełożonych przekazano do Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Ale i ten wkrótce zwinął się i sztandar stanął w Sali Tradycji 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.  Wiosną 2013 roku Stowarzyszenie Oficerów „Kresowiak” zwróciło się do dowódcy korpusu w Krakowie z prośbą o przekazanie do Gubina sztandaru. Pozytywna decyzja sprawiła, że sztandar po dwudziestu latach od jego wręczenia wrócił do Gubina.

Podczas uroczystego spotkania w Salce Wojskowej prezes Stowarzyszenia Oficerów „Kresowiak” płk dypl. Lech Kamiński przekazał sztandar prezesowi SPZG Stefanowi Pilaczyńskiemu. Teraz wycieczki szkolne i dorosłe osoby zwiedzające ekspozycję Izby Muzealnej mogą obejrzeć sztandar wojskowy, który dziś jest jedynym symbolem stacjonowania w Gubinie garnizonu Wojska Polskiego. (sp)

foto. Płk Lech Kamiński (z prawej) przekazał  sztandar prezesowi SPZG Stefanowi Pilaczyńskiemu.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online