All posts by Stanisław Bilicz

Kwesta cmentarna ’23

Rok temu o tej porze donosiliśmy o pierwszej gubińskiej kweście cmentarnej. Przypomnijmy. Kwesta zaowocowała kwotą 2958,08 zł i przy pomocy zebranych pieniędzy Stowarzyszenie wówczas planowało zadbać wysiłkiem i zaangażowaniem swoich członków o groby gubinian, którzy miastu za życia przysłużyli się w sposób szczególny. Jakie faktycznie podjęliśmy działania?

W kontakcie z rzeczywistością okazało się, że pomimo chęci nie stać nas na wiele. Grobów „zapomnianych” jest zbyt wiele, by o wszystkie zadbać. Ani sił, ani środków nam na to nie starczy. Zdecydowano wówczas by groby Honorowych Obywateli Gubina oznakować stosownymi tabliczkami. Udało się nawiązać kontakt z rodzinami zmarłych Honorowych by uzyskać zgodę na oznaczenie grobów. Tabliczki zamontowano 24 października br. Ponadto z zebranej podczas kwesty kwoty wnieśliśmy gubiński „wkład” w wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. dr. Tadeuszowi Kunickiemu. Cały ciężar wzięły na siebie córki doktora, ale gubinianie także dołożyli się do całej sprawy. Z tej samej puli kwiaty i znicze od gubinian znalazły się w sierpniu na grobie śp. Stanisławy Jabłońskiej w Świnoujściu. Na dziś w naszej dyspozycji pozostaje 1656,08 złotych. Czy mamy dalsze plany? Postanowiliśmy aby w dniach 31.10-1.11. kwestować u bramy głównej cmentarza. Co planujemy zrobić za pieniądze zebrane podczas kwesty? Chcielibyśmy wykonać otoczenie tablicy pamiątkowej doktora Kunickiego. Teraz stanowi to licha trawa. Wszystkim zmarłym „Zasłużonym dla Miasta Gubina” chcemy zamontować tabliczki, takie, jak dla Honorowych Obywateli. Kłopotem dalej są groby zapomniane, a skrywające doczesne zwłoki tych co to miasto tworzyli. Tu prosimy o podpowiedź: jak ustalić listę uwzględniającą rzetelne zasługi. To może być początek konstruktywnej dyskusji w tej sprawie.

Prosimy o nas pamiętać. Będziemy czekać na Państwo przy wejściu głównym Cmentarza Komunalnego. (sp)      

ŚLADY WENDÓW

21 października 2023 r. osiemnastoosobowa grupa złożona z członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej udała się na kilkugodzinną wycieczkę do Cottbus. Organizatorami byli członkowie Stowarzyszenia Urszula Kondracik i Tadeusz Raut. Oboje już wcześniej dali się poznać jako strażnicy przeszłości, którzy sprawują pieczę nad Studnią Łużycką. Tym razem postanowili przybliżyć grupie gubinian historię Serbołużyczan, dlatego celem wycieczki było Muzeum Wendyjskie Cottbus.

W Chociebużu (Cottbus) czekała na gości z Polski  Pani dr Justyna Michniuk Okazała się osobą niezwykle kompetentną, komunikatywną i po prostu sympatyczną. W drodze do muzeum pokazała Wendenstrasse, którą zdobią trzy niezwykle barwne mozaiki Jana Bucka. Nawiązują one tematycznie do kultury Serbołużyczan, zwanych Wendami.

Zbiory muzealne pozwoliły zapoznać się z prehistorią i wczesną historią, a także tematyką serbołużyckiej sztuki ludowej. Eksponaty obrazują sztukę, język, pismo, literaturę, muzykę, stroje, sposób życia i obyczaje Wendów. Dodatkową atrakcję stanowi oferta multimedialna, dzięki której uczestnicy wycieczki mogli usłyszeć autentyczny język dolnołużycki.

Na zakończenie zwiedzania dwukondygnacyjnego obiektu grupa chwilę odpoczęła na urokliwym małym dziedzińcu. Tu też podziękowano Pani Przewodnik, podkreślając jej rzeczowość, perfekcję i bardzo emocjonalny sposób opowiadania, widoczny szczególnie wtedy, gdy zauważała pominięcie w muzeum tragicznych momentów z życia ludności wendyjskiej.

Wspaniała słoneczna pogoda dodatkowo przyczyniła się do powszechnego uznania wycieczki do Cottbus za bardzo udaną.

Teresa Zajkowska

Foto – Stanisław Bilicz

Finał konkursu fotograficznego

Wręczono nagrody za najlepsze fotografie

W środę 11 października jury konkursowe w składzie: Marzena Bartosik, Grażyna Bartkowiak, Gabriel Dubiel i Stefan Pilaczyński dokonało oceny prac fotograficzny, które napłynęły na ogłoszony wiosną przez SPZG konkurs fotograficzny zatytułowany „Gubin i gubinianie”. Konkurs ogłoszono w ramach przedsięwzięć związanych z 20-leciem organizacji. Napłynęły prace od 15 autorów, w sumie komisja oceniała 138 zdjęć. W głosowaniu najwyżej oceniono pracę Izabeli Mamala i ona zdobyła I miejsce. Drugą nagrodę przyznano pracy  nadesłanej przez Annę Kotońską, trzecią Marceli Gryz. Wyróżnienie skierowano pod adresem Anny Baran za wysiłek i zaangażowanie w wykonanie albumu „Gubińskie drzewa”, za „zapał” fotograficzny także wyróżnienie otrzymał Antoni Stelmaszczyk, najmłodszy uczestnik konkursu z życzeniami coraz to ciekawszych przygód w fotografowaniu Gubina.

Wręczenie nagród, które ufundowała znana z dobroczynności gubińska firma IWANICCY Sp. z o.o., odbyło się w Izbie Muzealnej SPZG 24 października. Nagrody wręczali prezes SPZG Stefan Pilaczyński i sekretarz Urszula Kondracik.

W niemal rodzinnej atmosferze wspólnie obejrzano na dużym ekranie wszystkie nadesłane fotografie, a przy ciastku i kawie dyskutowano o tematach poruszanych na zdjęciach i o ewentualnych, przyszłych konkursach. Zdaniem uczestników spotkania należy kontynuować konkursy i wszystkie one powinny dotyczyć naszego miasta. Co może być tematem kolejnych konkursów? Proponowano między im mymi zdjęcia z architektury miasta, pomników przyrody, gubinian czy też Gubin widziany okiem drona.  

Organizatorzy konkursu w najbliższym czasie zamierzają wykonać wystawę fotograficzną obrazującą nadesłane prace. (sp)

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

P R O T O K Ó Ł

Z posiedzenia jury konkursu organizowanego

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

pn. GUBIN I GUBINIANIE z okazji 20-lecia organizacji

Jury w składzie:

Stefan Pilaczyński, Bartkowiak Grażyna, Bartosik Marzena, Dubiel Gabriel

Na posiedzeniu 11 października 2023 oceniło prace fotograficzne nadesłane na konkurs. Prace nadesłało 15 uczestników konkursu – łącznie 138 zdjęć.

Przyznane miejsca:

1 miejsce pracy nadesłanej przez Mamala Izabela

2 miejsce pracy nadesłanej przez Kotońską Annę

3 miejsce pracy nadesłanej przez Gryz Marcelę

Wyróżnienia:

Baran Anna – za wysiłek i zaangażowanie w wykonanie albumu „Gubińskie drzewa”;

Stelmaszczyk Antoni – najmłodszemu uczestnikowi konkursu za zapał z życzeniami coraz to ciekawszych przygód z aparatem fotograficznym.

O terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy wkrótce telefonicznie.

PRZEWODNICZĄCY JURY

Stefan Pilaczyński

Gubin, 11 października 2023

Biuletyn SPZG Nr 3 (62) wrzesień 2023

W połowie września ukazał się kolejny numer biuletynu „Gubin i okolice”, wydawanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Jakie podjęto tematy?

Biuletyn Nr 3 (62)

Na początku informacja o Marii Kużdżeń, która została wyróżniona tytułem Honorowy Obywatel Miasta. Kilka słów o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w SPZG, o 20-letniej pracy w zarządzie Tadeusza Buczka pisze S. Pilaczyński. 30 lat Euroregionu opisuje Czesław Fiedorowicz. K. Kędzierska wspomniała o szkolnictwie i pracy pierwszych nauczycieli w powiecie gubińskim. U. Kondracik informuje jakie partie działają w naszym mieście oraz przybliża sylwetkę płk. Tadeusza Dziewierskiego. Z kolei Danuta Kaczmarek przybliża sylwetkę Anastazji Kaczmarek. E. Rodziewicz wspomina społeczność cygańską na Ziemi Gubińskiej. Pliszka cytrynowa stała się przedmiotem uwagi J. Lewandowskiego a znawca wsi Ziemi Gubińskiej T. Lech opisuje Komorów. Warto także przeczytać tekst znawcy przyrody, A. Nowackiego. Natomiast H. Bilińska-Stecyszyn wspomina o jej rajskim ogrodzie nad Lubicą, a A. Leda o braciach Kaczmarkach. W. Rogowski wspomina Stanisława Turowskiego. Biuletyn do nabycia w sklepie BEMIX, Księgarni R. Kościeszy i miejskiej bibliotece. Można także zajrzeć do biura SPZG.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online