All posts by Stanisław Bilicz

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego gościem SPZG i GTK

Pamiątkowy Dyplom Honorowego Członka SPZG wręcza prof. Czesławowi Osękowskiemu prezes Stefan Pilaczyński.
Pamiątkowy Dyplom Honorowego Członka SPZG wręcza prof. Czesławowi Osękowskiemu prezes Stefan Pilaczyński.

Pod koniec czerwca w gubińskiej Izbie Muzealnej odbyło się połączone posiedzenie zarządów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Gubińskiego Towarzystwa Kultury.
Honorowym gościem spotkania był Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Ochotny.
W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z 775 – letnią historią naszego miasta, że szczególnym uwzględnieniem wydarzeń po zakończeniu II wojny światowej. Prof. Osękowski zadeklarował wymierną pomoc obu organizacjom, pozytywnie oceniając dokonania przedstawione przez prezesów obu organizacji. Zwrócił szczególną uwagę na pilną potrzebę dokumentowania historii miasta po 1945 roku.
– Trzeba docierać do wszystkich tych, którzy mogą podzielić się wiedzą, mają dokumenty i fotografie. Czas płynie nieubłaganie szybko – podkreślał.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie prof. Cz.Osękowskiemu dyplomu Honorowego Członka SPZG. Ten zaszczytny tytuł nadało rektorowi ostatnie walne zebranie organizacji.
Na kolejne spotkanie umówiono się z profesorem na październik.  Cz.Osękowski zaprosił do zwiedzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego. (sp)

Dla Gubina 2010 rok Jubileuszu 775 Rocznicy Uzyskania Praw Miejskich.

Na pamiątkę spotkania wspólna fotografia przed siedzibą rektoratu UZ: od lewej - J.Czabator. Cz. Osękowski, G.Quiel i A. Keller. (foto L.Waryńska)
Na pamiątkę spotkania wspólna fotografia przed siedzibą rektoratu UZ: od lewej - J.Czabator. Cz. Osękowski, G.Quiel i A. Keller. (foto L.Waryńska)

Aby godnie upamiętnić tę rocznicę z inicjatywy Guntera Quiela członka Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie i Zenony Durbusch – właścicielki Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bieżycach – członka SPZG powstał zespół w składzie:
Gunter Quiel – członek Stowarzyszenia wspier. Odbudowę Fary.
Zenona Dyrbusch – Wł. Muzeum Gospodar. Miejskiego Bieżyce członek SPZG.
Andreas Keller – członek stowarzyszenia zajmujący się archeologią.
Aleksandra Poraszka – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Jerzy Czabator – Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Celem zespołu jest podjęcie działań zorganizowania w maja 2010 roku w ruinie kościoła farnego wystawy archeologicznej.
W wystawie przewiduje się wykorzystanie eksponatów z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Gubina przez prof. Grzegorza Domańskiego. Na działce 61 naprzeciwko ul. Westerplatte i Zygmunta Starego, na działce 77 w narożniku ulic Reja i Drukarskiej oraz przy ul. Drukarskiej (teren który w XV i XVIII w. spełniał rolę śmietnika).
Policzone eksponaty w ilości 33 tysiące sztuk są w posiadaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
Wystawą archeologiczną chcemy zaakcentować najstarsze dzieje Gubina. Wśród eksponatów znajdują się fragmenty sięgające w XII – XIII wiek. Zespół odbył kilka spotkań na których ustalił szczegóły i formę realizacji przedsięwzięcia.
Celem pozyskania wsparcia naukowego naszej koncepcji w dniu 20 września 2009 roku zespół spotkam się z Przyjacielem Ziemi Gubińskiej Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesławem Osękowskim.
Na spotkaniu zapoznano w szczegółach sprawami organizacji wystawy archeologicznej, z badań przeprowadzonych przez prof. G.Domańskiego na terenie miasta Gubina. Zapoznano również z innymi zamierzeniami zespołu dotyczącymi organizacji archiwum dokumentacji i zbiorów zabytków kultury tradycji przesiedleńców, wygnańców, repatriantów, Serbołużyczan.
Bowiem uznano, że już jest niewielu żyjących mieszkańców Ziemi Gubińskiej, którym było dane przeżycie tragedii II Wojny Światowej i okrucieństw okupacji. I oni mogą nam przekazać swoją wiedzę na ten temat.
W dyskusji zwrócono się z prośbą do prof. Czesława Osękowskiego o wypożyczenie na kolejną wystawę bogatego prywatnego zbioru dokumentów, map, widokówek, zdjęć, porcelany, książek z różnego okresu historii miasta Gubina.
Ze szczególną uwagą podkreślano potrzebę podejmowania działań współżycia na pograniczu oraz współpracy terytorialnej. Istotnym elementem spotkania i poprowadzonej rozmowy było pozyskanie pomocy dla realizacji omawianych celów.
W swojej wypowiedzi prof. Czesław Osękowski stwierdził, że przedstawione propozycje są interesujące i godne realizacji. Zadeklarował w ramach swoich możliwości pomoc i wsparcie naukowe.
Członkowie zespołu zwracają się z prośbą do mieszkańców miasta Gubina i Guben o czynne włączenie się w realizację zamierzeń zespołu. A w szczególności udostępnienie dokumentów i eksponatów które będą wykorzystane do wystaw i organizacji zbioru dokumentacji. Mile są widziane wspomnienia osobiste i bliskich z okresu II wojny światowej i okresu okupacji.
Jerzy Czabator

5. Noc Muzeów

Oprócz strawy duchowej gościom 5. Nocy Muzeów serwowano  kiełbaski z grila. Smakowały znakomicie.
Oprócz strawy duchowej gościom 5. Nocy Muzeów serwowano kiełbaski z grila. Smakowały znakomicie.

Już po raz piąty muzealnicy z Guben i Gubina wspólnie zorganizowali Noc Muzeów. Tradycyjnie początek imprez miał miejsce w muzeum w Guben, potem uczestnicy przemieścili się do naszego miasta.
W galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury można było obejrzeć interesujący film będący efektem projektu „Bliscy nieznajomi”. Również wystawa fotograficzna eksponowała postacie bohaterów tych niezapomnianych spotkań mieszkańców obu przygranicznych miast.
W Izbie Muzealnej witał gości jej opiekun Tadeusz Buczek. Liczna grupa sąsiadów z Guben przybyła na czele z Andreasem Peterem. Na dziedzińcu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej tzw. grupa ASG (airsoft gun) pokazała rozgrywki airsoftowe w zakresie odbijania zakładnika. Grupie przewodził Przemysław Kopeć.  Pokaz wzbudziły szczególne zainteresowanie gości niemieckich. Uczestników zabawy na dziedzińcu częstowano kiełbasą pieczoną na grillu przez Zbigniewa Piejka, a muzycznie dominowały  kubańskie rytmy w wykonaniu Nicolasa i jego syna Samuela. Ponadto można było obejrzeć na dużym ekranie prezentację pocztówek przedwojennego Gubina ze zbioru Jerzego Zawadzkiego.
Część gości wzięła udział w quizie gdzie m.in. musiano odpowiedzieć na pytanie: Ile zegarów przed wojną wisiało na Baszcie Ostrowskiej lub: Pod iloma wielkimi „kapeluszami” znajdującymi się w Muzeum Miasta i Przemysłu  można uzyskać informacje dotyczące historii miasta Guben?
Pogoda i humory dopisywały, a imprezę można zaliczyć do kolejnego udanego wspólnego przedsięwzięcia placówek muzealnych po obu stronach Nysy. (sp)

Współtwórzmy kronikę miasta.

Rok 1946. Dzieci z pierwszego przedszkola przy ul.Oświęcimskiej. Może ktoś rozpozna się?
Rok 1946. Dzieci z pierwszego przedszkola przy ul.Oświęcimskiej. Może ktoś rozpozna się?

Na apel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej o przekazywanie informacji, wypożyczanie fotografii i dokumentów, w związku ze spisywaniem kroniki miasta 1945-2009 niemal natychmiast zareagowała Krystyna Walkowicz-Lasota, długoletnia pracownica Garnizonowej Administracji Mieszkaniowej. Pani Krystyna przekazała nam ponad 60 zdjęć mieszkańców Gubina, Sękowic, w tym m.in. państwa Fatalskich. Ponadto ofiarowała  kilka dokumentów, medali oraz ciekawy materiał dotyczący pobytu Mariana Fatalskiego w obozie w Policach i na okręcie „Bremerhafen” (od 25 maja 1940 r.).
Najstarsze fotki pochodzą  z 1946 roku – to dzisiaj rarytas. Za taki gest serca Wielkie Dzięki. Rodzina Władysławy i Mariana Fatalskich od 21 października 1945 r. do lipca 1952 r. mieszkała w Sękowicach, później w Gubinie. (wł)

Powstaje kronika Gubina

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej odbyły się już dwa spotkanie grupy regionalistów spisującej kronikę Gubina 1945 – 2009.

espół podczas dyskusji. Od lewej: Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Tadeusz Buczek, Wiesław Łabędzki, Florian Firlej, Antoni Barabasz, Stanisław Turowski, Roman Niparko, Włodzimierz Rogowski. Niewidoczny Jan Bakalarz i Stefan Pilaczyński. Nieobecny Adam Leda.
espół podczas dyskusji. Od lewej: Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Tadeusz Buczek, Wiesław Łabędzki, Florian Firlej, Antoni Barabasz, Stanisław Turowski, Roman Niparko, Włodzimierz Rogowski. Niewidoczny Jan Bakalarz i Stefan Pilaczyński. Nieobecny Adam Leda.

Publikacja byłaby przyczynkiem do uświetnienia obchodów święta 775 rocznicy nadania praw miastu.
W skład grupy weszli przede wszystkim członkowie SPZG oraz Gubińskiego Towarzystwa Kultury. Przyjęto pierwsze ustalenia oraz sprecyzowano zadania.
W związku z tworzeniem „Kroniki miasta” członkowie zespołu zwracają się do wszystkich mieszkańców z prośbą o współpracę.  Zamiarem piszących jest jak najstaranniejsze spisanie wydarzeń szczególnych w historii miasta na przestrzeni ponad 60 powojennych lat. Jednak zadanie tylko na pozór jest łatwe. Jak bowiem nie pominąć  wydarzeń istotnych? Jak nie pominąć nazwisk bohaterów tamtych dni? Bardzo trudnym do udokumentowania jest okres tuż powojenny. Brak szczegółowych zapisów, fotografii i dokumentów. Dlatego tak ważnym jest współudział mieszkańców, szkół, zakładów pracy.
Rozpoczynając zbieranie materiałów zwracamy się do wszystkich o udostępnienie starych fotografii i dokumentów. Skanujemy je „na poczekaniu” i natychmiast zwracamy. Uczyńmy wspólnie jak najwięcej, by ta osobliwa publikacja była godną uwagi i stanowiła dokument pomocny dla kolejnych pokoleń gubinian.

Stefan Pilaczyński

Prosimy o kontakt pod adresem: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (Izba Muzealna) ul. 3 Maja 2 tel. 068 455 81 62 lub 600 162 786, codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel w godz. 11.00 – 15.00.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online