Category Archives: Vademecum

Vademecum gubinianina cz. 9

 

Brama ozdobna

03a
                                        Dekoracyjna brama z murami o ozdobnym charakterze przy ul. Dąbrowskiego                                                                                                                                                                                                      

 

03 c
                                                     Brama ozdobna i mur w 1946 roku

Na prawym skrzydle okazałej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego (przed 1945 rokiem Kastaniengraben) znajduje się dużych rozmiarów brama wjazdowa z umieszczoną powyżej datą „1892″. Tu przed wojną znajdowała się firma spedycyjna Wilhelma Wilkego. Firma przewozowa została założona w 1817 roku (dziś w Guben tradycje firmy kontynuują Andreas i Thomas Wilke). W sąsiedztwie bramy, z jej prawej strony stoi dekoracyjna brama z murami, o ozdobnym charakterze, symbolizująca architekturę romantyczną, nawiązująca do dawnych murów obronnych średniowiecznego miasta. Łączy się z nią dekoracyjny mur z otworami strzelniczymi. Bramę i mur wzniósł w 1892 r. Wilhelm Wilke na prośbę władz miejskich. Chodziło o optyczne oddzielenie podwórza spedycji od powstałego w tym rejonie parku.
Brama i mur w okresie powojennym zostały zaniedbane i zaczęły popadać w ruinę. Dopiero na początku lat 90. ubiegłego wieku ówczesny burmistrz Czesław Fiedorowicz zadbał o to, by liczne uszczerbki w murze i bramie naprawiono, a tym samym przywrócono im przedwojenny blask.
W wielu współczesnych opracowaniach bramę nazywa się „pseudo romantyczną”, a mur uważa się za pozostałość murów obronnych miasta. Doprowadzało to kiedyś do pasji Walentego Andrzeja Robowskiego, nauczyciela i regionalistę. I nie ma się czemu dziwić, no bo jak bramę z murem strzelniczym, wybudowane dopiero w XIX wieku, można nazwać murem obronnym.

Vademecum gubinianina cz. 8

Baszta Ostrowska

ulica 3maja

01
Brama Ostrowska stała przy wjeździe do miasta od południowej strony. Jednym z jej elementów była zachowana do dziś Baszta Ostrowska.

Wybudowana została około 1530 roku

Widok na Bramę Ostrowską z 1830 roku
Widok na Bramę Ostrowską z 1830 roku

– ze względu na brak dokumentów nie można precyzyjnie określić jej wieku.
„Gruba Baszta” (Dicke Turm – Gruba Wieża), bo tak ją nazywali mieszkańcy Guben przed wojną, rozciąga się na ponad siedem pięter, do fryzu na wysokość 23 metrów. Od tego miejsca, aż do szczytu, jest jeszcze 5,5 metra. Grubość ścian wynosi 2,75 m, średnica wewnątrz około 3,7 m, ma 24,8 m w obwodzie. W 1659 roku otrzymała pierwszy „bijący” zegar.
Dużo wieści i pogłosek „ocierało się” o basztę. Prawdą jest, że kiedyś baszta w swoim stylu architektonicznym wyglądała inaczej. Główne wejście znajdowało się wówczas nad pierwszym zębatym fryzem (widoczne z zewnątrz), połączone z przejściem do strażnicy, która mogła stać wówczas w miejscu budynku dawnego Muzeum Miejskiego (do 1945 r.). Część parterowa baszty służyła dawniejszym mieszkańcom jako lodówka i magazyn na wodę i żywność. Przez krótki czas służyła nawet jako więzienie podziemne. Ze względu na swoją wysokość w XV, XVI i XVII w. podczas wojen baszta służyła głównie jako punkt obserwacyjny.

Baszta w roku 1936
Baszta w roku 1936
01d
… i w 1987 roku

Przed 1945 rokiem fryz baszty służył jako scena do występów artystycznych. Z tego miejsca przy różnych okazjach dudniła muzyka orkiestry dętej.
„Gruba” była niegdyś symbolem przedwojennego Guben i pozostaje takim nadal w Gubinie.
Jako jedna z niewielu budowli baszta oparła się kolejnej wojnie. Można powiedzieć, że zawieruchy wojenne jej nie imają się. Do zakończenia działań wojennych miała dwa zegary.
Od południowej strony wisiała tarcza z cyframi rzymskimi, od północnej – arabskimi. Zegar od północnej strony niekontrolowanym zrządzeniem losu w latach 60-tych XX w. znalazł się na boisku przy ul. Budziszyńskiej – wspomniał w Biuletynie SPZG „Gubin i okolice” nr 2 z września 2008 roku Jerzy Czabator. Tarcza zegarowa z południowej strony wisiała jeszcze na początku lat 90. Zdemontowana przez ponad 10 lat leżała w sąsiedztwie kotłowni przy ul. Roosevelta, aż znalazła swe miejsce „spoczynku” w Izbie Muzealnej.
W 2005 roku burmistrz Lech Kiertyczak oddał Basztę Ostrowską „w opiekę” Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Od tej pory wycieczki zwiedzające miasto mogły podziwiać jego widoki z wysokości ponad 20 metrów. Wcześniej (do 2003 r.) na baszcie funkcjonowało obserwatorium astronomiczne prowadzone przez pasjonatów astronomii z Liceum Ogólnokształcącego na czele z nauczycielem fizyki Aleksandrem Durniatem.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (przeprowadziło zbiórkę pieniężną) baszta doczekała się nowych zegarów, z nowoczesnym mechanizmem sterowanym radiowo i tarczach zegarowych o takim kształcie jak przed wojną. Zegar po północnej stronie oddano uroczyście do użytku 1 czerwca 2008 roku, po południowej stronie zegar ruszył 5 czerwca 2009 roku.

zegar 1
Baszta Ostrowska z nowym zegarem od południowej strony

Baszta Ostrowska jest niezaprzeczalną ikoną naszego miasta. Jej obrazek można spotkać na setkach widokówek, zarówno tych przedwojennych, jak i powojennych. Mało kto, będąc z wizytą w naszym mieście, nie zrobił baszcie fotografii.
PS. Jak podał Stefan Pilaczyński w publikacji SPZG z września 2008 roku „Baszta Ostrowska na pocztówkach i fotografiach”, jest różnica między wieżą a basztą. „Wieża jest wyrazem nadrzędnym w stosunku do baszty. Każda baszta jest wieżą, natomiast nie każda wieża jest basztą. Natomiast wyraz baszta oznacza jeden z wielu rodzajów wież: wieżę obronną albo przynajmniej taką, która kiedyś była obronną. A taką była kiedyś Baszta Ostrowska”.

Vademecum gubinianina cz. 7

Baszta Dziewicy

ulica Dąbrowskiego 13 i 15

02c
Baszta Dziewicy w 1972 roku
02b
i w październiku 2015 roku

 

Baszta Dziewicy
Pierwotnie zlokalizowana była w narożniku muru miejskiego wysuniętym najbardziej na wschód. Na jej wysokości mur obronny załamywał się, a ona zapewniała widoczność po jednej i drugiej jego stronie. Jest zbudowana podobnie – cylindrycznie – z nieotynkowanej cegły i nieco skromniejszych wymiarów. Wejście do niej znajduje się na wysokości pierwszej kondygnacji, gdyż pierwotnie wiodło ono z murów obronnych.
Baszta była czwartym punktem obserwacyjnym po trzech wieżach bramnych, zapewniających kontrolę sytuacji przed murami miejskimi od strony wschodniej. Dziś stanowi jeden z trzech zachowanych fragmentów dawnych obwarowań miasta. Kształtem i formą zbliżona jest do Baszty Ostrowskiej. Posiada bogaty wystrój zewnętrzny. Jej średnica 4,90m (dla porównania Baszta Ostrowska-6,90m) Zaniedbana, jest typowym przykładem ruiny współczesnej, o której zapomniano, choć jest namacalnym obrazem historii miasta sprzed prawie 600 lat. Baszta znajduje się na terenie miejskim Gubina, jest własnością miasta, ale w Urzędzie Miejskim nie ma do niej …klucza.

Vademecum gubinianina cz. 6

Gospodarze miasta

Do 1945 roku

1832 – 1841    Johann Wilhelm Bothmer – Bürgermeister
1841 – 1860   Friedrich Traugott Ahlemann – Bürgermeister
1861 – 1871     August Kiihnast – Bürgermeister
1872 – 1876    Hans Fritsche – Bürgermeister
1877 – 1880   Georg Kaempffe – Bürgermeister
1881 – 1886   Erich Zweigert – Oberbürgermeister
1887 – 1911    Paul Bollmann – Oberbürgermeister
1912 – 1924   Dr. Alfred Glucksmann – Oberbürgermeister
1924 – 1933   Heinrich Laß – Oberbürgermeister
1933 – 1945   Erik Schmiedicke – Oberbürgermeister

Po 1945 roku

 

1945 – 1945 Michał Ratajczak – burmistrz
1945 – 1947 Piotr Samborski – burmistrz
1947 – 1949 Antoni Ochmański – burmistrz
1949 – 1950 Tatiana Iczkowska – burmistrz
1951 – 1954 Mieczysław Stróżniak – przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
1954 – 1956 Władysław Michniacki – przewodniczący MRN
1956 – 1960 Baltazar Zakrzewski – przewodniczący MRN
1960 – 1963 Jan Brzęczek – przewodniczący MRN
1963 – 1971 Henryk Jakubowski – przewodniczący MRN
1971 – 1973 Ryszard Pantkowski – przewodniczący MRN
1973 – 1975 Ryszard Pantkowski – naczelnik miasta
1975 – 1975 Bogumił Spytkowski (5 m-cy) – naczelnik miasta
1975 – 1975 Jan Krompiewski (5 m-cy) – naczelnik miasta
1975 – 1985 Stefan Ciszek – naczelnik miasta
1985 – 1990 Kazimierz Dębicki – naczelnik miasta
1990 – 1990 Bogdan Timoszyk (5 miesięcy) – burmistrz
1990 – 1998 Czesław Fiedorowicz – burmistrz
1998 – 2000 Włodzimierz Rogowski – burmistrz
2000 – 2006 Lech Kiertyczak – burmistrz
2006 – dziś Bartłomiej Bartczak – burmistrz

 

 

Vademecum gubinianina cz. 5

HONOROWI OBYWATELE MIASTA

Honorowi obywatele miasta do 1945 roku.

1. podpułkownik von Eberhardt 1847 r. – komendant królewsko – pruskiego garnizonu Guben;
2. August Feller (1810 – 1868) 1868 r. – właściciel fabryki sukna, założyciel branży która zajęła się wydobyciem węgla brunatnego w Guben;
3. Freytag 1869 r. – radca powiatowy
4. August Schneller (1798 – 1878) – 1872r. – pastor kościoła farnego, twórca domu opieki „Herberge zur Heimat” istniejącego dzisiaj.
5. August Nieman 1874 r. – prorektor i nauczyciel wyższego stopnia w gimnazjum;
6. Samuel Schlief (1794 – 1881) 1876 r. – właściciel fabryki sukna , szef rady miejskiej;
7. Gustaw Oehler (zmarły 1890) 1889 r. – prezydent sądu landowego;
8. Książę Heinrich zu Schoenaich Carolath (1852 – 1920) 1891r. starosta powiatowy i poseł do Reichstagu;
9. Adolf Jackeschky (zmarły 1897) 1892 r. – kupiec i członek rady magistrackiej;
10. Friedrich Willke (1829 – 1908) 1908 r. – właściciel fabryki kapeluszy;
11. dr Karl Hamdorff (1842 – 1916) 1909 r. – dyrektor gimnazjum, szef rady miejskiej;
12. Benno Hoemann 1920 r. – adwokat, notariusz,, szef rady miejskiej;
13. Johannes Koch 1927 r. – radca prawny, szef rady miejskiej;
14. Adolf Wolf 1928 r. – właściciel fabryki sukna;
15. Adolf Hitler (1889 – 1945) 1933 r. – kanclerz Rzeszy.
16. Wilhelm Kube (1887 – 1943) 1933 r. – gaulaiter, nadprezydent prowincji Brandenburgia.

Honorowi obywatele  miasta Gubina.

Pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Miasta rozpoczęto nadawać w 1991 roku. Wcześniej, z okazji 750 rocznicy MZdMG aruzyskania przez Gubin praw miejskich. Miejska Rada Narodowa w Gubinie ustanowiła medal ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU MIASTA GUBINA. Prezydium MRN jednorazowo wyróżniło nim szczególnie zasłużonych obywateli oraz instytucje. Wykaz wyróżnionych osób i instytucji jest dziś trudny do ustalenia.

Dziś nadawanie tytułu reguluje Uchwała nr XVI /197/ 2008 Rady Miejskiej w Gubinie z 7 lutego 2008 r. w sprawie Statutu gminy Gubin o statusie miejskim w Rozdziale V:

§ 39. Rada w drodze uchwały nadaje tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” osobie, która w sposób szczególny wyróżniła się swoją pracą lub działalnością społeczną na rzecz miasta.AR zasłużony 1985

§ 40. 1.Tytuł o którym mowa w § 39 nadawany jest na wniosek burmistrza, przewodniczącego Rady lub komisji Rady.
2.Umotywowany wniosek do wymienionych ust. 1 podmiotów mogą złożyć organizacje, instytucje, partie polityczne, stowarzyszenia, pracodawcy i inne podmioty działające na terenie miasta.
3.Zgłoszony wniosek podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady i podlega rozpatrzeniu na najbliższej sesji Rady, w formie uchwały.

§ 41. Honorowy Obywatel Miasta Gubina ma prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez miasto oraz do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

§ 42. 1.Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” winno mieć charakter uroczysty.
2.Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa winna być podana do publicznej wiadomości.Obraz (5)Obraz (6)

 

 

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online