Archives

Tablica ku czci Karla Gandera

Mieszkańcy Gubina i Guben spotkali się 10 marca 2018 na ulicy Kresowej pod numerem 7. Zgromadziła ich tu uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Karlowi Ganderowi, który w kamienicy pod numerem 7 przez długie lata mieszkał i twórczo pracował nad historią tej ziemi.

Karl Gander urodził się jako dziecko małorolnego chłopa w 1855 roku we wsi Coschen (wieś po niemieckiej stronie na wysokości Żytowania). Jego pęd do wiedzy i pracowitość, przy wsparciu rodziców, umożliwiły rozpoczęcie nauki w szkole i seminarium nauczycielskim w Neuzelle.  W 1886 roku trafił do Guben jako nauczyciel. Tu poznał się z nauczycielem w gimnazjum i badaczem historii starożytnej Hugo Jentschem, który pobudził jego zainteresowania naszą małą ojczyzną. Jego główne dzieło to „Historia miasta Guben” – ukazało się w 1925 roku i doczekało się trzech wydań. Podobnie jego pierwsze prace „Dolnołużyckie legendy” – przede wszystkim legendy miasta i okolic Guben – które ukazały się w 1894 roku. Nie należy zapomnieć o „Przewodniku po Guben i okolicy” z 1914 roku. W latach 1916 – 1930 był przewodniczącym, a potem honorowym przewodniczącym Towarzystwa. Karl Gander był w kręgu fachowców tak wysoko cenionym historykiem, że Górnołużycka Akademia Umiejętności nadała mu tytuł członka honorowego. Zmarł 12 marca 1945 r. w Passau.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: pomysłodawca i realizator finansowy, gubeński historyk Andreas Peter oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński. Po okolicznym przemówieniu A. Petera uczestnikom odsłonięcia nowej tablicy w mieście wykonano pamiątkową fotografię.

SPZG składa podziękowanie mieszkańcom kamienicy za przychylne i życzliwe potraktowanie prośby ws. umieszczenia tablicy. (sp)