Category Archives: Biuletyn SPZG

Biuletyn SPZG Nr 2 (61) czerwiec 2023

Biuletyn 61

Pomimo wielu trudności – w dzisiejszych czasach najczęściej spotykanych – finansowych ukazał się kolejny numer biuletynu „Gubin i Okolice”. Wszystko dzięki ofiarnemu zaangażowaniu niewielkiej grupy członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

Najnowszy numer otwiera artykuł poświęcony opisuje przebieg uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej dr. Tadeuszowi Kunickiemu. Uroczystość odbyła się na gubińskim Cmentarzu Komunalnym 1 czerwca w 65-tą rocznicę śmierci gubińskiego doktora.

Co na kolejnych stronach? 

Serbołużyczanka Justyna Michniuk pisze ciekawie o nieznany słowiańskim sąsiedzie w

Niemczech, innymi słowy o Serbołużyczanach. Skoro sąsiedzi – trzeba o sąsiadach coś wiedzieć. Urszula Kondracik rozpoczęła cykl artykułów „dziewięćdziesiąt plus” o gubinianach w sędziwym wieku. Na „pierwszy ogień” poszła Janina Wodecka-Kaczyńska. „Spotkajmy się w Łużyczance” tekst wspomnieniowy gubińskiej pisarki Hanny Bilińskiej-Stecyszyn wspomina znaną wielu pokoleniom kawiarnię na kanwie. Danuta Kaczmarek postanowiła w kolejnych numerach opisywać „Kobiety z pasją”. Pierwszy jej tekst opowiada o nieżyjącej już Krystynie Pracz. Piszący od paru lat w biuletynie Edmund Rodziewicz tradycyjnie wspomnieniowo wraca do znanej wszystkim postaci dyrektora gubińskiej szkoły muzycznej. A wszystko po to, by nie zapominać Leonarda Kuryłowicza, od śmierci którego minęło 45 lat.  Kazimiera Kędzierska przybliża Czytelnikom historię powstania i dzień dzisiejszy Transgranicznego Stowarzyszenia Kobiet

Gubin/Guben “Nysa”, a Julian Lewandowski opowiada jak to pojawiają się „Sowy w przesądach i wierzeniach. Zenon Pilarczyk odwiedził Lubuskim Muzeum Browarnictwa w Witnicy, spotkał tam eksponaty z Gubina i dzieli się tymi informacjami. Andrzej Nowacki – leśnik z pasją pisze o tzw. „oczywistej oczywistości” czyli o Sośnie Gubińskiej wybitnie gubińskiej. Wytrawne oko Adama Ledy dzieli się uwagami w liście w do redakcji i odpowiada na apel redaktorki Kondracik, a Włodzimierz Rogowski wspomina postać byłego Naczelnika Miasta Stefana Ciszka. No i na zakończenie informacja o Gubinianach którzy odeszli do wieczności w ostatnim kwartale.

Biuletyn tradycyjnie w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 tel. 68 455 81 62, Miejskiej Bibliotece Publicznej i … zmiana: zamiast na parterze w sklepie niestety zlikwidowanym SEBA, u Pana Eugeniusz obok w sklepie BEMIX (niedawno były tam wózki dla dzieci).

Zapraszamy do lektury. (sp)

Biuletyn SPZG Nr 1 (60) marzec 2023

Okładka biuletynu

Serdecznie państwa zachęcam do lektury 60-tego numeru biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. Do dnia dzisiejszego uzbierało się 60 numerów i właśnie przed państwem numer jubileuszowy. Niby 60 numerów to niewiele. Ale to już 15 lat. Gdyby skorzystać z kilku liczb to można napisać między innymi, że: pierwsze 22 numery ukazały się w formacie A4,  średnio po 12-20 stron. Od numeru 16 (marzec 2012) ukazujemy się w formacie A5 na 80 stronach. Licząc od marca 2012 do marca 2023 roku (nr 60) to 44 numery po 80 stron daje ponad 3500 stron A5 tekstów o naszym mieście i okolicy. Wydaje mi się, że jest się czym pochwalić. A Państwo co na to?

Pozdrawiam serdecznie – S. Pilaczyński – redaktor naczelny 

Biuletyn SPZG Nr 1 (60) 2023 do pobrania

Biuletyn Nr 4 (59) grudzień 2022

Kolejny biuletyn

Ukazał się kolejny, 59-ty numer biuletynu „Gubin i Okolice” wydawanego od 2008 roku biuletynu. Co proponujemy tym razem?

Biuletyn Nr 4 grudzień 2022

Nas wstępie informujemy Czytelników i sympatyków SPZG o tym, że Rada Miejska w Gubinie nadała Tadeuszowi Buczkowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Gubina”. Także informacja dla tych co od dawna poza Gubinem o śmierci Kobiety z Sercem Janiny „Kaśki” Izdebskiej. Dalej „wiadomości z przeszłości”, których jeszcze nie publikowano. Czesław Fiedorowicz pisze wspomnienia o „Wyborach bezpośrednich burmistrza w 2002 roku”, Urszula Kondracik przypomina nazwy charakterystycznych miejsc i związanych z nimi postaci, którym tytuły nadali mieszkańcy Gubina. Gubinianka przez 19 lat, dziś poznanianka kochająca niezmienne swoje miasto Aleksandra Binicewicz, pisze bardzo ciekawie o pograniczu polsko-niemieckim. Przez kilka kolejnych lat interesowała się współczesnością Gubina oraz Słubic. Dziś skupia się na pracy badawczej poświęconej nieco innym pograniczom, kultury i technologii. Kolejna gubinianka Hanna Blilińska-Stecyszyn, jak mówi o sobie pisarka, wspomina swoją maturę 50 lat temu w liceum przy ulicy Piastowskiej, także prezentuje ciekawy tekst pod tytułem „Gasthof zur goldenen Kugel”. O znanym gubińskim małżeństwie pisze w tekście „Oni są wśród nas – Marianna i Włodzimierz Rogowscy” K. Kędzierska, a Edmund Rodziewicz obszernie i bogato fotograficznie wspomina Romana Sorokę – w tytule „Gubińska saga rodzinna”. Któż może ciekawiej pisać o [ptakach jak nie Julian Lewandowski. Tym razem poznacie Państwo „Ptaki leśne w Gubinie”. W październiku delegacja członków SPZG uczestniczyła w ciekawej konferencji zorganizowanej przez Muzeum Guben a zatytułowanej „Przemieszczenia zbiorów muzealnych na polsko-niemieckim obszarze kulturowym jako skutek II wojny światowej”. Relację dwudniowego uczestnictwa w konferencji przekazał Zenon Pilarczyk. Warto dowiedzieć się, gdzie trafiły zbiory po wojnie muzealia z gubeńskiego Muzeum Miejskiego. „Przełammy się chlebem” to teks Jadwigi Warzyńskiej, a w stałym cyklu „Ci, co odeszli” Włodzimierz Rogowski wspomina niedawno zmarłego profesora Kazimierza Uździckiego. Zachęcam do lektury, życząc pięknych Świąt Bożego Narodzenia i dużo lepszego Nowego Roku – redaktor naczelny. (sp)

Biuletyn Nr 3 (58) wrzesień 2022

Biuletyn „Gubin i Okolice”

Wrzesień jest miesiącem w którym m.in. ukazuje się trzeci numer tegorocznego biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. Wrześniowe wydanie to już 58 numer biuletynu. A co w nim?

Biuletyn Nr 3 (58) wrzesień 2022

Kilka tekstów o wydarzeniach, które na pewno wpisały się w historię naszego miasta, między innymi o otwarciu zmodernizowanego skweru na przeciw drukarni. U. Kondracik podjęła próbę spisania historii tego placu od zakończenia wojny w 1945 roku. Niestety, nie udało się dociec do konkretnej daty powstania skweru, a przede wszystkim fontanny. W materiale redakcja zamieściła fotografie gubinian przy fontannie z prośbą o pomoc w rozpoznaniu osób będących na zdjęciach. K. Kędzierska przybliża biografie małżeństwa Haliny i Zygmunta Kłosowiczów, których w[pisano do grupy Zasłużonych dla naszego miasta. Miłośnik wsi Bieżyce, przed laty jej mieszkaniec J. Czabator przekazuje wspomnienia o bieżyckiej szkole. W tekście można odnaleźć mnóstwo nazwisk i ciekawych zdarzeń. E. Rodziewicz kontynuuje cykl związany z gubińską muzyką, zespołami i szkołą gdzie od pokoleń uczą się gubinianie gry na instrumentach. Tym razem „Alicja Gil – muzyczna droga od Przemyśla do Gubina”. Pani dyrektor na emeryturze ale pozostaną wspomnienia. J. Lewandowski tradycyjnie o ptakach. Tym razem o ptakach na rogach. Pewnego dnia odwiedził nas prof. dr hab. Tomasz Jaworski – polski historyk, kierownik Zakładu Demografii i Historii Gospodarczej w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po wizycie napisał tekst „Dawne gubińskie eksponaty przepadły” w którym porusza losy gubeńskiego Muzeum Miejskiego i daje odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się eksponaty. J. Warzyńska tradycyjnie o gubińskiej wsi, tym razem o Polu, A. Leda jeszcze raz wraca do tragicznej postaci Zenona Chłąda poległego w obronie polskiej granicy. Można także przeczytać niepublikowany, kolejny fragment książki śp. K. Ostrowskiego zatytułowanej „Zachodni wiatr”.  W. Rogowski w cyklu „Ci, co odeszli” przypomina postać nauczyciela Jana Koniecznego zmarłego w 1989 roku. (sp)

Biuletyn SPZG Nr 2 (57) czerwiec 2022

Nowy biuletyn SPZG

Biuletyn 2 (57) czerwiec 2022

57 numer Biuletynu SPZG „Gubin i Okolice” już do nabycia. Co w nim wartego uwagi? Na początek za zgodą redakcji „Wiadomości Gubińskie” wykorzystaliśmy dwa teksty których treść przejdzie do historii miasta, zatem nie chcieliśmy ich u nas pominąć. S. Pilaczyński przypomina, że w maju lokalnym „Wiadomościom” stuknęło 30 lat i majowe wydanie ukazało się z  numerem  683. Ponieważ autor artykułu w wydawaniu gazety „maczał palce” zadbał o garść wspomnień. Danuta Kaczmarek informuje o kolejnym sukcesie „Łużyczanek” tym razem o nagrodzie zdobytej w Szczecinie. U. Kondracik przybliża początki wszelakiej komunikacji miejskiej w naszym mieście po 1945 roku. Wiele nazwisk, które pamięta tylko starsze pokolenie, a warto by młodsze coś też w tym temacie słyszało. Mało kto już pamięta, że przed laty (do 1961 r.) funkcjonował powiat gubińskim, a w nim szkoły w miejscowościach dziś należących do powiatu żarskiego. K. Kędzierska wspomina szkoły w Bieczu, Mierkowie i Osieku. J. Czabator kolejny raz wraca do swoich ukochanych Bieżyc przekazując kolejną garść informacji o tej wiosce z ponad 1000. tradycją. O czym może pisać E. Rodziewicz? Oczywiście o muzyce. W tym numerze o Gubińskim Kwartecie Akordeonowym. Kto nie wie, niech przeczyta jego historię i losy, ponadto autor załączył do tekstu ciekawe fotografie. O ptakach pisze oczywiści J. Lewandowski. Wydawałoby się, że wróbel to mało ciekawa ptaszyna. Że tak nie jest udowadnia znawca i robi to w sposób nader ciekawy. J. Pilarczyk tradycyjnie nie szuka sensacji po świecie. Wystarczy mu gmina Gubin. Kto słyszał o biogazowi w Sieńsku? Autor tekstu przybliża czytelnikowi  funkcjonowanie biogazowni rolniczej, która jest zespołem urządzeń służących zarówno do prowadzenia fermentacji substratów organicznych wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak również umożliwiających ich wykorzystanie po zakończonym procesie fermentacji.

Na zakończenie fragment (pierwszy) nigdzie nie publikowanego opowiadania autorstwa śp. Kazimierza Ostrowskiego. Autor napisał tekst krótko przed śmiercią. Także wspomnienie W. Rogowskiego i S. Turowskiego o Józefie Wieszczeczyńskim.

Biuletyn do nabycia po 10 czerwca w sklepie „Seba” ul. 3 Maja 2 i w biurze SPZG (III p.) w tym samym budynku. (sp)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online