Daily Archives: 07/02/2011

Kolejne odkrycia w farze

Odsłonięta podstawa ołtarza głównego w gubińskiej farze
Odsłonięta podstawa ołtarza głównego w gubińskiej farze

Przeprowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z rozbiórką podstawy pod nieistniejący już barokowy ołtarz usytuowany w prezbiterium fary gubińskiej.
Po demontażu stopni schodów wykonanych z kamiennych piaskowcowych płyt – odsłonięto zbudowany z gruzu i ziemi nasyp o miąższości około 50-60 cm w części południowej i 85-90 cm w części północnej.
W trakcie jego niwelacji pozyskano bardzo bogaty i niezwykle zróżnicowany zbiór zabytków ruchomych, w którego skład wchodziły: ponad 450 silnie rozdrobnionych fragmentów różnego rodzaju ceramiki naczyniowej – późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek), nowożytnej (XVI – XVIII) i współczesnej (XIX- XX w), ponad 200 fragmentów kafli piecowych – płytowych i garnkowych (tylko 5 ułamków), elementy ceramiki budowlanej (cegły kształtki – dekoracyjne i konstrukcyjne, cegły płaskie, płyty i płytki posadzkowe, dachówki – korytkowe, typu mnich i mniszka, płytowe, różne rodzaje karpiówki, gąsiory), ułamki szkła okiennego różnej wielkości i o bardzo zróżnicowanej kolorystyce, fragmenty naczyń szklanych, ułamki ołowianych listew witrażowych, piaskowcowe detale rzeźbiarskie stanowiące w przeszłości element barokowego wyposażenia świątyni, fragmenty metalowej galanterii budowlanej (okucia, gwoździe, haki, nity, trzpienie, śruby, nakrętki, druty), bryły rudy darniowej, kości ludzkie i zwierzęce.
dr Jarosław Lewczuk
(więcej w Biuletynie SPZG nr 4/2010)

Kalendarium piszemy dalej

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej spotkali się członkowie zespołu opracowującego Kalendarium. Jak wcześniej informowaliśmy, po opracowaniu Kalendarium Gubina 1945-2010 zespół nie rozwiązał się i odbywa regularne spotykania omawiając treść zapisów dokumentujących 2010 rok.
Wpłynęły (na piśmie) uwagi merytoryczne do wydanego w czerwcu Kalendarium. Podczas ostatniego spotkania dyskutowano nad propozycją wznowienia publikacji na „50. Wiosnę nad Nysą”. Ten termin jest w miarę realny w obliczu problemów finansowych. Zespół kronikarzy bardzo liczy, podobnie jak wcześniej,  na pomoc burmistrza i radnych miejskich. Nowe wydanie „Kalendarium 1945-2010” zostałoby uzupełnione o rok 2010 i wniesione przez mieszkańców uwagi.
Stąd gorąca prośba o przekazywanie (na piśmie, może być odręcznie) uwag i wniosków. Można je przekazywać listem – SPZG 66-620 Gubin, ul. 3 Maja 2, mailem: stepil@o2.pl lub telefonicznie 68 455 81 62. (sp)

U W A G A !
W SPZG (ul. 3 Maja 2) można otrzymać płytę CD z nagranym „Kalendarium Gubina 1945-2009” w formacie PDF.
Kontakt poniedziałek – piątek godz. 11 – 15  tel. 600 162 786

Wzbogaciły się zbiory SPZG

Gimnazjaliści Damian Śliwowski, Grzegorz Jachacz i Adrian Jagiełło dostarczyli znalezione przy byłych zakładach odzieżowych "Goflan" m.in. broszury i zapiski dotyczące tajemnicy służbowej i państwowej, zarządzenie dyrektora "Goflanu" z 1987 r., oraz  bony towarowe z 1998 r. podpisane przez kierownika działu socjalno-gospodarczego.
Gimnazjaliści Damian Śliwowski, Grzegorz Jachacz i Adrian Jagiełło dostarczyli znalezione przy byłych zakładach odzieżowych

Izba muzealna SPZG wzbogaca się nowymi eksponatami. Bodo Podlich na początku września 2010 roku przekazał Arbeitsbuch z 7. 10. 1938 Arbeitsamt Guben (książka pracy wydana przez Urząd Pracy Guben 7 października 1938 roku). Dokument nr 57/14275 wystawiono na Luisę König z d. Städter urodzoną 14 kwietnia 1902. Pani Luisa pracowała w fabryce kapeluszy w Guben, mieszkała przy Kupferhmmerstra?e (ulica na zachód od Nysy). Kolejny dar to przedwojenny strug (hebel) od Genowefy Godlewskiej, zamieszkałej w Witaszkowie. Do 1945 r. przedmiot używano w Strarzedel (Starosiedle). Narzędzie, ze stalowym ostrzem osadzonym w drewnianym korpusie, jest w swej wielkości rzadko spotykane. Ma długość 78 cm (przekrój 8×8 cm). Pani Genowefa przekazała strug 25 września 2010 roku.

Read more… →

50. „Wiosną nad Nysą”

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
ZWRACA SIĘ Z WIELKĄ PROŚBĄ:
W związku z przypadającą w przyszłym roku 50. „Wiosną nad Nysą” chcielibyśmy by ukazał się album zdjęciowy z minionych 49 korowodów. By móc ten plan zrealizować poszukujemy zdjęć z korowodów organizowanych w latach 1963 – 2000 (po tym roku na brak fotek nie narzekamy). Album byłby kontynuacją „Kalendarium Gubina 1945-2009”.
Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni Państwu za pomoc. Zdjęcia skanujemy i natychmiast zwracamy. Czekamy na Państwa w siedzibie SPZG  – ul. 3 Maja 2 (dawny WDT IIIp.) od poniedziałku do piątku, god. 11 – 15 telefon 068 455 81 62, lub 600 162 786.
Fotografia (obok) pochodzi z roku 1979. Wykonano ją w amfiteatrze przy ul. Piastowskiej. Ile dziś lat mogą mieć te dziewczyny? Czy może ktoś je rozpoznaje? Prosimy o kontakt.

Gmina- religijna, kościół w Kaniowie

W poniższym tekście pragnę Czytelnikowi przedstawić fragmenty historii Kaniowa i jego gminy religijnej.
Kaniów, wieś rolnicza w 1939 roku miała 259 mieszkańców, z tego 252 osoby były członkami kościoła Ewangelickiego. W 2009 roku Kaniów liczył 96 mieszkańców w większości wyznania rzymsko-katolickiego.
Wieś leży około 14 km we wschodnim kierunku od Gubina, można tam dojechać drogą powiatową w kierunku Grochowa.
W czasie działań wojennych w okresie od 18 lutego do 22 lutego 1945 roku wieś została zniszczona i ograbiona przez wojska rosyjskie w 70 procentach. Z 54 gospodarstw obecnie zachowało się tylko 17. Gmina Kościelna obejmowała wsie Czeklin, Przyborowice, Dobro, Pole i Grochów. Zasadniczym źródłem tego opisu są przede wszystkim listy z byłym proboszczem z Kaniowa Hansem- Joachimem Stoebe, który był do emerytury profesorem teologii na Uniwersytecie w Bazylei. Zmarł w wieku 94 lat 27.12.2002 roku. Kościół we wsi Kaniów został zbudowany w latach 1845-1850. Koszty budowy w całości zostały poniesione przez wiernych. A to między innymi dlatego, że na początku budowy przeoczono obowiązek przedłożenia planu budowy odpowiedniemu asesorowi rządowemu we Frankfurcie nad Odrą, mimo tego gmina miała nadzieję, że otrzyma po ukończeniu dotację.
Jerzy Czabator
(więcej w Biuletynie SPZG nr 4/2010)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online