Monthly Archives: marzec 2014

Promocja biuletynu nr 24 z marca 2014

W maju 2008 zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej rozpoczął wydawanie biuletynu Gubin i okolice. W wychodzącym co kwartał periodyku publikowane są artykuły członków organizacji i nie tylko,  o tematyce szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Gubina i 48 miejscowości gminy wiejskiej Gubin. Sporo jest też informacji z pogranicza polsko-niemieckiego, kształtującego tolerancje kultur. Biuletyn zawsze rozchodzi się jak „świeże bułeczki”, nie tylko na Ziemi Gubińskiej, w powiecie, w kraju, a nawet za granicą, głównie u byłych mieszkańców naszego regionu i ich rodziula promocjan.

Na początku roku zrodziła się idea prezentowania nowego wydania biuletynu w siedzibie SPZG. I we wtorek, 18 marca redaktor naczelny biuletynu, prezes zarządu SPZG Stefan Pilaczyński i pozostali współpracownicy redakcji: Kazimiera Kędzierska, Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Adolf Leda, Józef Wójtowicz, Wiesław Łabęcki zaprezentowali artykuły zamieszczone w ostatnim, marcowym numerze.

Wieczór w gronie ponad 40 osób zaowocował bogatą dyskusją. Danuta Kaczmarek i wicestarosta Włodzimierz Rogowski podkreślili, że pamięć jest ulotna, więc chwała piszącym za to. – Takie wydawnictwo najbardziej przemawia. Format informacyjny bardzo dobry do czytania. Mnogość artykułów, z różnych dziedzin historii Gubina, poparta wiarygodnymi źródłami może być zaczynem do monografii miasta. Piszmy bo warto, przybliżmy swoje miejsca pracy, swoje pasje. Inni dyskutanci, między innymi Maria Bronowska, Aleksandra Poraszka, Zygfryd Gwizdalski, Marek Kurek, Waldemar Rasiński, Jerzy Zawadzki wnieśli konkretne informacje, wymagające pogłębienia tematu i przelania na papier do publicznej wiadomości. Na przykład: o lokalach gastronomicznych prowadzonych po wojnie (z nimi była związana ścieżka zdrowia od Barsamu do Pogotowia), „odtworzeniu” tramwaju jako atrakcji turystycznej, kinie „Koral” w domu kultury, kawiarni „Łużyczanka”, rozrywkowej miejscowości Wałowice, przyczynach pożaru Szkoły Podstawowej nr 1, wykazie pionierów (m.in. kolarzu Hieronimie Kaczmarku). Następną promocję, biuletynu zaplanowano na 25 czerwca (środa).

Fot. Historię restauracji Parkowa opowiedziała Urszula Kondracik

Wiesław Łabęcki

NOWY BIULETYN SPZG

Biuletyn „Gubin i okolice”

Ukazał się 24. numer biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej „Gubin i okolice”. Tradycyjnie – dużo do „poczytania”. Redakcja mając na celu wzbogacanie treści zawartych w biuletynach postanowiła organizować spotkaniBiuletyn 1(24) 2014a Czytelników z piszącymi teksty. Po ukazaniu się kolejnych numerów organizowane będą spotkania promujące kolejny numer biuletynu. Spotkania, taki będzie ich istotny cel, będą miały za zadanie poszukiwanie kolejnej wiedzy w tematach publikowanych w biuletynach lub dotychczas pomijanych.

Redakcja biuletynu zaprasza na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 18 marca (wtorek) 2014 r. o godz. 17.00 w Izbie Muzealnej SPZG ul. 3 Maja 2. Serdecznie zapraszamy!

Biuletyn w wersji papierowej można otrzymać w biurze SPZG.

 Biuletyn nr 1 (24) marzec 2014r

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online