Monthly Archives: sierpień 2015

Vademecum gubinianina cz. 5

HONOROWI OBYWATELE MIASTA

Honorowi obywatele miasta do 1945 roku.

1. podpułkownik von Eberhardt 1847 r. – komendant królewsko – pruskiego garnizonu Guben;
2. August Feller (1810 – 1868) 1868 r. – właściciel fabryki sukna, założyciel branży która zajęła się wydobyciem węgla brunatnego w Guben;
3. Freytag 1869 r. – radca powiatowy
4. August Schneller (1798 – 1878) – 1872r. – pastor kościoła farnego, twórca domu opieki „Herberge zur Heimat” istniejącego dzisiaj.
5. August Nieman 1874 r. – prorektor i nauczyciel wyższego stopnia w gimnazjum;
6. Samuel Schlief (1794 – 1881) 1876 r. – właściciel fabryki sukna , szef rady miejskiej;
7. Gustaw Oehler (zmarły 1890) 1889 r. – prezydent sądu landowego;
8. Książę Heinrich zu Schoenaich Carolath (1852 – 1920) 1891r. starosta powiatowy i poseł do Reichstagu;
9. Adolf Jackeschky (zmarły 1897) 1892 r. – kupiec i członek rady magistrackiej;
10. Friedrich Willke (1829 – 1908) 1908 r. – właściciel fabryki kapeluszy;
11. dr Karl Hamdorff (1842 – 1916) 1909 r. – dyrektor gimnazjum, szef rady miejskiej;
12. Benno Hoemann 1920 r. – adwokat, notariusz,, szef rady miejskiej;
13. Johannes Koch 1927 r. – radca prawny, szef rady miejskiej;
14. Adolf Wolf 1928 r. – właściciel fabryki sukna;
15. Adolf Hitler (1889 – 1945) 1933 r. – kanclerz Rzeszy.
16. Wilhelm Kube (1887 – 1943) 1933 r. – gaulaiter, nadprezydent prowincji Brandenburgia.

Honorowi obywatele  miasta Gubina.

Pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Miasta rozpoczęto nadawać w 1991 roku. Wcześniej, z okazji 750 rocznicy MZdMG aruzyskania przez Gubin praw miejskich. Miejska Rada Narodowa w Gubinie ustanowiła medal ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU MIASTA GUBINA. Prezydium MRN jednorazowo wyróżniło nim szczególnie zasłużonych obywateli oraz instytucje. Wykaz wyróżnionych osób i instytucji jest dziś trudny do ustalenia.

Dziś nadawanie tytułu reguluje Uchwała nr XVI /197/ 2008 Rady Miejskiej w Gubinie z 7 lutego 2008 r. w sprawie Statutu gminy Gubin o statusie miejskim w Rozdziale V:

§ 39. Rada w drodze uchwały nadaje tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” osobie, która w sposób szczególny wyróżniła się swoją pracą lub działalnością społeczną na rzecz miasta.AR zasłużony 1985

§ 40. 1.Tytuł o którym mowa w § 39 nadawany jest na wniosek burmistrza, przewodniczącego Rady lub komisji Rady.
2.Umotywowany wniosek do wymienionych ust. 1 podmiotów mogą złożyć organizacje, instytucje, partie polityczne, stowarzyszenia, pracodawcy i inne podmioty działające na terenie miasta.
3.Zgłoszony wniosek podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady i podlega rozpatrzeniu na najbliższej sesji Rady, w formie uchwały.

§ 41. Honorowy Obywatel Miasta Gubina ma prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez miasto oraz do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

§ 42. 1.Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” winno mieć charakter uroczysty.
2.Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa winna być podana do publicznej wiadomości.Obraz (5)Obraz (6)

 

 

 

Vademecum gubinianina cz.4

PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE

Powierzchnia miasta – 20,68 km²
Wysokość – 36-120 m n.p.m.
Gęstość zaludnienia – 815 os./km² (2014r)
Kod pocztowy 66-620
Tablice rejestracyjne – FKR

     Ludność Guben do 1945
1600 – 4 000
1800 – 5 200
1844 – 10 031
1870 – 20 000
1880 – 25 840
1892 – 30 533
1910 – 38 650
1920 – 40 162
1936 – 44 582
1945 – 45 200  (po zakończeniu działań wojennych: 25 379)

     Ludność Gubina od 1945 r.
     Dane pochodzą z różnych źródeł i często różnią się od siebie
1945 – 2 129
1946 – 3 040
1947 – 4 080
1948 – 4 775
1949 – 5 015
1950 – 4 329
1951 – 4 004
1952 – 4 923
1953 – 5 203
1954 – 5 949
1955 – 6 500
1960 – 12 600
1965 – 13 500
1970 – 14 700
1975 – 14 200
1980 – 16 200
1985 – 17 300
1990 – 18 400
1995 – 18 500
1999 – 18 908 – najwięcej w okresie powojennym
2000 – 18 557
2005 – 17 391
2010 – 16 815

        DANE DEMOGRAFICZNE MIASTA GUBINA

Stan na:      Ogółem     Pobyt stały   Pobyt czasowy   Liczba urodzeń  Liczba zgonów

31.12.2011 r.   17 267         16 735              532                      148                        156

31.12.2012 r.  17 165          16 662              543                      168                        179

31.12.2013 r.  17 074          16 489              585                      120                       166

31.12.2014 r.  16 874          16 248              567                      115                        131

31.12.2015r.   16 667          16 175              492                      155                        201

31.12.2016r.   16441           15982               459

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online