Monthly Archives: czerwiec 2022

Biuletyn SPZG Nr 2 (57) czerwiec 2022

Nowy biuletyn SPZG

Biuletyn 2 (57) czerwiec 2022

57 numer Biuletynu SPZG „Gubin i Okolice” już do nabycia. Co w nim wartego uwagi? Na początek za zgodą redakcji „Wiadomości Gubińskie” wykorzystaliśmy dwa teksty których treść przejdzie do historii miasta, zatem nie chcieliśmy ich u nas pominąć. S. Pilaczyński przypomina, że w maju lokalnym „Wiadomościom” stuknęło 30 lat i majowe wydanie ukazało się z  numerem  683. Ponieważ autor artykułu w wydawaniu gazety „maczał palce” zadbał o garść wspomnień. Danuta Kaczmarek informuje o kolejnym sukcesie „Łużyczanek” tym razem o nagrodzie zdobytej w Szczecinie. U. Kondracik przybliża początki wszelakiej komunikacji miejskiej w naszym mieście po 1945 roku. Wiele nazwisk, które pamięta tylko starsze pokolenie, a warto by młodsze coś też w tym temacie słyszało. Mało kto już pamięta, że przed laty (do 1961 r.) funkcjonował powiat gubińskim, a w nim szkoły w miejscowościach dziś należących do powiatu żarskiego. K. Kędzierska wspomina szkoły w Bieczu, Mierkowie i Osieku. J. Czabator kolejny raz wraca do swoich ukochanych Bieżyc przekazując kolejną garść informacji o tej wiosce z ponad 1000. tradycją. O czym może pisać E. Rodziewicz? Oczywiście o muzyce. W tym numerze o Gubińskim Kwartecie Akordeonowym. Kto nie wie, niech przeczyta jego historię i losy, ponadto autor załączył do tekstu ciekawe fotografie. O ptakach pisze oczywiści J. Lewandowski. Wydawałoby się, że wróbel to mało ciekawa ptaszyna. Że tak nie jest udowadnia znawca i robi to w sposób nader ciekawy. J. Pilarczyk tradycyjnie nie szuka sensacji po świecie. Wystarczy mu gmina Gubin. Kto słyszał o biogazowi w Sieńsku? Autor tekstu przybliża czytelnikowi  funkcjonowanie biogazowni rolniczej, która jest zespołem urządzeń służących zarówno do prowadzenia fermentacji substratów organicznych wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak również umożliwiających ich wykorzystanie po zakończonym procesie fermentacji.

Na zakończenie fragment (pierwszy) nigdzie nie publikowanego opowiadania autorstwa śp. Kazimierza Ostrowskiego. Autor napisał tekst krótko przed śmiercią. Także wspomnienie W. Rogowskiego i S. Turowskiego o Józefie Wieszczeczyńskim.

Biuletyn do nabycia po 10 czerwca w sklepie „Seba” ul. 3 Maja 2 i w biurze SPZG (III p.) w tym samym budynku. (sp)

Zebranie sprawozdawcze SPZG

Zgodnie z planem, członkowie SPZG podsumowali działalność za okres lipiec 2021 – czerwiec 2022. Tym razem ograniczenia covidowe nie stanęły na przeszkodzie i spotkanie odbyło się w restauracji „Iskra”. Dobra frekwencja (prawie 70%) umożliwiła przeprowadzenie zebrania w pierwszym terminie.

Zebrani jednomyślnie zgodzili się na to, by prezes Stefan Pilaczyński przewodniczył zebraniu. Po ceremoniach otwierających zebranie, akceptacji proponowanego porządku prezes przedstawił sprawozdanie zarządu za zakończony okres sprawozdawczy. Mówił o pozytywach ale i nie omieszkał zauważyć negatywy. Podkreślił, że stowarzyszenie po prawie 20 latach funkcjonowania (minie we wrześniu br.) ma coraz większe problemy ze sprawnym funkcjonowaniem. Powiedział między innymi: Szanowni Państwo – zmierzam do znalezienia odpowiedzi na proste pytania: co zaniechać musimy, a co możemy robić siłami jakimi dysponujemy. Wiek ogranicza różnorodność naszych działań. Grono osób w pełni dyspozycyjnych jest coraz to mniejsze. Chciałbym, korzystając z okazji z rocznym wyprzedzeniem poinformować, że za rok poproszę o zamianę. Niech ten rok będzie czasem na przemyślenie, komu powierzycie Państwo prezesurę, by moja prośba o zamianę nie była zaskoczeniem.

Organizacja liczy na dzień sprawozdania 50 osób, z tego większość członków to osoby w wieku powyżej 70-80 i 90 lat. Trudno wymagać od nich nadzwyczajnej sprawności i aktywności. Musimy utrzymać funkcjonowanie Izby Muzealnej, Sali Wojskowej, gromadzenia materiałów archiwalnych i wydawania publikacji. Ale i to jest też coraz większym problemem.

W dyskusji szukano jak najlepszych rozwiązań realnych do zastosowania. Padały sugestie i propozycje. Kilka z nich przedstawił Jan Skóra. Być może wprowadzenie bardziej atrakcyjnych przedsięwzięć będzie miało wpływ na pozyskanie nowych, młodszych członków Stowarzyszenia.

Skarbnik Urszula Matuszczak przedstawiła sprawozdanie finansowe, które wskazuje na dobrą kondycję finansową organizacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Zimoląg odczytał protokół który zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi SPZG absolutorium za ostatni rok działalności.

Sekretarz Urszula Kondracik apelowała do członków o zapoznawanie się z pocztą elektroniczną kierowaną na ich adresy. Np. na wysłane 34 maile w sprawie dzisiejszego zebrania odpowiedziało tylko 7 osób. Brak reakcji komplikuje przekaz informacji.

Następnie prowadzono głosowanie na uchwałami zebrania. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Zebranie zakończono smacznym schabowym i dyskusją w grupach oraz nadzieją na dobry rok przed wrześniowym jubileuszem. (sp)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online