Vademecum gubinianina cz. 38

Klub Sportowy „Sparta”

Zespół drugoligowej Sparty Gubin w 2016 roku, w strojach z logo „Tekra”

Pierwsze adnotacja wiążące się z nazwą „Sparta” pochodzą z roku 1950 i dotyczą klubu piłkarskiego, którego pełna nazwa to „Sparta – Spójnia”. Od 1954 roku nazwa zmieniła się na jednoczłonową – „Sparta” i skupiała najlepszych piłkarzy nożnych w województwie. W roku 1957 KS „Sparta” przeorganizował się w Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Polonia” i tu o „Sparcie” wszelkie ślady zaniknęły.

W 1976 roku powstał Szkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych. Opiekunem wówczas był Wojciech Jans. W latach 80. z piłkarkami ręcznymi pracowali także Mirosława i Andrzej Gornow, Barbara Steuer, Ireneusz Szmit ówczesne zespoły kobiece piłki ręcznej uczestniczyły pod nazwą klubu „Carina” Od jesieni 1988 SKS przy ZSZ ukierunkował się tylko na szkolenie w zakresie piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz lekkoatletyki, a szkoleniem młodzieży zajęli się Ewa i Kazimierz Barłogowie, którzy w tymże roku rozpoczęli pracę w tej szkole. Jesienią 1988 roku w wyniku konkursu wewnątrzszkolnego przyjęto nazwę SKS SPARTA przy ZSZ.

Przełom jakościowo-organizacyjny w gubińskim handballu nastąpił w kwietniu 1993 roku, kiedy to powołano do życia jednosekcyjne Gubińskie Towarzystwo Sportowe „Sparta”. Inicjatorami projektu było małżeństwo Ewa i Kazimierz Barłóg wraz z pracownikami ZSZ oraz rodzicami trenujących zawodniczek. W okresie 25 lat istnienia „Sparty” zaszły dwie zmiany w nazwie: do Gubińskiego Towarzystwa Sportowego (od 1993 r.) dołożony został wyraz „Ludowe (GLTS – od roku 2001), w roku 2005 wymieniono „Ludowe” na „Międzyszkolne” (GMTS), Było to spowodowane sposobem finansowania klubu i ułatwiało pozyskiwanie pieniędzy.

Prezesami klubu chronologicznie byli: Barłóg Kazimierz – 1993-96 oraz 2002-2011, Szcześniewicz Anna 1996-1999, Jankowski Wiesław 1999-2002, Hawrylak Robert 2011-dziś.

Trenerzy i instruktorzy prowadzący zespół Sparty w okresie 1993-2017: Ewa Barłóg, Edyta Zimoch (z d. Bartosińska), Sylwia Włodarczyk (z d. Hajdamowicz), Agnieszka Stróż, Emilia Kuźnicka, Teresa Kalita, Dorota Pudło, Halina Kruk, Elżbieta Kaluta, Agnieszka Płocińska-Bilon, Agnieszka Zukier (z d. Kwiecień), Leszek Banaszczyk, Andrzej Gornow, Robert Siegel, Wiesław Kawecki, Paweł Zborowski, Robert Hawrylak, Łukasz Barłóg, Kazimierz Barłóg.

Całokształt pracy podsumowują wymierne rezultaty statystyczne – warto o niektórych wspomnieć: – w ligach centralnych piłki ręcznej Polski grało ponad 350 zawodniczek Sparty, – extra klasa – 3; Natalia Szyszkiewicz (także ok 100 meczy w reprezentacji Polski seniorek); Katarzyna Matyja, Anna Pierzchała, – I liga (18 zawodniczek), – II liga – ok, 330 dziewczyn z Gubina; – siedmiokrotnie zespoły Sparty uczestniczyły w finałach mistrzostw Polski – 4 miejsce w Kielcach juniorów młodszych, trener R. Siegiel, (najwyższa lokata); 18 razy drużyny młodzieżowe klubu walczyły w półfinałach mistrzostw Polski i około 35 w ćwierćfinałach;

– od ponad 20 lat klub zajmuje I-II miejsce w województwie lubuskim i od XX do XXX miejsca w Polsce we współzawodnictwie ogólnopolskim sportu dzieci i młodzieży w piłce ręcznej.

W całym ogromnym organizacyjnym życiu Sparty  w minionym ćwierćwieczu należałoby chociaż wspomnieć o zdecydowanie większej liczbie osób. Ale o tym w przygotowanej monografii piłki ręcznej na jubileusz 25-lecia Sparty lub 100-lecia (2023 r) handballu w naszym Euromieście.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online