Eksponaty Izby Muzealnej

14. Maszyna do liczenia
„Kalkulator” wyprodukowany w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w fabryce „Sczietmasz”(fonetycznie), z Kurska. Maszyna została przywieziona ze wschodu przez przesiedleńców.

15. Kamienie mielące cegłę
Okrągłe, wyszlifowane kamienie granitowe zostały wydobyte z rzeki Nysy Łużyckiej przez bawiących się chłopców wiosną 2008 r. i dostarczone do Izby Muzealnej. Ukształtował je proces mielenia w „młynie fabryki kurzu”. W latach 50. XX wieku w centrum Gubina stał młyn – urządzenie mechaniczne do przemiału zniszczonej w czasie II wojny światowej cegły. Kamienie uderzały w cegły i kruszyły je. „Wyrobione” kamienie później wyrzucono do rzeki.


16. Brykiet węgla brunatnego
Jeden przedwojenny brykiet węgla brunatnego znaleziony w rzece Lubica (Lubsza), w okolicach Czarnowic przez mieszkańca wsi. Przekazał Jerzemu Zawadzkiemu 30 maja 2009 r. Brykiet o wymiarach 5x5x4 cm ma na obu stronach znak krzyża i korony. Prawdopodobnie pochodzi z gubińskiej kopalni węgla. A przed laty węgiel brunatny wydobywano w naszym mieście. W 1874 r. funkcjonowało w Gubinie 11 kopalń! Węgiel do kotłów parowych przyczynił się tutaj do wielkiego rozwoju przemysłu tekstylnego przed wojną.  Na początku XX wieku przy ul. Gdańskiej (Germersdorf Strasse), około 300 m od Jaromirowic była kopalnia Göttes Hilfe. W pobliżu ul. Gdyńskiej usytuowana była kopalnia „Am Nassen Fleck”. Ślad po kopalni „Feller” to szyny kolejki wąskotorowej przebiegające przez jezdnię Gdyńskiej, zaasfaltowane chyba w 2002 r.
O węglu brunatnym Ziemi Gubińskiej znowu głośno za sprawą   planów powstania „fili” konińskiego przedsiębiorstwa (kopalni i elektrowni na południu gminy wiejskiej Gubin), znacznie większego od rodzimego zakładu. Już od 2009 r. działa Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Energetyczne Gubin.

Wszystkim, którzy w ostatnim kwartale wzbogacili zbiory Izby Muzealnej i archiwa SPZG  tą drogą składamy  serdeczne podziękowania – prezes S. Pilaczyński i opiekun Izby Muzealnej Tadeusz Buczek.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online