Burmistrz odwiedził piszących kronikę

Zespół kronikarski przegląda fotografie z wykorzystaniem rzutnika. Foto: Wiesław Łabęcki
Zespół kronikarski przegląda fotografie z wykorzystaniem rzutnika. Foto: Wiesław Łabęcki

Burmistrz Bartłomiej Bartczak i radny powiatowy Grzegorz Świtalski gościli na posiedzeniu zespołu piszącego kronikę miasta. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński poinformował gości o postępie prac nad kroniką. Prace powoli dobiegają końca, choć ciągle przybywa jeszcze informacji z lat 1945 – 2009. Teraz kolej na pierwszą ocenę zebranych materiałów, pierwsze czytanie tekstów i próbę odpowiedzi na pytanie – kogo w kronice pominięto? W wielu tekstach istnieje potrzeba uściślenia wydarzeń lub korekta poprawności nazwisk.
Burmistrz wysoko ocenił dotychczasową pracę uznając, że ta pozycja książkowa dobrze wpisuje się w program obchodów jubileuszu 775 lecia nadania praw miastu. Zespołowi zaś życzył wytrwałości i powodzenia. (sp)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online