Konferencja naukowa z okazji 775. rocznicy powstania miasta

Magister Marlena Magda-Nawrocka z Pracowni Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mówiła o dziejach zbiorów gubińskich na tle archeologii powiatu krośnieńskiego
Magister Marlena Magda-Nawrocka z Pracowni Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mówiła o dziejach zbiorów gubińskich na tle archeologii powiatu krośnieńskiego

W ramach obchodów 775-lecia nadania praw miejskich Gubinowi organizowane są wystawy, koncerty, imprezy, konkursy. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński, wraz z burmistrzem Bartłomiej Bartczakiem, zaprosili mieszkańców i gości na konferencję naukową na temat przeszłości miasta nad Nysą. Odbyło się także pierwsze gubińskie spotkanie regionalistów z województwa lubuskiego.
Jednym z gości konferencji był profesor Grzegorz Domański z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia. Gubin wiele mu zawdzięcza. To dzięki jego badaniom odkrywamy kolejne tajemnice miasta. Podczas swojego wystąpienia w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury prof. Domański zapoznał zebranych z wynikami badań na Ziemi Gubińskiej. W czasie krótkiego wykładu omawiał między innymi sprawę zabudowy wokół ratusza, w wykopie obok sklepu „Biedronka” natrafiono na resztki drewnianej zabudowy, pierwsze murowane kamienice mieszczańskie pojawiły się w Gubinie w XV wieku. Z badań wynikało, że w latach 1202 – 1204 zabudowa Gubina miała już typowo miejski charakter. Profesor Domański stwierdził też obecność drewnianych rur wodociągowych i drewnianej nawierzchni ulic, jak również liczne ślady po pożarach, które często nękały miasto. Badania dendrochronologiczne mogą konkretnie określić datę powstania tychże obiektów.
Doktor Radosław Domke, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor artykułów i recenzji z zakresu historii najnowszej Polski oraz geopolityki wygłosił referat „Migracje ludności na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1948”. Po ostatecznym ustaleniu polskiej granicy zachodniej w czasie konferencji poczdamskiej, nastąpił exodus Niemców, którzy już wcześniej byli częściowo ewakuowani przed nadejściem Armii Czerwonej. Przesiedlenia dotyczyły aż 51 miejscowości, pierwszy etap zasiedlania Ziem Odzyskanych przez Polaków nastąpił już w kwietniu 1945 roku. Problemem głównym były spore zniszczenia, całkowicie zburzonych było 6 tysięcy domów a częściowo uszkodzonych 16 tysięcy. Dla napływających osadników pierwsze miesiące na nowym miejscu były bardzo trudne. Rosjanie tworzyli dla nich specjalne punkty sanitarne i zaopatrzeniowe. Problemem było też bezpieczeństwo ludzi, po fali osadników napłynęły grupy szabrowników z centralnej Polski. Duża część Gubina była zaminowana, około 20% powierzchni miasta, głównie parki i ogrody. Ludność napływała na Ziemię Lubuską  samorzutnie, np.: z Gorzowa Wielkopolskiego albo kierowana przez partie jako aktywiści, z samej Warszawy przyjechało około 11 tysięcy osób, wiele osób pochodziło z Kresów, głównie ze Lwowa, Wilna, Gródka i Stanisławowa. Byli też osadnicy, którzy utracili cały majątek wskutek działań wojennych i pochodzili spod Łodzi, z Kieleckiego i Rzeszowskiego. Szacuje się, że jesienią 1945 roku było już zameldowanych 81 tysięcy osadników a planowano osiedlić dalszych 100 tysięcy osób. Wśród osadników byli także zdemobilizowani żołnierze i ich rodziny, razem około 23 tysiące osób. Celem głównym była szybka integracja Ziem Odzyskanych z resztą kraju.
Magister Marlena Magda-Nawrocka z Pracowni Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mówiła o dziejach zbiorów gubińskich na tle archeologii powiatu krośnieńskiego. Pod koniec XIX wieku zaczęto szukać przedmiotów zabytkowych, które trafiały najczęściej w sposób przypadkowy w prywatne ręce, archeologia rodziła się dopiero jako nauka, dlatego właściciele niewiele wiedzieli o sposobach wydobycia czy konserwacji przedmiotów zabytkowych. Pierwszym badaczem i archeologiem był Hugo Jentsch, opublikował liczne informacje o znaleziskach z okolic Guben. W 1884 roku zbadano cmentarzysko koło Horno a także odkryto znaleziska okresu lateńskiego. W 1885 roku znaleziono w Retnie 4 monety z czasów rzymskich a w 1897 roku skarb brązowy z III okresu brązu ( 1300 – 1100 p.n.e.). Za sprawą Hugo Jentscha otwarto w Guben muzeum, które mieściło się w czterech izbach, gromadziło głównie broń i zbiory prehistoryczne, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki fundacji Adolfa Wolfa, w 1913 roku otwarto nowe muzeum w budynku dzisiejszej Izby Muzealnej (dawny Wiejski Dom Towarowy w Gubinie). Nieco później, bo w 1929 roku powstała izba muzealna w Krośnie Odrzańskim, mieściła się w dawnym zamku piastowskim a jej opiekunem był regionalista i nauczyciel Paul Kupke. Po II wojnie światowej część zbiorów przepadła, profesor archeologii Józef Kostrzewski – słynny badacz Biskupina, przejął z Gubina około 500 zabytków i przewiózł do Poznania. Również zbiory regionalne z Ośna, Strzelec Krajeńskich, Sulechowa czy Międzyrzecza trafiły do Poznania. Ostatecznie muzeum gubińskie rozwiązano w 1951 roku, o czym pisał z żalem Tadeusz Firlej.
Odczyt  o farze wygłosił Andreas Peter – historyk i regionalista z Guben, właściciel oficyny wydawniczej Niedererlausitzer Verlag, Guben.
Mówił o historii powstania gubińskiej fary oprowadzając po wnętrzu i dookoła budowli. Przedstawił wiele ciekawostek, o których nie słyszało się dotąd, na przykład o spaleniu fary przez nazistów, którzy podpalili wieżę z ukrytym w środku archiwum NSDAP.
Burmistrz Bartłomiej Bartczak w swoim wystąpieniu skupił się na dokonaniach minionego roku, nakreślił także najbliższe plany rozwoju miasta. Dla miłośników historii miasta i regionu konferencja była bardzo interesująca. Wśród słuchaczy była spora grupa młodzieży z LO i szkół gimnazjalnych, która interesuje się właśnie przeszłością naszego pięknego grodu.
W drugiej części w Galerii GDK „Ratusz” spotkali się uczestniczący w konferencji lubuscy regionaliści. Goście z Krosna Odrzańskiego, Słubic, Słońska, Żar, Łagowa, Nowej Soli,  gminy Gubin poruszali w dyskusji kwestie związane z ruchem regionalistycznym. Postanowiono między innymi na najbliższe spotkanie zaprosić przewodniczącego Komisji Kultury Sejmiku Wojewódzkiego.
Konferencja i spotkanie regionalistów w sposób istotny poszerzyły wiedzę o historii naszego miasta tak mieszkańców, jak i zaproszonych gości. (sp i mz)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online