Zebranie sprawozdawcze SPZG

Doroczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej obradujące w Izbie Muzealnej 20 kwietnia zgromadziło 36 członków. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego działacza Ryszarda Jakutowicza. Zebranie prowadził prezes SPZG Stefan Pilaczyński. Sprawy proceduralne ustalono sprawnie.

Organizacja liczy aktualnie 62 członków i zwiększyła swój stan o 10%. Przedstawione przez prezesa Pilaczyńskiego sprawozdanie było bardzo szczegółowe i kolorowo namalowane. Z ważniejszych osiągnięć podkreślono: rosnącą ilość eksponatów muzealnych, coraz lepiej rozwijającą się działalność sekcji wydawniczej pod kierownictwem Wiesława Łabędzkiego, w tym systematyczne wydawanie biuletynu – kwartalnika, rozwijającą się współpracę z Euroregionem. Dzięki materiałom zebranym przez SPZG udzielono  pomocy w napisaniu 16 prac magisterskich i licencjackich. Izba Muzealna żyje na co dzień stwierdził prezes, gdyż korzysta z niej coraz więcej różnych organizacji głownie takich „bez dachu nad głową” jak np. gubińscy filateliści, na organizację zebrań i szkoleń. Prezes mówił z wyraźną dumą, że staliśmy się autorytetem w wielu sprawach z przeszłości.

Celem wsparcia inicjatywy gubeńskiego wydawcy Andrasa Petera związanej z odtworzeniem pomnika Corony Schröter na Wyspie Teatralnej powołano zespół w składzie: Janina Izdebska, Zygfryd Gwizdalski, Jerzy Czabator i Dieter Karpinski mający za zadanie niesienie pomocy inicjatorowi tego szczytnego przedsięwzięcia.

Więcej w Biuletynie SPZG nr 2 (17) marzec 2012

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online