Spiszmy historię Polek pracujących przed laty w CFG

Bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, a Gubener Tuche und Chemiefasern e.V. z Guben (Gubeńskie sukna i włókna sztuczne). Częste kontakty oraz konkretne działania w krótkim czasie przynoszą rezultaty.
Pierwsze spotkania odbyły się ponad rok temu. Inicjatorem był prezes niemieckiej organizacji Diethelm Pagel, który zwrócił się do prezesa SPZG Stefana Pilaczyńskiego z propozycją wspólnego wykonania dokumentacji fotograficzno-opisowej związanej z funkcjonowaniem na terenie Guben Zakładu Włókien Sztucznych. Warto wspomnieć, że wśród kilkutysięcznej załogi zakładu znajdowało się prawie 1200 kobiet z Gubina, Jasienia, Lubska czy Krosna Odrzańskiego. Po przemianach ustrojowych zakład upadł, a pracownice pozostały bez pracy. Większość z nich dorosłe życie spędziła w gubeńskim zakładzie pracy, dziś są starszymi paniami na emeryturze, niektóre odeszły do wieczności.
Podczas ostatniego spotkania szefów organizacji D.Pagel przedstawił dotychczasowe dokonania. Odbyły się już m.in. spotkania z byłymi dyrektorami zakładu, którzy niejako dali przyzwolenie na działanie i deklarowali daleko idącą pomoc. Spotkała się także kadra kierownicza, która przed laty stała na czele wielu działów fabryki, spotkali się tłumacze odgrywający przed laty ważną rolę we wzajemnym kontaktowaniu się, odwiedzono archiwum w Poczdamie by zapoznać z dokumentacją zakładu.
W styczniu tego roku, po polskiej stronie stworzono trzyosobowy zespół w składzie: prezes SPZG, Zygfryd Gwizdalski i Jerzy Czabator, który ma za zadanie nawiązanie jak najliczniejszych kontaktów z byłymi pracownicami CFG i spisanie wspomnień oraz pozyskanie fotografii i dokumentów. Warto dodać, że panowie Gwizdalski i Czabator, przed laty, mieli sporo kontaktów z niemiecką stroną. Wynikało to głównie z charakteru pracy.
Po stronie niemieckiej dobrą duszą całego przedsięwzięcia jest wieloletnia mieszkanka Guben Aleksandra Poraszka, przed laty pracownica CFG, Polka, która przyjechała do zakładu w poszukiwaniu pracy i została tu chyba na zawsze.
Efektem końcowym wspomnianych działań ma być wystawa fotograficzna prezentowana w obu przygranicznych miastach, publikacja obrazująca historię zakładu i jego załogi oraz wspomnieniowy film. Dlatego też zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy mieli kiedyś jakikolwiek kontakt z zakładem CFG w Guben o kontakt i pomoc. Prosimy dzwonić pod numer 68 455 81 62 lub pisać na adres: SPZG ulica 3 Maja 2 66-620 Gubin.

foto poniżej

Członkowie grupy która ma za zadanie spisanie historii polskich i niemieckich kobiet pracujących w CFG: od lewej Diethelm Pagel, Jerzy Czabator, Stefan Pilaczyński, Zygfryd Gwizdalski i Ola Poraszka.
d.pagel

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online