100. lat Muzeum Miejskiego

100 lat temu przy ówczesnej Königstraβe (dziś ulica 3. Maja) uroczyście otwarto Muzeum Miejskie. Z tej okazji, z udziałem licznie zgromadzonych gości, w gubeńskiej Alte Farberei, uroczyście świętowano ten niecodzienny jubileusz. Wszak muz100 lat Muzeumeum pozostało po polskiej stronie, ale świętowanie rozpoczęto po drugiej stronie rzeki.
Dyrektor Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben Heike Rochlitz oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński zorganizowali okolicznościową uroczystość by uczcić i przypomnieć wydarzenia, które miały miejsce 4 lutego 1913 roku. Ówczesne muzeum powstało z inicjatywy nauczyciela miejskiego gimnazjum dr. Hugo Jentscha. Pieniądze na budowę nowego gmachu muzeum wyłożył Adolf Wolf, przedsiębiorca, właściciel fabryki sukna. W krótkim czasie, bo w niecałe dwa lata budowano trzypiętrowy gmach. Muzeum funkcjonowało do 1945 roku, potem budynek spełniał różne role, ale był przede wszystkim Wiejskim Domem Towarowym. Dziś na ostatnim piętrze mieści się Izba Muzealna prowadzona przez SPZG.
H.Rochlitz przypomniała zebranym historię muzealnictwa w Guben, zaś Jerzy Czabator z SPZG omówił losy budynku i Muzeum Miejskiego po zakończeniu wojny. Głos zabrali także goście. Fred Mahro – pełniący obowiązki burmistrza Guben wysoko ocenił pracę muzealników. – Ich praca jest niezmiernie ważną jako osób odpowiedzialnych za historię obu miast. Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak w krótkich słowach podziękował za dobrze układającą się współpracę, żywiąc nadzieję na dalsze dobre lata dla muzeów po obu stronach rzeki. Głos zabierali także wicestarosta powiatu Spree-Neiβe Herman Kostrewa, gubeński historyk Andreas Peter i kopalnia wiedzy o historii przedwojennego i współczesnego Guben – Gerhard Gunia. Oprócz przemówień gościom zafundowano przerywniki muzyczne w wykonaniu znakomitego pianisty dr. Oliviera Niemziga z Dresna.
Na zakończenie gości częstowano wielkim tortem, który ufundowali polscy współgospodarze święta. Miło było zauważyć niespodziewanie wysoką frekwencję mieszkańców Gubina. Dzięki niej odświętnie i donośnie zabrzmiało w gubeńskiej Alte Farberei polskie 100 lat dla muzeum które świętowało jubileusz. Zebrani w kuluarach w ożywionej dyskusji żywili nadzieję, że kiedyś połączone miasta będą miały jedno wspólne muzeum i może będzie się ono mieściło w budynku, którego jubileusz świętowano. Wszak historia lubi się kołem toczyć.

Foto: Do krojenia jubileuszowego tortu zabrali się burmistrzowie obu miast Bartłomiej Bartczak (z lewej) i Fred Mahro (z prawej) oraz gospodarze uroczystości Heike Rochlitz i Stefan Pilaczyński

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online