Archives

Vademecum gubinianina cz. 31

Biblioteka Publiczna

70-lecie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie 1946 – 2016

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna powstała  7 czerwca 1946 roku, której księgozbiór początkowo tworzyły książki ofiarowane przez mieszkańców miasta i różne instytucje. W darze od  Polonii Amerykańskiej biblioteka otrzymała wiele pozycji

Pierwsza siedziba biblioteki przy ul. Piastowskiej 57

z polskiej literatury klasycznej, literaturę pozyskano także według wykazów „Książki dla Ziem Zachodnich”. Natomiast pierwszego zakupu książek ze środków własnych biblioteka dokonała w lutym 1947 roku. Do 1950 roku korzystanie z biblioteki było odpłatne. Opłata miesięczna była wysoka, jak na ówczesne czasy, wynosiła od 10 do 30 złotych.

Pierwszą siedzibą był Dom Społeczny przy ulicy Piastowskiej 57, a jej kierownikiem została Jadwiga Marcolla. Ze względu na coraz większe potrzeby lokalowe bibliotekę przeniesiono w 1947 roku na ulicę Oświęcimską 4.  W 1951 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka, do budynku przy ulicy Wilhelma Piecka 1, kierownictwo placówki przejęła Maria Sibińska.

Zlikwidowanie w 1961 roku powiatu gubińskiego spowodowało wiele administracyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną, nastąpiły utrudnienia w pracy instrukcyjno-metodycznej ze względu na podległość merytoryczną do Lubska.

Karta rejestracyjna biblioteki z 1948 roku

Na wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 2 stycznia 1978 roku powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, której dyrektorem zostaje Maria Weretka.

W 1979 roku w skład BPMiG wchodzi 8 wiejskich filii bibliotecznych, jedna miejska i 31 punktów bibliotecznych (między innymi w Szpitalu Miejskim i w zakładach CFG w Guben). Mimo trudności finansowych już wtedy bibliotekę odwiedzało wielu wspaniałych twórców.

1 września1982 roku  na dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy powołano Romana Niparko, który pełni tę funkcję do dziś – z przerwą w latach 1983-1985 – wtedy biblioteką kierował  Dariusz Andrzejewski.

1 października 1985 roku  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gubinie z lokalu przy ul. Słowackiego przeniesiono do północnego skrzydła Ratusza Miejskiego przy ul. Westerplatte 14.

 

OBECNIE…  

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie zajmuje powierzchnię 741 m2 i mieści się w północnym skrzydle Ratusza Miejskiego. Dyrektorem jest Roman Niparko.

Czytelnikami MBP są głównie mieszkańcy miasta i gminy Gubin oraz osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Niemczech.

Księgozbiór liczy obecnie prawie 55 000 egzemplarzy. Czytelnie prowadzą wypożyczalnię międzybiblioteczną. W czytelni czasopism  oferuje się mieszkańcom wiele tytułów czasopism.  Biblioteka wzbogaca swoje zbiory także o audiobooki.

 

Od lewej stoją: Ewa Gryzwald, Ewa Dąbek, Agnieszka Maternik, Zenona Ewiak-Onichimowska, Roman Niparko i Regina Szostakiewicz.

Na trzech piętrach znajdują się następujące działy:

Oddział dla Dorosłych:

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy.

Bibliotekarze: Ewa Dąbek, Ewa Gryzwald

 

Oddział dla Dzieci:

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia internetowa.

Bibliotekarze: Zenona Ewiak-Onichimowska, Agnieszka Maternik.

Atrakcją Oddziału dla Dzieci są papużki, chomiki oraz kącik zabaw.

 

Oddział Pedagogiczny ( przyłączony do MBP w 2010r.):

Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia prasy specjalistycznej.

Bibliotekarz: Regina Szostakiewicz.

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online