Archives

Biuletyn Nr 4 (59) grudzień 2022

Kolejny biuletyn

Ukazał się kolejny, 59-ty numer biuletynu „Gubin i Okolice” wydawanego od 2008 roku biuletynu. Co proponujemy tym razem?

Biuletyn Nr 4 grudzień 2022

Nas wstępie informujemy Czytelników i sympatyków SPZG o tym, że Rada Miejska w Gubinie nadała Tadeuszowi Buczkowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Gubina”. Także informacja dla tych co od dawna poza Gubinem o śmierci Kobiety z Sercem Janiny „Kaśki” Izdebskiej. Dalej „wiadomości z przeszłości”, których jeszcze nie publikowano. Czesław Fiedorowicz pisze wspomnienia o „Wyborach bezpośrednich burmistrza w 2002 roku”, Urszula Kondracik przypomina nazwy charakterystycznych miejsc i związanych z nimi postaci, którym tytuły nadali mieszkańcy Gubina. Gubinianka przez 19 lat, dziś poznanianka kochająca niezmienne swoje miasto Aleksandra Binicewicz, pisze bardzo ciekawie o pograniczu polsko-niemieckim. Przez kilka kolejnych lat interesowała się współczesnością Gubina oraz Słubic. Dziś skupia się na pracy badawczej poświęconej nieco innym pograniczom, kultury i technologii. Kolejna gubinianka Hanna Blilińska-Stecyszyn, jak mówi o sobie pisarka, wspomina swoją maturę 50 lat temu w liceum przy ulicy Piastowskiej, także prezentuje ciekawy tekst pod tytułem „Gasthof zur goldenen Kugel”. O znanym gubińskim małżeństwie pisze w tekście „Oni są wśród nas – Marianna i Włodzimierz Rogowscy” K. Kędzierska, a Edmund Rodziewicz obszernie i bogato fotograficznie wspomina Romana Sorokę – w tytule „Gubińska saga rodzinna”. Któż może ciekawiej pisać o [ptakach jak nie Julian Lewandowski. Tym razem poznacie Państwo „Ptaki leśne w Gubinie”. W październiku delegacja członków SPZG uczestniczyła w ciekawej konferencji zorganizowanej przez Muzeum Guben a zatytułowanej „Przemieszczenia zbiorów muzealnych na polsko-niemieckim obszarze kulturowym jako skutek II wojny światowej”. Relację dwudniowego uczestnictwa w konferencji przekazał Zenon Pilarczyk. Warto dowiedzieć się, gdzie trafiły zbiory po wojnie muzealia z gubeńskiego Muzeum Miejskiego. „Przełammy się chlebem” to teks Jadwigi Warzyńskiej, a w stałym cyklu „Ci, co odeszli” Włodzimierz Rogowski wspomina niedawno zmarłego profesora Kazimierza Uździckiego. Zachęcam do lektury, życząc pięknych Świąt Bożego Narodzenia i dużo lepszego Nowego Roku – redaktor naczelny. (sp)

Biuletyn SPZG Nr 1 (56) marzec 2022

Biuletyn marcowy

Czas płynie szybko i kolejny numer biuletynu „Gubin i Okolice” dotarł z drukarni do redakcji. To już 56 numer i tradycyjnie 80 stron zapełnionych ciekawymi tekstami z współczesności i historii naszego miasta.

Biuletyn 1 (56) 2022

 

O czym tym razem piszemy? Na początek sprawozdanie Krzysztofa Kaciunki z Różańca na Wyspie Teatralnej. Tekst obrazuje solidarność obu przygranicznych miast spowodowana wybuchem wojny na terenie Ukrainy. S. Pilaczyński przekazuje informacje związane z dalszymi losami wykopalisk archeologicznych w rejonie Willi Wolfa. Istotą tematu jest fakt, że projektantem i budowniczym willi był światowej sławy architekt Mies van der Rohe. Wiosną 1945 roku toczyły się zacięte walki o zdobycie miasta. Okolicznościowy tekst przypomina tamten czas podkreślając i przypominając, że Gubin został zdobyty a nie wyzwolony. Redakcja tym razem skorzystała z fragmentów książki byłego żołnierza niemieckiej dywizji “Dirlewanger”. U. Kondracik przytacza listy z okresu wojny i nastroje wówczas panujące. Teksty listów skłaniają do powrotu pamięcią do czasów tak wojny jak i po jej zakończeniu.

Polecamy bardzo ciekawy tekst dr Larsa Scharnholza, który ciekawie opisuje dom rodzinny Ericha Wolfa i jego żony oraz panujące tu nastroje. Czytelnik może niejako zwiedzić posiadłość Państwa Wolfów i znaleźć odpowiedź na pytanie – dlaczego sprawa willi jest ciągle aktualna. K. Kędzierską – wraca do działalności Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie, a J. Czabator przypomina kolejną postać gubińskiego Pioniera – Zygmunta Steina. E. Rodziewicz na chwilę „odszedł” od opisów muzycznych i napisał jak wyglądało życie religijne w Chlebowie. Na koniec tradycyjnie o tych, którzy już swój ziemski marsz zakończyli. Z. Pilarczyk obszernie wspomina Ryszarda Jakutowicza (1955-2012), A. Konstanty pisze o tym kim był i jak spędził swoje życie dziadek Adam Paczkowski, W. Rogowski i S. Turowski wspominają niezapomnianą postać dyrektora Leona Letkiego, a A. Leda przypomina kim był strażak Stefan Piętka z Markosic. Biuletyn tradycyjnie w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 (III p.) lub parter sklep SEBA. (sp)

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online