Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
ul. 3-go Maja 2
66-620 Gubin
68 455 81 62
Zarząd
Stefan PILACZYŃSKI – prezes
Urszula KONDRACIK – sekretarz
Urszula MATUSZCZAK – skarbnik
Tadeusz BUCZEK – członek zarządu
Stanisław BILICZ – społeczny opiekun Izby Muzealnej
Rejestry
0000203707
978082265
926-15-77-039
Numer konta
PKO BP o Gubin: 89 1020 5402 0000 0202 0118 5446
Sposób, godziny kontaktu
Siedziba stowarzyszenia mieści się w Izbie Muzealnej. Czynna w poniedziałek, środa i piątek godzina 10:00 – 14:30 inne terminy za uzgodnieniem tel.: 68 455 81 62