Historia SPZG

30 września 2003 roku w galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury przy ulicy Westerplatte 14 w Gubinie odbyło się zebranie założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Otwarcia zebrania dokonał Jerzy Czabator. W głosowaniu jawnym wybrano na przewodniczącego zebrania Jerzego Czabatora, na protokolanta Mariana Boguszewicza. W głosowaniu jawnym również jednogłośnie dokonano wyboru komitetu założycielskiego Stowarzyszenia, w osobach: Jerzego Czabatora, Mariana Boguszewicza i Bogdana Gralaka.
Peter Andreas z Guben, przedstawił obecnym w krótkim zarysie średniowieczne rozplanowanie miasta Gubin jako cennego zabytku archzebr założycielskieitektury. Wyraził gotowość współpracy ze stowarzyszeniem. Jerzy Czabator zapoznał obecnych z propozycją celów i zadań Stowarzyszenia, które ma być powołane. W szczególności eksponował potrzebę działań na rzecz organizacji Muzeum Ziemi Gubińskiej na bazie wolnych pomieszczeń budynku WDT przy ulicy 3-go Maja (kiedyś, do końca wojny Muzeum Miejskie). Dostrzegł także potrzebę gromadzenia eksponatów i ich dokumentację, prowadzenie szerokiej współpracy z podobnymi placówkami, organizację wystaw i spotkań.

Aby wszystkie cele zrealizować przyjęto propozycję projekt statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

Uczestnikiem spotkania był m.in. rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. drzebr założycielskie1 hab. Czesław Osękowski, który wyraził zadowolenie z powołania Stowarzyszenia i zadeklarował uczestnictwo oraz aktywną pomoc merytoryczną.

W głosowaniu jawnym zebranie podjęło jednomyślnie uchwałę o powołaniu z dniem 30 września 2003 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

Prezesem Stowarzyszenia wybrano jednomyślnie Jerzego Czabatora, wiceprezesem Krzysztofa Freyera, sekretarzem Piotra Chlebnego, skarbnikiem Bogdana Gralaka, zaś członkiem zarządu został Tadeusz Buczek. W sprawie znaku Stowarzyszenia, po dyskusji ustalono, że proponowane propozycje znaków przedłożone zostaną do konsultacji i oceny przez heraldyka.

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online