Izba Muzealna

 

prof. dr Hugo Jentsch (1840 – 1916)

Pierwsze Muzeum w Guben urządzono z inicjatywy prof. dr Hugo Jentsch (nauczyciel miejscowego gimnazjum) w domu przy Markt 12 na pierwszym piętrze (dziś plac Jana Pawła II). Otwarte je 1 maja 1900 roku. Eksponatami były znaleziska z okolic: skorupy, kamienie, przedmioty z brązu i żelaza oraz stara broń. Celem Muzeum było przybliżenie zwiedzającym sposobu życia przodków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na życie w Guben i na Dolnych Łużycach.

Z czasem ilość zbiorów tak wzrosła, że ekspozycja straciła na przejrzystości. Wówczas za pieniądze fabrykanta Adolfa Wolfa (właściciel fabryki sukna) zbudowano na potrzeby nowego muzeum budynek przy ulicy Königstrasse, obok Werder Turm (Baszty Ostrowskiej). Działkę pod budowę muzeum przekazał miastu mistrz ślusarski Pohl. Uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego odbyło się 4 lutego 1913 roku.  Rada Miejska biorąc pod uwagę dotychczasowe zasługi mianowała dyrektorem prof. H. Jentscha, a plac przed wejściem do budynku nazwano jego imieniem. Adolf Wolf otrzymał tytuł „Radca Królewski”.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku eksponaty „rozpierzchły” się po Polsce, a nowemu miastu nie udało się stworzyć muzeum.

Dopiero w 2004 roku z inicjatywy założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej powstała na III piętrze dawnego muzeum Izba Muzealna. Jej założyciele starają się przekazywać wiedzę o przeszłości oraz życiu Gubina i okolic kolejnym pokoleniom  prezentując eksponaty archeologiczne, dawne przedmioty codziennego użytku, zabytki techniki, dokumenty i fotografie oraz pamiątki. Ekspozycja podzielona jest na działy: Pradzieje, historia miasta, sztuka użytkowa, miejsca, nasze miasto.

Osobną salę poświęcono stacjonującym w latach 1945 – 2002, w Gubinie,  jednostkom Wojska Polskiego. Obejrzeć można mundury, ordery i odznaczenia wojskowe, kilka egzemplarzy sprzętu wojskowego z minionych lat, sztandar 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego, broń z okresu wojny i różne okolicznościowe pamiątki.

Izba Muzealna SPZG jest placówką całoroczną, czynną poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10:00 – 14:30. W innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu – 68 455 81 62.

 

Żródło:

„Muzeum Miejskie 1913 – 1945” – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, marzec 2013