Category Archives: Vademecum

Vademecum gubinianina cz. 41

Międzyszkolny Klub Sportowy AQUATIC
Mistrzostwa Europy INAS-FID w Pływaniu, Loano (Włochy) 2010. Od lewej: Marcin Dobrowolski, Ziemowit Patek, Tomasz Bojanowski (Police)
Mistrzostwa Europy INAS-FID w Pływaniu, Loano (Włochy) 2010. Od lewej: Marcin Dobrowolski, Ziemowit Patek, Tomasz Bojanowski (Police)

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie powstał w listopadzie 2000 r. Pierwszym prezesem została Anna Szcześniewicz. W kolejnej kadencji na prezesa zarządu wybrano Ryszarda Magnowskiego – ojca utytułowanej zawodniczki klubu, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Zawodnicy klubu startowali w zawodach pływackich w ramach Polskiego Związku Pływackiego zdobywając wielokrotnie medale w Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego (m.in. Maria Magnowska, Radosław Boratczuk, Łukasz Wieja). Z powodzeniem uczestniczyli w zmaganiach Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego zdobywając szereg medali w Pucharze Polski w dwu- i trójboju (m.in. Maria Magnowska, Radosław Boratczuk, Michał Nadara). Kilkukrotnie stawali na najwyższym podium w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Ratownictwie Wodnym (m.in. Marcin Dobrowolski, Tomasz i Kamil Świerczyńscy, Radosław Boratczuk). Największe osiągnięcia to medale Mistrzostw Świata i wielokrotne złote medale Mistrzostw Europy INAS-FID Marcina Dobrowolskiego, który od 1999 do 2010 roku z każdych Mistrzostw Polski wracał z kompletem złotych medali i wielokrotnie poprawiał rekordy kraju w paraolimpijskiej grupie S-14, a Ziemowit Patek dwukrotnie prowadził Kadrę Narodową w tej grupie. Klub od początku działalności prowadził treningi integracyjne z zawodnikami Olimpiad Specjalnych Polska. W tej grupie podopieczni trenera Ziemowita Patka od wielu lat przodują w zawodach szczebla regionalnego i zawodach ogólnopolskich, a także reprezentowali kraj na zawodach europejskich (Marcin Dobrowolski, Marcin Ratajczak, Paweł Krupiński, Dawid Eret).

Priorytetem kluby jest szkolenie dzieci i młodzieży. W pewnym okresie pod okiem czterech trenerów (Ziemowit Patek, Robert Woszak, Jacek Czerepko, Marcin Sokalski) trenowało ponad 150 zawodników. Do cyklicznie organizowanych imprez należą: Rodzinne Mistrzostwa Gubina w Pływaniu, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Mistrzostwa Gubina w Dwuboju Nowoczesnym, Mistrzostwa Gubina w Ratownictwie Wodnym Szkół Podstawowych, 24-godzinne Maratony Pływackie (najlepszy zawodnik – Jakub Stopa przepłynął w ciągu doby 40km), zawody strzeleckie.

Obecnie zajęcia prowadzą Robert Woszak i Ziemowit Patek.

Vademecum gubinianina cz. 40

Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Gubinie
Trener Małgorzata Brzezińska i jej podopieczne.
Trener Małgorzata Brzezińska i jej podopieczne.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gubińskiej młodzieży oraz chęci uprawiania lekkiej atletyki, została podjęta decyzja o stworzeniu w mieście klubu sportowego na wysokim poziomie.

W 1992 roku ówczesny prezes CWLKS „Carina” Gubin Bronisław Lasota zaproponował powstanie nowej sekcji lekko atletycznej. Trenerami zostali : Małgorzata Brzezińska nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie  i Roman Kwapich nauczyciel SP- 3 w Gubinie. Do 1999 roku na zawodach sportowych różnej rangi, rozgrywanych na stadionach lekkoatletycznych, zawodnicy reprezentowali barwy „Cariny” Gubin.

W październiku 1999 roku na spotkaniu miłośników lekkiej atletyki, podjęto decyzję o odłączeniu się sekcji lekkoatletycznej od CWLKS „Carina” Gubin i utworzeniu nowego klubu. Nowo powstałe stowarzyszenie przyjęło nazwę: Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Gubinie.

Niewątpliwie większość sukcesów na arenach sportowych gubińskich lekkoatletów, klub zawdzięcza trenerowi Romanowi Kwapichowi.

W okresie najlepszych czasów wymienieni zawodnicy przyczyniali się do znaczących sukcesów klubu: wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata: Michał Kaczmarek, Marcin Joachimiak, Marek Drzała, Julia Budniak, Ewa Januszkiewicz, Damian Nowara, Sławomir Nowara, Dominik Białek, Sebastian Białek, Sebastian Cycuła, Agata Olaszek, Olga Nahorska, Marcin Żybort, Grzegorz Biłan, Adam Kaczmarek, Sebastian Kwapich, Tomasz Kwapich, Piotr Kwapich.

Dziś na czele zarząd klubu stoi prezes Wojciech Białek, a Komisji Rewizyjnej Grzegorz Biłan. (wb)

Vademecum gubinianina cz. 39

Gubiński Klub Kyokushin Karate

Pod okiem K. Dubiela ćwiczą rodzice i ich dzieci.
Pod okiem K. Dubiela ćwiczą rodzice i ich dzieci.

Karate w Gubinie datuje swój początek na rok 1980 kiedy to Bogusław Surowiec, żołnierz zawodowy, rozpoczął prowadzenie zajęć w Gubińskim Domu Kultury wraz z Krzysztofem Dubielem i Piotrem Krawczykiem, którzy trenując od 1978 roku do 1980 roku w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate w Zielonej Górze (zajęcia prowadzili Łukaszewicz, Mańka, Staniszewski, Rój, Makowski) zaliczyli pierwsze egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu. Fascynacją sztukami walki zarazili się również Andrzej Downar (aktualnie na stałe mieszkającym w Kanadzie) i Leszek Linda uczący się w Zielonej Górze, a trenujący w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate (pierwszym klubie sportowym zarejestrowanym w Polsce).

W 1984 roku Krzysztof Dubiel ogłosił nabór do sekcji karate (filia ZKS Karate w Zielonej Górze), która rozpoczęła działalność przy Gubińskim Domu Kultury. Na zapisy przyszła 1 osoba, ale po miesiącu sekcja liczyła już 100 osób oddanych treningowi karate kyokushin.

Po wieloletniej współpracy z ZKS Karate (1984 – 1994) rok z inicjatywy sempai Krzysztofa Dubiela powołany zostaje do życia Gubiński Klub Kyokushin Karate, który rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1994 roku. Prezesem wybrano Krzysztofa Dubiela, a dyrektorem został Andrzej Biliński.

Zajęcia przez shihan prowadzone są w Gubinie nieprzerwalnie od 1984 r. (33 lat), Obecnie w klubie trenuje 40 osób, zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Racławickiej 2.

Vademecum gubinianina cz. 38

Klub Sportowy „Sparta”

Zespół drugoligowej Sparty Gubin w 2016 roku, w strojach z logo „Tekra”

Pierwsze adnotacja wiążące się z nazwą „Sparta” pochodzą z roku 1950 i dotyczą klubu piłkarskiego, którego pełna nazwa to „Sparta – Spójnia”. Od 1954 roku nazwa zmieniła się na jednoczłonową – „Sparta” i skupiała najlepszych piłkarzy nożnych w województwie. W roku 1957 KS „Sparta” przeorganizował się w Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Polonia” i tu o „Sparcie” wszelkie ślady zaniknęły.

W 1976 roku powstał Szkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych. Opiekunem wówczas był Wojciech Jans. W latach 80. z piłkarkami ręcznymi pracowali także Mirosława i Andrzej Gornow, Barbara Steuer, Ireneusz Szmit ówczesne zespoły kobiece piłki ręcznej uczestniczyły pod nazwą klubu „Carina” Od jesieni 1988 SKS przy ZSZ ukierunkował się tylko na szkolenie w zakresie piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz lekkoatletyki, a szkoleniem młodzieży zajęli się Ewa i Kazimierz Barłogowie, którzy w tymże roku rozpoczęli pracę w tej szkole. Jesienią 1988 roku w wyniku konkursu wewnątrzszkolnego przyjęto nazwę SKS SPARTA przy ZSZ.

Przełom jakościowo-organizacyjny w gubińskim handballu nastąpił w kwietniu 1993 roku, kiedy to powołano do życia jednosekcyjne Gubińskie Towarzystwo Sportowe „Sparta”. Inicjatorami projektu było małżeństwo Ewa i Kazimierz Barłóg wraz z pracownikami ZSZ oraz rodzicami trenujących zawodniczek. W okresie 25 lat istnienia „Sparty” zaszły dwie zmiany w nazwie: do Gubińskiego Towarzystwa Sportowego (od 1993 r.) dołożony został wyraz „Ludowe (GLTS – od roku 2001), w roku 2005 wymieniono „Ludowe” na „Międzyszkolne” (GMTS), Było to spowodowane sposobem finansowania klubu i ułatwiało pozyskiwanie pieniędzy.

Prezesami klubu chronologicznie byli: Barłóg Kazimierz – 1993-96 oraz 2002-2011, Szcześniewicz Anna 1996-1999, Jankowski Wiesław 1999-2002, Hawrylak Robert 2011-dziś.

Trenerzy i instruktorzy prowadzący zespół Sparty w okresie 1993-2017: Ewa Barłóg, Edyta Zimoch (z d. Bartosińska), Sylwia Włodarczyk (z d. Hajdamowicz), Agnieszka Stróż, Emilia Kuźnicka, Teresa Kalita, Dorota Pudło, Halina Kruk, Elżbieta Kaluta, Agnieszka Płocińska-Bilon, Agnieszka Zukier (z d. Kwiecień), Leszek Banaszczyk, Andrzej Gornow, Robert Siegel, Wiesław Kawecki, Paweł Zborowski, Robert Hawrylak, Łukasz Barłóg, Kazimierz Barłóg.

Całokształt pracy podsumowują wymierne rezultaty statystyczne – warto o niektórych wspomnieć: – w ligach centralnych piłki ręcznej Polski grało ponad 350 zawodniczek Sparty, – extra klasa – 3; Natalia Szyszkiewicz (także ok 100 meczy w reprezentacji Polski seniorek); Katarzyna Matyja, Anna Pierzchała, – I liga (18 zawodniczek), – II liga – ok, 330 dziewczyn z Gubina; – siedmiokrotnie zespoły Sparty uczestniczyły w finałach mistrzostw Polski – 4 miejsce w Kielcach juniorów młodszych, trener R. Siegiel, (najwyższa lokata); 18 razy drużyny młodzieżowe klubu walczyły w półfinałach mistrzostw Polski i około 35 w ćwierćfinałach;

– od ponad 20 lat klub zajmuje I-II miejsce w województwie lubuskim i od XX do XXX miejsca w Polsce we współzawodnictwie ogólnopolskim sportu dzieci i młodzieży w piłce ręcznej.

W całym ogromnym organizacyjnym życiu Sparty  w minionym ćwierćwieczu należałoby chociaż wspomnieć o zdecydowanie większej liczbie osób. Ale o tym w przygotowanej monografii piłki ręcznej na jubileusz 25-lecia Sparty lub 100-lecia (2023 r) handballu w naszym Euromieście.

Vademecum gubinianina cz. 37

MKP „Carina” Gubin

Fotografia z 2016 roku. Prezes klubu  Roman Fiedorowicz (pierwszy z prawej), trener i zawodnicy.

W 1960 roku na bazie Gubińskich Zakładów Obuwia powstał Klub Sportowy „Nysa” (boisko przy ul. Budziszyńskiej). Od 1966 roku klub występował pod szyldem „Granica”, a w 1972 walne zgromadzenie członków podjęło uchwałę o zmianie jego nazwy na Międzyzakładowy Klub Sportowy „Carina”, który w 1987 roku zdobył puchar okręgu, a w sezonie 1991/1992 – mistrzostwo klasy okręgowej. W 1998 roku „Carina” zajęła 3. miejsce w IV lidze, co do tej pory pozostaje najlepszym osiągnięciem. Później gubinianie występowali jeszcze pod nazwą CWLKS (Cywilno-Wojskowo-Ludowy Klub Sportowy), jednak kilkanaście lat temu zdecydowano się na powrót do obecnego nazewnictwa.

Obecnie Carina gra w zielonogórskiej lidze okręgowej. Od lat piłkarze, działacze i kibice marzą o powrocie do IV ligi. W sezonie 2016/2017 postawiono na rewolucję. Nowy trener, nowa, silna drużyna, która zakończyła rundę jesienną na drugim miejscu. Niestety rozgrywki te zakończył się porażką. Włodarze MKP nie zrazili się jednak niepowodzeniem i wzmocnili zespół doświadczonymi piłkarzami, mającymi za sobą występy w ekstraklasie, a nawet epizod w reprezentacji Polski! W klubie pojawił się również nowy szkoleniowiec (Sylwester Buczyński), który w przeszłości pracował w drugiej lidze. Nikt sobie nie wyobraża, by w czerwcu 2018 roku, w Gubinie nie było fety z okazji awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsza część rozgrywek poszła zgodnie z planem. „Carina” jest liderem i pewnie zmierza do czwartej ligi. Zdaniem Andrzeja Iwanickiego – głównego sponsora – awans jest priorytetem.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online