Archives

Biuletyn SPZG Nr 3 (54) wrzesień 2021

Co w kolejnym biuletynie

Ukazał się kolejny, 54 numer biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. W poprzednim numerze Urszula Kondracik przybliżyła postać Władysława Łęgiewicza gubinianina – żołnierza biorącego udział w walkach podczas bitwy o Monte Cassino. Artykuł okazał być na tyle interesujący iż podpowiedziano kolejne nazwiska gubinian biorących udział w tej słynnej bitwie II wojny światowej. U. Kondracik w kontynuuje temat. Dość obszernie (w trzech tekstach) poruszony został problem repatriacji, który jest (był) znany prawie wszystkim powojennym mieszkańcom Gubina. Jerzy Kopeć w artykule „Repatriacja – zakłamany termin” przybliża i wyjaśnia problemy związane z powojenną repatriacją, a Jerzy Czbator opisuje w artykule „Ziemie zabrane – my wypędzeni” opisuję gehennę matki i swojego rodzeństwa podczas przesiedlenia. W tym samym

Biuletyn Nr 3 (54) 2021

temacie utrzymuje się kolejny artykuł napisany przez W. Łabęckiego „Osadnictwo w Kosarzynie po 1945 roku”. O Żydach w przedwojennym Guben pisze Z. Pilarczyk. Stosunkowo niewielka liczba mieszkańców tej narodowości walnie przyczyniła się do rozwoju miasta. Pomimo tego Hitler obszedł się z narodem żydowskim w nieludzki sposób. Ponadto szereg ciekawych tekstów związanych z miastem i okolicami. Warto zwrócić uwagę na tekst w tłumaczeniu Zygfryda Gwizdalskiego o historii browarów przedwojennych w naszym mieście. Było ich ponoć kilkanaście.

Na zakończenie W. Rogowski wspomina  zmarłego przed laty dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Ryszarda Kalitę i tradycyjnie publikujemy nazwiska gubinian, którzy odeszli do wieczności w ostatnich trzech miesiącach. (sp)

 

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online