Archives

Tylko 1%

Jak na początek roku przystało,  słowo o tzw. 1% dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Tradycyjnie prosimy. Ponieważ dotychczasowe nasze prośby nie pozostawały bez echa, mamy nadzieję, że tym razem tak będzie.

Jak wykorzystujemy otrzymywany 1% podatku? Fundusze jakimi dysponuje nasza organizacja składają się z pieniędzy pochodzących m.in. z tzw. zadania publicznego. To stała od lat kwota 18 tys. którą to kasa miejska wspiera nasze działania. W grudniu, w ramach tzw. konkursu ofert, przedstawiamy nasze konkretne działania na kolejny rok i gdy one zdobędą przychylną opinię samorządowej władzy otrzymujemy finansowe wsparcie. Kwota przyznawana od lat pozostaje niezmienna, ale pokrywane, zaplanowane wcześniej koszty powiększają się. Np. kilka lat temu opłata za jednomiesięczny wynajem pomieszczeń przekraczała 400 zł. Obecnie przekroczyła już 1000 zł. Po opłaceniu wszystkich niezbędnych należności reszta pieniędzy pozostaje na inne formy naszego działania. To pieniądze na wydawanie biuletynów, środki czystości, organizację wystaw, funkcjonowanie biura, wydawnictwa, itp. Oczywistym jest, że z pieniędzy składkowych i właśnie 1% dokładamy do tej działalności. 1% każdego roku waha się w przedziale ok. 5 tys. złotych. Pozyskana kwota pozwala wesprzeć nasze działania, które zaplanowaliśmy. Ambitne nasze zadanie, by każdego roku, światło dzienne ujrzała nowa gubińska publikacja realizujemy z coraz to większym trudem. Ceny usług drukarskich drożeją, co jest oczywistym. Jeszcze niedawno druk ok. 200 egz. biuletynu „Gubin i Okolice” wykraczał niewiele ponad 400 zł, dziś druk tej samej ilości „haczy” o 1000 zł.

Pomimo wszystko żyjemy nadzieją, że póty sił starcza – nie spoczniemy. Pieniądze i wiek są naszymi przeciwnikami, ale taki skonstruowane jest życie i świat.

Czy żyjemy planami i marzeniami na najbliższy czas? Publikacja obecnie rozpatrywana do wykonania dość regularnie napotyka na wirusowe problemy. Brak sił i środków do realizacji w takim kształcie jak wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy. Pomimo wszystko mamy, że się uda. Publikacja ma być kolorowa i taka, jaka jeszcze nie była. Oby udało się.

Dlatego każdego roku występujemy z apelem – prośbą by pamiętać o nas. Do tej pory mogliśmy na Państwo szczodrość liczyć. Jestem przekonany, że tak będzie w 2022 roku. Zrobimy wszystko by Państwa nie zawieść. Myślę, że codzienną naszą pracą zasługiwać będziemy na Państwa uznanie.

Prosimy o wsparcie dla naszych działań

Budżet organizacji społecznej z reguły opiera się na funduszach pochodzących z kilku źródeł. Jednym z nich jest pozyskanie dla potrzeb organizacji 1% odpisu z podatku jaki płacą fiskusowi podatnicy. Wielu mieszkańców naszego miasta, także z innych miast Polski, dostrzegając i doceniając  działania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przekazuje 1% podatku na realizację przedsięwzięć tej organizacji.

Kwota pieniędzy przekazywanych dla SPZG z kasy miejskiej w ramach zadania publicznego od kilku lat nie ulega zmianie. Jeszcze parę lat temu z otrzymywanego wsparcia finansowego, oprócz pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń i wydawania w roku czterech numerów biuletynu „Gubin i Okolice”, mogliśmy część pieniędzy przeznaczyć na publikacje. Kwota na publikacje „wzmocniona” pieniędzmi z 1% pozwalała na wydanie w roku przynamniej jednego dużego wydawnictwa. W ten sposób powstały m.in. albumy: „Gubinianie”, „Gubińskie Vademecum” czy w 2018 roku „Zakład obuwia w Gubinie”. W minionym roku nie udało się wydać znaczącej publikacji. Pieniędzy zaczęło brakować. Nie tracimy nadziei i przygotowujemy wydanie albumu a roboczym dziś tytule „Gubin dawniej i dziś”. Znacznie wzrosła cena wydruku biuletynu „Gubin i Okolice”. W czerwcu 2019 roku było to jeszcze 470 złotych za 200 egzemplarzy. Według informacji otrzymanej z drukarni wiemy już dziś, że za kolejne wydanie zapłacimy ponad 800 złotych. A może z czegoś trzeba zrezygnować? Myśleliśmy i o tym. Póki co mamy nadzieję na państwa pomoc i wsparcie, mamy nadzieję, że dalej uda się wydać 4 numery biuletynu i poradzić sobie z wydaniem albumu.

No bo jaki sens ma funkcjonowanie stowarzyszenia bez wydawnictw? Zapewne jakiś ma, ale bardzo chcielibyśmy po naszym działaniu pozostawiać trwałe ślady w postaci kolejnych publikacji. Warto przy okazji wspomnieć, że wszystkie gubińskie książki tworzone są społecznym wysiłkiem redaktorów-amatorów, a jedynym kosztem jest ich wydrukowanie. Wierzymy, że nie zostaniemy sami, a Państwa wsparcie okaże się bezcenne.

Pieniądze pozyskane z 1% to nie tylko wsparcie wydawnictw. To także zaspakajanie potrzeb modernizacyjnych ekspozycji i często zwykłe potrzeby wynikające z zarządzania kilkoma pomieszczeniami.

Dziś prosimy Państwa o wsparcie kolejny raz. Bardzo liczymy na pomoc.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyński

Na co SPZG przeznacza 1% podatku

Niedawno Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej podziękowało Państwu za
przekazanie wpłat w ramach 1% odpisu od podatku. 1% Państwa wpłat za 2006 rok
wykorzystaliśmy w latach 2007-2008.

Z przekazanych pieniędzy – ponad 3000 zł – część przeznaczyliśmy na zakup niezbędnych materiałów do wykonania naszych publikacji. By mogły ujrzeć światło dzienne niezbędne są m.in.: papier, toner, tusz, karton, zszywki itp.
Dzięki Państwa przychylności mogliśmy wydać „Alfabet gubińskich ulic”, „Gubin. Ostanie miesiące wojny” czy biuletyn „Gubin i okolice”, którego ukazały się już dwa numery. Wydawnictwa to również koszty naprawy sprzętu, którego używamy do wykonania publikacji. Z tych pieniędzy opłacono także trzy pocztówki wydane w 2007 i 2008 roku. W ramach pozyskanych pieniędzy wsparto organizowane przez Izbę Muzealną i Stowarzyszenie wystawy i pokazy.
Rok 2008 przyniósł nowe wpłaty w ramach odpisu 1%. Urzędy skarbowe z różnych stron Polski kończą nadsyłanie informacji o przekazanych na konto SPZG wpłatach. Zarząd wkrótce opracuje harmonogram wydatków. Wstępnie planujemy doposażenie Izby Muzealnej w meble poprawiające stan ekspozycji, wyposażenie miejsca pracy społecznego opiekuna izby oraz urządzenie magazynu w którym można przechowywać muzealia nie mieszczące się w izbie. Gdy pieniędzy starczy planujemy zakup rzutnika do prezentacji komputerowych.
Z pieniędzy otrzymanych od Państwa rozliczymy się oczywiście w przyszłym roku. Już dziś prosimy o kolejne wpłaty, gdy będziecie Państwo dokonywali rozliczeń z fiskusem. Państwa szczodrość ma decydujący wpływ na naszą aktywność i realizację ambitnych zamierzeń.
Stefan Pilaczyński – prezes SPZG

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online