Monthly Archives: Wrzesień 2012

Nowy biuletyn SPZG

Ukazał się kolejny, trzeci w tym roku numer Biuletynu SPZG „Gubin i okolice”. Po kilku latach funkcjonowania na gubińskim rynku wydawniczym Biuletyn staje się coraz to bardziej poczytnym periodykiem. Ma wielu stałych czytelników, a ich szeregi – okazuje się – wzrastają. Ukazuje się co kwartał i wrześniowy numer jest już kolejnym 18 wydaniem. Poszerza się także grono piszących i współpracowników, zwiększa cię także nakład publikacji. Rozsyłany jest do ponad 100 właścicieli poczty elektronicznej, ponadto rozchodzi się prawie 200 egz. w wydaniu papierowym.

Tym razem na 82 stronach w formacie A5 można przeczytać m.in. ciekawe wspomnienia z pierwszych początków pobytu na Ziemi Gubińskiej Honorowego Obywatela Gubina Zenona Śmigielskiego, o niecodziennym Jubileuszu i 87. rocznicy urodzin Łucjana Dziubka pisze Kazimiera Kędzierska, Stanisław Turowski porusza ciekawy temat „Społecznicy a młodzież”, Wiesław Łabęcki w stałym cyklu prezentuje kolejny zabytkowy dom w naszym mieście, zaś Stefan Pilaczyński w przedstawionym tekście przybliża wiedzę o wieżach Bismarcka. Ciekawie prezentuje się także artykuł zatytułowany „Armia radziecka drugi raz w Gubinie”. O co chodzi? Kiedy i po co? Zapraszam do lektury Biuletynu, który można otrzymać w siedzibie SPZG ul. 3 Maja 2 tel. 68 455 81 62. (ps)

  nr 3 (18) wrzesień 2012

Pamięci Corony Schröter

Pamiątkowa fotografia po odsłonięciutablicy
Pamiątkowa fotografia po odsłonięciu tablicy

210. rocznicę śmierci Corony Schröter wielkiej niemieckiej artystki urodzonej w Gubinie uczczono odsłonięciem tablicę pamiątkowej umieszczonej w miejscu gdzie przed laty stał jej dom rodzinny. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Andreas Peter gubeński regionalista i historyk, zaś realizacją pomysłu zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Dzięki zaangażowaniu się grupy członków i przyjaciół Stowarzyszenia m.in. Janiny Maciejewskiej, Zdzisławowi Sobolewskiemu (ofiarodawca kamienia), Alicji Ratowicz, Markowi Boryga, można było w rocznicę śmierci artystki uroczyście odsłonić tablicę.

Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę zaproszonych gości i mieszkańców obu miast, przedstawicieli władzy powiatowej z Krosna Odrz. i powiatu Sprewa-Nysa, radnych, szefów instytucji, organizacji społecznych. Ceremonii przewodziła Urszula Kondracik z zarządu SPZG, życiorys artystki przybliżył A.Peter, głos zabrała wiceburmistrz Justyna Karpisiak.

Na koniec uczestnicy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.