Monthly Archives: Kwiecień 2009

Nowy biuletyn SPZG

Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ukazał się kolejny, 4 numer, biuletynu „Gubin i okolice”. Można w nim zapoznać się z obszernym artykułem Wiesława D. Łabęckiego, w którym autor szczegółowo wyjaśnia różnice między zdobyciem a wyzwoleniem Gubina na początku 1945 roku.
Ponadto w biuletynie przedstawiono aktualną listę wpłacających na drugi zegar na Baszcie Ostrowskiej. opisano codzienność w Izbie Muzealnej. Na stronie 11 kolejny odcinek „wskrzeszonych” Zeszytów Gubińskich” nr 1, tym razem o Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a także inne warte przeczytania artykuły.
Nowy biuletyn można otrzymać w siedzibie SPZG ul. 3 Maja 2. (sp)