Monthly Archives: Październik 2011

Odsłonięcie tablicy

W uroczystej oprawie, z udziałem kompani honorowej 5 Kresowego batalionu saperów i orkiestry 11 Dywizji Kawalerii Pancernej odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murze ratusza. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Oficerów 5 Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak” na czele którego stoi płk Lech Kamiński.

Przypomnijmy kilka faktów. Tablica, którą odsłonięto 24 września 2011 stała przed laty obok wejścia do sztabu 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. Została odsłonięta w tym miejscu 15 września 1993 roku i miała głównie upamiętniać przejęcie tradycji kresowych przez gubińską dywizję. Tablicę ufundowali żołnierze 5 KDP z okresu II wojny światowej zamieszkujący w Anglii i żołnierze z Gubina.

Po likwidacji jednostek w Gubinie tablica bezsensownie „wyjechała” do Lublina w 2002 roku, skąd staraniem Stowarzyszenia „Kresowiak” wróciła w 2009 roku. Wówczas uznano, że warto zastanowić się nad jej dalszym losem. W 2011 roku zdecydowano, by zawisłą w centrum miasta i przypominała o tym, że w Gubinie od 1952 roku stacjonowały jednostki Wojska Polskiego.

W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wziął burmistrz Bartłomiej Bartczak – honorowy członek Stowarzyszenia, radni miejscy, zaproszeni dowódcy jednostek i oficerowie pełniący przed laty służbę w gubińskich jednostkach wojskowych. Uroczystości towarzyszyli także mieszkańcy miasta.

Uroczystość mogła się odbyć dzięki dużej pomocy krośnieńskich saperów, na czele z ich dowódcą ppłk. Krzysztofem Pobiedzińskim. (sp)