Monthly Archives: Grudzień 2013

Odsłonięcie tablicy

Tablica na Starym Cmentarzu

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej od kilku lat zajmuje się tematyką związana z historią powstania i powojennymi losami cmentarzy na Ziemi Gubińskiej. Przez kilka lat udało się odwiedzić prawie 30 cmentarzy, a raczej to co po nich pozostało, na terenie miasta i gminy Gubin. Działanie te wspiera Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, udzielając finansowego wsparcia w ramach zadania publicznego. Dzięki temu udało się opracować dokument z dutablica odsłonięcieżą ilością zdjęć obrazujących stan miejsc w których przed wojną były cmentarze.

Tak było i w tym roku. Dzięki wsparciu Starostwa, piórem Wiesława D. Łabęckiego powstała publikacja „Cmentarze Gubina”, także na murze Cmentarza Starego przy ulicy Królewskiej umieszczono tablicę upamiętniającą to miejsce. Przy okazji warto wspomnieć, że cmentarz ten został założony w 1660 roku i chowano tu zmarłych mieszkańców miasta do 1869 roku. Wówczas (z powodu braku miejsca na pochówki) założono nowy cmentarz Ost Friedhof (Cmentarz Wschodni), dziś przy ulicy Lubelskiej Cmentarz Komunalny. Po zakończeniu działań wojennych Stary Cmentarz do 1956 roku stał się miejscem grzebania zmarłych gubinian, do czasu likwidacji niemieckich nagrobków na Cmentarzu Wschodnim.

Dziś, kilkadziesiąt lat po wojnie, to zapomniane miejsce, z kilkoma grobami o których pamiętają najbliżsi. Warto jednak pamiętać, że przez ponad 200 lat było to miejsce pochówku zmarłych i stąd potrzeba oznakowania tego miejsca.

Tablicę odsłonięto z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Romana Sikory, radnego powiatowego Lecha Kiertyczaka, członków i sympatyków SPZG. (sp)

 

foto. Pamiątkowa fotografia wykonana po odsłonięciu tablicy.