Monthly Archives: Luty 2014

SPZG prosi o 1%

1-spzg2

Znowu strzelił rok. Kolejny w miarę pomyślny. Udało się zrealizować szereg ciekawych przedsięwzięć, głównie dzięki tym, którzy pomagają i dają nadzieję. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy zdecydowali się przekazać nam 1% podatku. Uzbierała się tego w miarę przyzwoita sumka (trochę ponad 4 tys. złotych), dzięki której mogli­śmy „rozwinąć skrzydła”, utrzymać, a nawet nieco podnieść poprzeczkę. Za przekazane pieniądze pozwoliliśmy sobie złożyć pisemne podziękowania wszystkim tym, którzy ob­darzyli nas 1% i pozwolili na publikację danych osobowych.

Przed nami kolejny rok wytężonej pracy. Apetyt rośnie nam w miarę potrzeb i pomyślnych dokonań. Codzienne i owocne funkcjonowanie organizacji wymaga stosownych nakładów, nie tylko fizycznych, ale i finansowych. Wiele dobra przynosi wsparcie naszych działań przez dofinanso­wanie w ramach zadania publicznego ogłaszanego przez bur­mistrza Gubina. Także nieocenioną jest codzienna pomoc wielu członków i sympatyków stowarzyszenia. Cieszy do­strzeganie naszego wysiłku, a jednocześnie jest to zobowią­zujące do dalszego działania.

Dlatego po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie tegorocznego 1% podatku dla Stowarzysze­nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej – KRS 0000203707.

Z poważaniem – prezes SPZG Stefan Pilaczyński