Monthly Archives: Wrzesień 2014

Wystawa z okazji 50. rocznicy VEB Chemiefaserwerk

1 października 1964 rozpoczęły produkcję zakłady VEB Chemiefaserwerk Wilhelm-Pieck-Stadt, powszechnie nazywane przez polskich pracowników DEDERON-em. Z tej okazji, w 50. rocznicę tego wydarzenia, Stowarzyszenie Gubener Tuche Und Chemiefasern e.V. kierowane przez Diethelma Pagla organizuje wystawę poświęconą historii zakładów. Organizatorzy zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy 30 września 2014 o godz. 18.00 w siedzibie stowarzyszenia obok Altefarberei (przy gubeńskim urzędzie miejskim) Gasstraße 4. (sp)

logo do txt o wystawie guben

Kolejny numer biuletynu

Ukazał się kolejny, już 26. numer okolicznościowego pisma Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej „Gubin i Okolice”. Współtwórcy biuletynu na 80. stronach formatu A5 przekazują mnóstwo ciekawych informacji o naszym mieście, także o jego przedwojennej historii.

Wiesław D. Łabęcki kontynuuje cykl przybliżający zabytkowe domy w naszym mieście. Urszula Kondracik przedstawia kolokładka wrzesieńejny odcinek cyklu dotyczącego gubińskiej gastronomii, tym razem pisze o kasynie wojskowym odgrywającym niemałą rolę w systemie żywienia kadry zawodowej gubińskiego garnizonu. Włodzimierz Rogowski przybliża sylwetkę pedagog Marii Dziewiałtowskiej-Gintowt, zaś Kazimiera Kędzierska przedstawia kolejny tekst o miejskich placówkach oświatowo-wychowawczych – o Przedszkolu Miejskim nr 2. Wspomina także o nieżyjącej już dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 śp. Krystynie Gwożdziańskiej. Można także dowiedzieć się o losach przystanku kolejowego Gubinek, o tym kto zbudował „poznańskie koziołki” i co dalej ze śliwką gubinką. Jest też tekst dotyczący stacjonowania w naszym  mieście, po wojnie, żołnierzy Armii Radzieckiej oraz interesujące teksty Jerzego Chamieni o historii 2 Batalionu Rozpoznawczego i Mirosława Szyłkowskiego z historii WOP-u w Gubinie.

 Biuletyn nr 3 (26) wrzesień 2014r

Kolejny numer można otrzymać w biurze SPZG (III piętro dawny WDT) ul. 3 maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 15. (sp)