Monthly Archives: Czerwiec 2016

Vademecum gubinianina Cz. 15

Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr08

Rozmowy dotyczące powstania euroregionu na granicy województwa zapoczątkowano pod koniec 1991 roku. Inicjatorami tych działań były gminy: Lubsko, Jasień, Brody, Nowogród Bobrzański i Trzebiel po stronie polskiej oraz miasto Forst po stronie niemieckiej.

W 1992 roku do prac dotyczących problematyki powstania euroregionu włączyli się przedstawiciele innych gmin oraz wojewoda zielonogórski po stronie polskiej, a po stronie niemieckiej Związek Miast i Powiatów, do którego weszły powiaty: Guben, Spremberg, Cottbus oraz miasto Cottbus. Ostateczne zebranie założycielskie stowarzyszenia i uroczystość podpisania umowy, powołującej oficjalnie do życia euroregion odbyła się w Gubinie 2 czerwca 1993 r., w obecności przedstawicieli gmin, wojewody zielonogórskiego, ministra pełnomocnika Ambasady Polskiej w Berlinie, przewodniczącego Związku Miast Polskich oraz przedstawicieli Związku Powiatów i Miast Niemieckich. Prezesem Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” został Czesław Fiedorowicz.

Siedziba Euroregionu w Gubinie przy ul. Piastowskiej 18
Siedziba Euroregionu w Gubinie przy ul. Piastowskiej 18

Prezydentem Stowarzyszenia Niemieckiego Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” został Waldemar Kleinschmidt. W 2016 roku na czele Euroregionu S-N-B  w polskiej części stoi nadal Czesław Fiedorowicz, po niemieckiej stronie przewodniczy Herald Altekrüger. Biurem Euroregionu w Gubinie kieruje Bożena Buchowicz, w Guben Carsten Jacob.

 

 

 

http://euroregion-snb.pl

Biuletyn SPZG Nr 2 (33) czerwiec 2016

Ukazał się 33 numer biuletynu

Nieco szybciej niż zazwyczaj ukazał się kolejny numer biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. A w nim jak zwykle całe mnóstwo ciekawych tekstów. Niejako wiodącym jest temat związany z historią powiatu gubińskiego. Autorzy – Włodzimierz Rogowski i Stanisław Turowski – w pierwszej części artykułu omawiają historię powiatu od 1945 roku do 1 stycznia 1999 roku, kiedy to powstał powiat krośnieński. Druga część tekstu (wrzesień 2016) będzie omawiała działania związane z wieloma próbami zmiany nazwy powiatu.

okładka 2Kazimiera Kędzierska pisze obszernie o organizacji szkół wiejskich, w latach powojennych, na Ziemi Gubińskiej.  Możemy także dowiedzieć się o tym, czy jest nadzieja na odbudowę wilii Wolfa w parku im. A. Waszkiewicza. Obszerne wspomnienia o swoich rodzicach przytacza Hanna Bilińska – Stecyszyn. Jak wyglądało wówczas życie na ulicy Słowackiego? Warto przeczytać.

O uroczystości pod Krzyżem Pojednania w Kosarzynie pisze Jadwiga Warzyńska. To piękne spotkanie stało się już tradycją.

Biuletyn można otrzymać w biurze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przy ul. 3 Maja 2. (sp)

Biuletyn SPZG Nr 2 (33) czerwiec 2016