Monthly Archives: Wrzesień 2016

Biuletyn SPZG Nr 3 (34) wrzesień 2016

Kolejny numer Biuletynu SPZG

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się drukiem kolejny, nowy numer Biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. Jak zwykle w numerze sporo ciekawych informacji z historii miasta. Stanisław Turowski i Włodzimierz Rogowski w części II opisują powiatowe perypetie związane ze zmianą nazwy powiatu. Wydawało się, że szczęście było już tak blisko i … pojawiły się kolejne przeszkody. okladka-biuletyn-1Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego Grzegorz Ostrowski przybliża historię dzisiejszego gubińskiego Cmentarza Komunalnego. Jerzy Zawadzki obszernie opisał powstanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gubinie. To pierwsza tego rodzaju publikacja w biuletynie. Stali współpracownicy piszą ponadto: o jubileuszu Szkoły Specjalnej w Gubinie, o udziale gubińskiej dywizji w wydarzeniach czerwcowych 1956 roku, także część II wspomnień zatytułowanych „Była moją Mamą”. Biuletyn można otrzymać w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. (sp)

 

Biuletyn SPZG Nr 3 (34) wrzesień 2016