Nowe publikacje traktujące o historii i dniu dzisiejszym Gubina

1.„Gubin-Guben w rysunkach Jerzego Fedro”. To teczka zawierająca 30 grafik pokazujących najładniejsze budowle po obu stronach miasta.
2.Tadeusz Raczkiewicz (rysunki) i Piotr Ponaczewny (tekst) są autorami dwujęzycznego, polsko-niemieckiego  komiksu „Fara. Brama do gwiazd”. To niecodzienne i specyficzne przedstawienie wymyślonej historii o farze.
3.Włodzimierz Rogowski jest autorem wydawnictwa zatytułowano „Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego oddziałów (1947-2009)”. Część opracowania traktuje o gubińskim Banku Spółdzielczym.
4.„Kalendarium Gubina 1945-2009”. Ta licząca prawie 500 stron i około 600 fotografii pozycja opisuje, w miarę dokładnie, ciekawsze wydarzenia miejskie na przestrzeni ponad 60 lat.
5. „Słowo ponad granicami” dwujęzyczny tomik wierszy Tadeusza Firleja i Karla Grenzera. Na 300 stronach tomiku pomieszczono ponad 120 wierszy obu poetów ilustrowanych 43 grafikami znanego gubińskiego artysty-grafika Jerzego Fedro.
6.„Florian Tadeusz Firlej „Gubin minionych lat 1945-1976 w fotografii Tadeusza Firleja” – album z niemal 200 fotografiami wykonanym głównie w centrum miasta.
7.Album fotograficzny „Euromiasto Gubin-Guben w starej i nowej fotografii” – opracowany przez Stefana Pilaczyńskiego zawiera ponad 100 fotografii przedwojennego i powojennego miasta.
8.Danuta Kaczmarek „Tylko tu – Gubińskie Łużyczanki w X-lecie działalności artystycznej”. Autorka opisała losy wszystkich członkiń zespołu, ich radości i smutki, sukcesy i ciężką pracę jaką wykonują gubińskie artystki.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online