Archives

Vademecum gubinianina cz. 2

HERB MIASTA

W 1883r. zmieniono wizerunek herbu miejskiego Guben. Do wolno stojących trzech baszt dodano mury obronne i wzbogacono jego symbolikę. Zachowany do czasów obecnych herb Guben przedstawia: na srebrnym polu czerwony zamek z trzema blankowymi basztami i otwartą bramą pośrodku. Nad środkową, szeroką basztą złota korona. Na basztach tarcze herbowe państw, do których Guben kolejno należał: środkowej – tarcza z czeskim srebrnym lwem z koroną nad głową i podwójnym ogonem, prawej – herb Saksonii, na lewej – czarny pruski orzeł.

Herb Gubina po zakończeniu wojny

herb po 1945Po 1945 r. w tworzącym polską administrację Gubinie wykorzystywano, z małymi zmianami, herb gubeński z XIX wieku. Z bocznych baszt usunięto orły, na środkowej baszcie zamiast czeskiego lwa umieszczono czerwoną tarczę z białym orłem (bez korony). Zmieniono także rysunek bram w basztach.
Kto był autorem tego herbu – nie udało się ustalić. Nie można także ustalić w jakim okresie był wykorzystywany. Nie trudno zauważyć, jak bardzo herb ten różnił się od tego, obowiązującego w przedwojennym Gubinie. Wprawdzie zachowano trzy wieże (trzy bramy miejskie), nad środkową pozostała korona, ale eksponowane w dużym uproszczeniu rysunkowym. Także orzeł umieszczony przekątnie w górnej części środkowej wieży wykonany był mało czytelnie. Z jakiego okresu historycznego Polski to był orzeł – trudno ustalić, ze względu na dość niestaranne jego wykonanie.

Drugi herb

herb do1990W latach 70 i 80 – XX w. „wprowadzono” kolejny, drugi po wojnie herb. To także herb, którego autora nie udało się ustalić. Wizerunek herbu stanowiły trzy wieże różniące się od tych stosowanych w herbie po wojnie, uproszczone w rysunku, wykonywane w jednym kolorze, pozbawione detali architektonicznych. Nie stosowano ani korony, ani jakiegokolwiek orła. Na dyplomach, kopertach ozdobnych wykonywanych przez gubińskie koło filatelistyczne w latach 70-80-tych spotykać można wiele „interpretacji” gubińskiego herbu. Co ciekawe: pomimo braku autora oraz podstawy wprowadzenia tego herbu do wykorzystania, można go zobaczyć w „Herbarzu miast polskich” z 1994 roku.
W tych latach herb wykonywano w kolorze czerwonym, zielonym, czarnym i jeszcze kilku innych kolorach. Nie znaleziono wykorzystywania herbu jako znaku urzędowego. Nie widniał na tzw. listownikach, wizytówkach czy urzędowych dokumentach.

Trzeci herbherb 1990używany po 1990 roku.
Ma swoją historię, którą udało się odtworzyć. Tak, po ponad 20 latach wspomniał jego powstanie autor, Ryszard Pantkowski. – W latach 1985-1987 wówczas, gdy byłem inspektorem oświaty w urzędzie miejskim, zwrócił się do mnie inspektor oświaty w gminie Gubin Jurek Glazar z prośbą o wykonanie projektu grafiki do uniwersalnego dyplomu. Miał to być dyplom na różne okazje – grafika ta sama, tekst stosowny do potrzeb. Z przyjemnością spełniłem prośbę kolegi jako, że lubiłem rysować i o sprawie zapomniałem. Jednym z elementów grafiki na dyplom był herb Gubina wymyślony przeze mnie. Był to herb pozbawiony wielu elementów heraldycznych, bardziej o charakterze dekoracyjnym niż spełniający wymogi stawiane herbom – uważa R. Pantkowski. Przedstawiał stylizowaną wersję ostatniego symbolu miasta zachowując jego ogólny rysunek: na białym polu mury zamku z trzema basztami bez blankowych zwieńczeń. Nad środkową basztą złota korona, nad pozostałymi niebieskie zadaszenia. Na frontonie środkowej baszty, w przekątnym ułożeniu czerwona tarcza z białym orłem (bez korony). W murze fortecznym otwarta brama.
W roku 1990 burmistrzowi Czesławowi Fiedorowiczowi herb spodobał się i jak przypomina sobie R. Pantkowski, burmistrz polecił jednej z urzędniczek wyciąć herb z dyplomu, nakleić na projekt statutu miasta jako propozycję do przyjęcia przez Radę Miejską. Rada propozycję zaakceptowała uchwałą nr W 28/90 z dnia 21 sierpnia 1990 i herb stał się obowiązującym.
Pojawiał się, jak na herb miejski przystało, na wielu godnych herbowi miejscach. Czołowe miejsce przyznano herbowi na pismach sygnowanych przez władze miejskie. Był także ozdobą wielu dyplomów, podziękowań, okolicznościowych znaczków, widokówek i proporczyków. Pojawił się nawet na autobusach komunikacji miejskiej.
Około roku 1999  Ryszard Pantkowski – wówczas radny miejski uznał, że herb miejski jest wizerunkiem nieformalnym w sensie jego poprawności heraldycznej i najwyższa pora by opracować herb zgodny z sugestiami heraldyków. Swoje spostrzeżenia przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej dr. Zygfrydowi Gwizdalskiemu. – Skoro wiesz jak powinien herb wyglądać, przedstaw propozycję – miał powiedzieć Z. Gwizdalski.
Wkrótce R. Pantkowski przedstawił radnym miejskim projekt nowego herbu. Tworzenie nowego wizerunku konsultowano ze znanym heraldykiem profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego Wojciechem Strzyżewskim, który przedstawionego do projektu wniósł jedną uwagę. W dyskusji wsłuchiwano się także w propozycje radnych. Były sugestie, by w nowym herbie umieścić ratusz, Basztę Ostrowską i kilka jeszcze innych propozycji, proponowano różne kształty tarczy herbowej. Ostatecznie

Herb autorstwa R. Pantkowskiego używany od 2000r.

herb gubina kolor jpegHerb autorstwa R. Pantkowskiego, Rada Miejska przyjęła uchwałą 28 grudnia 2000 r. W białym (srebrnym) polu tarczy wzoru hiszpańskiego znajduje się fragment muru obronnego z trzema blankowymi basztami w kolorze czerwonym.
Środkowa baszta wyższa i szersza zwieńczona żółtą (złotą) koroną, pozostałe nakryte błękitnymi stożkowatymi daszkami z żółtymi (złotymi) kulami na szczytach. Na środkowej wieży czerwona tarcza z orłem, który kiedyś był godłem Kazimierza Wielkiego, w nieco uproszczonej interpretacji autora herbu. Orzeł umieszczony jest przekątnie.
W murze fortecznym otwarta brama z podniesioną kratą z wnętrzem wypełnionym czernią. Na żółtych (złotych) drzwiach bramy czarne okucia zawiasów. Po bokach wnęki zamurowanych otworów drzwiowych z widocznymi otworami strzelnicymi.

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online