Kalendarium piszemy dalej

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej spotkali się członkowie zespołu opracowującego Kalendarium. Jak wcześniej informowaliśmy, po opracowaniu Kalendarium Gubina 1945-2010 zespół nie rozwiązał się i odbywa regularne spotykania omawiając treść zapisów dokumentujących 2010 rok.
Wpłynęły (na piśmie) uwagi merytoryczne do wydanego w czerwcu Kalendarium. Podczas ostatniego spotkania dyskutowano nad propozycją wznowienia publikacji na „50. Wiosnę nad Nysą”. Ten termin jest w miarę realny w obliczu problemów finansowych. Zespół kronikarzy bardzo liczy, podobnie jak wcześniej,  na pomoc burmistrza i radnych miejskich. Nowe wydanie „Kalendarium 1945-2010” zostałoby uzupełnione o rok 2010 i wniesione przez mieszkańców uwagi.
Stąd gorąca prośba o przekazywanie (na piśmie, może być odręcznie) uwag i wniosków. Można je przekazywać listem – SPZG 66-620 Gubin, ul. 3 Maja 2, mailem: stepil@o2.pl lub telefonicznie 68 455 81 62. (sp)

U W A G A !
W SPZG (ul. 3 Maja 2) można otrzymać płytę CD z nagranym „Kalendarium Gubina 1945-2009” w formacie PDF.
Kontakt poniedziałek – piątek godz. 11 – 15  tel. 600 162 786

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online