Nowy Biuletyn SPZG

Szanowni Państwo!

Ukazał się 22 numer (wrzesień 2013) biuletynu SPZG „Gubin i okolice”. W nim jak zwykle wiele ciekawych tematów, że choćby zwrócę uwagę na kolejny (drugi) artykuł autorstwa Mirosława Szyłkowskiegio i Jerzego Chamieni  opisujący 5 Dywizję Pancerną i jej kolejne następczynie oraz garnizon Gubin, czy też druga część historii związanej z budową i dużym remontem krytej pływalni w Gubinie. Ponadto wiele innych ciekawych tekstów związanych z Gubinem i biulet okładkaZiemią Gubińska. Biuletyn – jak zwykle – do nabycia w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ul. 3 Maja 2 II piętro lub do pobrania ze strony internetowej.

Redaktor naczelny

Biuletyn Nr 3 (22) wrzesień 2013r