Monthly Archives: czerwiec 2010

Jubileusz prof. G. Domańskiego

Uroczyste spotkanie 12 marca 2010 r. z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Grzegorza Domańskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu przypomniało gubinianom o 46 latach badań archeologicznych Dolnych Łużyc i jej perły – Gubina.
O działalności naukowej profesora, jego osobowości mówili między innymi: kierownik wrocławskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN prof. Sławomir Moździoch oraz prof. Stanisław Pazda i dr hab. Artur Błażejewski (wykłady).
Wśród gości profesora G. Domańskiego nie zabrakło przedstawicieli gminy Gubin: Teresy Wojtowicz-Pleszyniak i Teresy Przygalińskiej (dyrekcja Zespołu Szkół Grabice) oraz Jakuba Piekarczyka (Urząd Gminy Gubin). Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej reprezentował wiceprezes Wiesław D. Łabęcki. Przypomnijmy: profesor od 2004 r. jest Honorowym Obywatelem Gminy Gubin.
Odkrycia, dokonania i opracowania profesora G.Domańskiego są cennym źródłem wiedzy, nie tylko dla naukowców, ale także dla zwykłych mieszkańców Ziemi Lubuskiej i Gubińskiej.
Mimo wielkiego dorobku, profesora cały czas charakteryzuje skromność współgrająca z aktywnością, sukcesem i twórczym, operatywnym działaniem.
Pozycje bibliograficzne dotyczące naszego regionu otwiera „Sprawozdanie z badań na cmentarzysku w Luboszycach, pow. Lubsko” – obecnie pow. Krosno Odrzańskie, gmina Gubin (Śląskie Sprawozdania Archeologiczne VII) z roku 1964. Rok później już były „Badania zwiadowcze na osadzie i cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Grabicach” (Śląskie Sprawozdania Archeologiczne VIII). W Grabicach zbadano duże cmentarzysko z II-IV wieku. Chowano tam osoby z dwóch osad, a w ciągu 50 lat cmenatrzysko rozrosło się na 250 metrów. Odkryto w sąsiednim Jazowie osadę, gdzie mieszkało około 45 osób (więcej niż obecnie w niedalekiej wsi Witaszkowo).

Read more… →

Ukazało się Kalendarium Gubina 1945-2009

Tak jak obiecywaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy, słowa dotrzymaliśmy i w „szczycie” obchodów jubileuszu miasta Kalendarium pojawiło się w domach gubinian.
Podczas otwarcia tegorocznej Wiosny Burmistrz Bartłomiej Bartczak promował to wydawnictwo i wręczył je prawie 80 uczestnikom uroczystej inauguracji święta. Wcześniej, egzemplarz nr 1 z dedykacją autorów, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński wręczył burmistrzowi.
Na 464 stronach pomieszczono opis wydarzeń miejskich na przestrzeni 65 lat „wzmacniając” teksty ponad 600 fotografiami. Ukazanie się na gubińskim rynku czytelniczym tej pozycji autorzy – członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Gubińskiego Towarzystwa Kultury – traktują jako wydarzenie niezwykłe. I choć mają świadomość niedoskonałości publikacji (zapewne sporo wydarzeń pominięto) to udało się w kilka miesięcy zgromadzić, w jednej książce, najważniejsze sprawy z powojennej historii miasta. No i zdjęcia, które są siłą Kalendarium. Nie liczono, ale zapewne przedstawiają grubo ponad 1000 postaci tych dobrze i mniej znanych, tych ważnych i mniej ważnych, ale z Gubina.
Kalendarium doskonale wpisuje się w „wysyp” publikacji dotyczących miasta. Jest bodajże pozycją wiodącą. To po wielu latach zastoju dobry prognostyk.
Kalendarium można nabyć w Izbie Muzealnej SPZG (dawny WDT) ul. 3 Maja 2. Można również otrzymać zapis elektroniczny Kalendarium w formacie PDF . (sp)

Bilans SPZG

W piątek 26 marca członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej podsumowali swe roczne działania. Prezes Stefan Pilaczyński w sprawozdawczym referacie omówił realizację ambitnego planu.
Wstęp organizacyjny świadczył o stabilności członkowskiej, dobrej opłacalności składek i mobilności zarządu. W sprawozdaniu, jak i dyskusji mówiono o funkcjonowaniu Izby Muzealnej. – Jej organizacja i warunki działania nie są szczytem marzeń, bo skromna powierzchnia utrudnia przejrzyste, tematyczne eksponowanie muzealiów – mówił prezes. Sytuacja ulegnie poprawie, gdy muzeum, zgodnie z planami burmistrza, znajdzie się w farze. Z izby jako sali spotkań korzysta kilka organizacji miejskich, które są „bez dachu nad głową”.
Zastanawiano się, czy zacieki sufitu po awarii naczynia wyrównawczego powinno likwidować stowarzyszenie, czy właściciel obiektu. Wiele czasu poświęcono działalności wydawniczej kierowanej przez wiceprezesa Wiesława Łabęckiego. Co kwartał regularnie ukazują się biuletyny. Przygotowane do wydania są monografie Wielotowa i Sękowic. Liczy się na pomoc finansową gminy wiejskiej. Gotowa jest do wydania interesująca pozycja „Gubińskie vademecum”, które też potrzebuje sponsora.

Read more… →

Dziękujemy

Wszystkim, którzy pomogli Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej w minionym kwartale, serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowanie dla pana Jana Gortycha za dużą pomoc w realizacji przedsięwzięć związanych z udziałem reprezentacji SPZG w korowodzie Wiosny nad Nysą, Alicji Ratowicz za solidny stół i krzesła. Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania „Kalendarium Gubina 1945-2009”. Członkom SPZG zaangażowanym w realizację różnych przedsięwzięć organizacyjnych – wielkie dzięki.

Konferencja naukowa z okazji 775. rocznicy powstania miasta

Magister Marlena Magda-Nawrocka z Pracowni Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mówiła o dziejach zbiorów gubińskich na tle archeologii powiatu krośnieńskiego
Magister Marlena Magda-Nawrocka z Pracowni Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze mówiła o dziejach zbiorów gubińskich na tle archeologii powiatu krośnieńskiego

W ramach obchodów 775-lecia nadania praw miejskich Gubinowi organizowane są wystawy, koncerty, imprezy, konkursy. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Stefan Pilaczyński, wraz z burmistrzem Bartłomiej Bartczakiem, zaprosili mieszkańców i gości na konferencję naukową na temat przeszłości miasta nad Nysą. Odbyło się także pierwsze gubińskie spotkanie regionalistów z województwa lubuskiego.
Jednym z gości konferencji był profesor Grzegorz Domański z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia. Gubin wiele mu zawdzięcza. To dzięki jego badaniom odkrywamy kolejne tajemnice miasta. Podczas swojego wystąpienia w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury prof. Domański zapoznał zebranych z wynikami badań na Ziemi Gubińskiej. W czasie krótkiego wykładu omawiał między innymi sprawę zabudowy wokół ratusza, w wykopie obok sklepu „Biedronka” natrafiono na resztki drewnianej zabudowy, pierwsze murowane kamienice mieszczańskie pojawiły się w Gubinie w XV wieku. Z badań wynikało, że w latach 1202 – 1204 zabudowa Gubina miała już typowo miejski charakter. Profesor Domański stwierdził też obecność drewnianych rur wodociągowych i drewnianej nawierzchni ulic, jak również liczne ślady po pożarach, które często nękały miasto. Badania dendrochronologiczne mogą konkretnie określić datę powstania tychże obiektów.

Read more… →

Zdrowie mężczyzn - spotkanie z przyjaciółmi jest dobre dla zdrowia

Wszyscy mężczyźni oczekują: dochodzenie przeprowadzone przez Uniwersytet w Oxfordzie wykazało, że dobre samopoczucie mężczyzn znacznie poprawia się, gdy spotykają się z przyjaciółmi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby odbyło się spotkanie, w którym coś zostało zrobione. Promuje to ogromne możliwości zdrowotne mężczyzn.

Według raportu mężczyźni, którzy utrzymują grupę społeczną, są zdrowsi, szybciej reagują na choroby i są bardziej hojni. Niestety, większość mężczyzn nie zdoła zrobić tego zdrowia mężczyzn, a tym samym spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, więc tylko tydzień z przyjaciółmi. To nie jest duża grupa przyjaciół, ale regularność spotkań.

Jednak spotkanie zdrowotne mężczyzn powinno składać się z maksymalnie 5 osób. Więzi społeczne z kolegami mogą być ukształtowane przez kilka świetnych działań, które wzmacniają grupę i sprawiają, że nasi ludzie są szczęśliwi! Działania mogą się różnić od sportu zespołowego po proste "pijąc piwo", a to tylko dwa razy w tygodniu. Ważne jest również dla zdrowia mężczyzn, że zaangażowanych jest 4 lub 5 najbliższych i najważniejszych przyjaciół. Tak drodzy mężczyźni, wychodzisz i spotykaj się z przyjaciółmi, to zdrowe dla ciebie!

Kde koupit Viagra levné | Szildenafil citráttal kapcsolatos tapasztalatok | Sildenafil dejstva | Jak kupić Viagra online